Văn bản pháp luật mới

Thông báo 824/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 03/12/2021 | Ngày hiệu lực: 03/12/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 04/12/2021

Thông báo 322/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đại học Quốc gia Hà Nội Ban hành: 03/12/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 04/12/2021

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Ban hành: 03/12/2021 | Ngày hiệu lực: 02/02/2022 | Tình trạng: Chưa có hiệu lực | Cập nhật: 04/12/2021

Nghị quyết 152/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 Ban hành: 03/12/2021 | Ngày hiệu lực: 03/12/2021 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Cập nhật: 03/12/2021

Công văn 8809/VPCP-KGVX năm 2021 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 Ban hành: 02/12/2021 | Ngày hiệu lực: 02/12/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 04/12/2021

Công văn 428/TANDTC-KHTC về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 02/12/2021 | Ngày hiệu lực: 02/12/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 04/12/2021

Công văn 9003/SYT-NVY năm 2021 về các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới Ban hành: 02/12/2021 | Ngày hiệu lực: 02/12/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 03/12/2021

Công văn 9000/SYT-NVY năm 2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0 Ban hành: 02/12/2021 | Ngày hiệu lực: 02/12/2021 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 03/12/2021

Quyết định 1907/QĐ-BTTTT năm 2021 về Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Điều phối, tự động hóa và phản ứng an toàn thông tin Ban hành: 02/12/2021 | Ngày hiệu lực: 02/12/2021 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Cập nhật: 03/12/2021

Quyết định 2026/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 Ban hành: 02/12/2021 | Ngày hiệu lực: 02/12/2021 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Cập nhật: 03/12/2021