Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Ngọc Hồi
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN

Thực hiện Nghị quyết số 11/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/4/ 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2011; trong năm 2011, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 18.091,684 kwh, công suất điện được cung cấp ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, ý thức sử dụng tiết kiệm điện trong nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy đạt được kết quả như trên, nhìn chung công tác tiết kiệm điện chưa được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân; một số đơn vị và hộ dân vẫn sử dụng điện lãng phí, vượt nhiều so với chỉ tiêu đề ra.

Để đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, hạn chế tối đa việc ngừng cấp điện do thiếu nguồn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Công Thương, chủ trì:

- Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm điện, phổ biến các mô hình sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện năng ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện việc cải tạo, sửa chữa lưới điện hạ áp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, giảm tổn thất điện năng.

2. Công ty Điện lực Thanh Hóa:

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm trong phân phối điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn mới tiếp nhận, nhằm sớm đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống còn 10% vào năm 2015.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa các tuyến đường dây, trạm biến áp hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng, huy động một cách hợp lý công suất các nhà máy thủy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

- Tổ chức tuyên truyền cho khách hàng các biện pháp tiết kiệm điện và các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm trong cung ứng và sử dụng điện.

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức kiểm tra và yêu cầu các đơn vị, các hộ sử dụng điện có phụ tải lớn phải thực hiện đúng biểu đồ phụ tải, bù công suất phản kháng và chế độ ca, kíp đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

- Đề xuất với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc bố trí vốn để đầu tư xây dựng lưới điện theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011- 2015 có xét đến năm 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

- Chỉ đạo Điện lực huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của cơ quan, công sở, doanh nghiệp trên địa bàn; thông báo cho khách hàng, báo cáo UBND các địa phương và Công ty Điện lực Thanh Hóa các trường hợp sử dụng điện vượt quy định. Công ty Điện lực Thanh Hóa có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính, để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện.

3. Sở thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hoá, Báo Văn hóa và Đời sống:

Phối hợp với Sở Công Thuơng, Công ty Điện lực Thanh Hoá đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, hoạt cảnh, chương trình truyền thanh, truyền hình dưới nhiều hình thức sinh động, phù hợp, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

- Xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập gửi UBND huyện, thành phố, thị xã, Công ty Điện lực Thanh Hóa và Điện lực địa phương; đảm bảo hàng năm thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% nhu cầu điện năng sử dụng so với năm trước bằng các biện pháp thực hành tiết kiệm và thay đổi công nghệ, thiết bị, cụ thể:

- Khi thay thế hoặc trang bị mới phải sử dụng các loại đèn, phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao và sử dụng thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn chiếu sáng hiệu suất thấp.

- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc;

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn quy định, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện để đảm bảo tiết kiệm điện năng;

+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên. Dùng quạt thay thế điều hoà nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

5. UBND huyện, thành phố, thị xã:

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm đến từng hộ sử dụng điện; phối hợp với Điện lực địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

6. Các chủ đầu tư xây dựng và quản lý các công trình chiếu sáng công cộng:

- Kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành, bảo đảm nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 259:2001 .

- Triển khai thực hiện đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính, điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí điện.

- Khi thay thế đèn hư hỏng phải sử dụng nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, chiếu sáng đường phố sử dụng bóng đèn natri cao áp và thấp áp, chiếu sáng ngõ nhỏ và đường dành cho người đi bộ sử dụng bóng đèn natri thấp áp công suất nhỏ và đèn compact, chiếu sáng quảng trường dùng đèn metalhalide. Khuyến khích sử dụng bóng Led tại các vị trí thích hợp.

- Trong hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm của hệ thống điện, trừ các dịp ngày lễ, ngày tết và các sự kiện lớn ở địa phương.

7. Các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất:

Xây dựng các giải pháp sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện, hạn chế tối đa việc khởi động các thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào giờ cao điểm, triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong các khu công nghiệp.

- Chuẩn bị tốt các nguồn điện dự phòng độc lập để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

8. Đối với việc dùng điện sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ:

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn (máy điều hòa, bình nước nóng, bàn là điện...) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện (từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày), khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm như bóng compact hoặc bóng đèn huỳnh quang T8, T5, chắn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước bằng năng lượng mặt trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn
điện.

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao điểm của hệ thống điện; từ sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các panô quảng cáo tấm lớn.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại... tuân thủ nghiêm các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các ngành, các cấp, các đơn vị; định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (để p/h chỉ đạo);
- Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (để p/h chỉ đạo);
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về chăm lo Tết Canh Tý 2020 Ban hành: 28/12/2019 | Cập nhật: 19/02/2020

Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi năm 2015 Ban hành: 01/06/2015 | Cập nhật: 09/06/2015

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về cải tiến lề lối làm việc Ban hành: 28/06/2013 | Cập nhật: 30/11/2013