Văn bản pháp luật mới

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2021 về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Ban hành: 21/09/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 21/09/2021

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới Ban hành: 20/09/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 21/09/2021

Công văn 6638/VPCP-KGVX năm 2021 về áp dụng sớm 02 phương pháp điều trị COVID-19 Ban hành: 20/09/2021 | Ngày hiệu lực: 20/09/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 21/09/2021

Công văn 3128/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 20/09/2021 | Ngày hiệu lực: 20/09/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 21/09/2021

Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất Ban hành: 20/09/2021 | Ngày hiệu lực: 20/09/2021 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Cập nhật: 20/09/2021

Công văn 6615/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh rừng thông thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu giấy Kon Tum Ban hành: 18/09/2021 | Ngày hiệu lực: 18/09/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 21/09/2021

Công văn 6610/VPCP-DMDN năm 2021 về điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I Ban hành: 18/09/2021 | Ngày hiệu lực: 18/09/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 21/09/2021

Công văn 6607/VPCP-CN năm 2021 về giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 18/09/2021 | Ngày hiệu lực: 18/09/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 21/09/2021

Công văn 6605/VPCP-CN năm 2021 về các kiến nghị của Chủ đầu tư Dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu Ban hành: 18/09/2021 | Ngày hiệu lực: 18/09/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 21/09/2021

Quyết định 2163/QĐ-BCT năm 2021 về phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ Công Thương Ban hành: 17/09/2021 | Ngày hiệu lực: 17/09/2021 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Cập nhật: 21/09/2021