Văn bản pháp luật mới

Công văn 1477/VPCP-KGVX về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS ma túy mại dâm Ban hành: 09/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 09/03/2021

Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện Ban hành: 09/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 09/03/2021

Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ Ban hành: 09/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 09/03/2021

Công văn 1406/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe Ban hành: 08/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 09/03/2021

Công văn 1384/BYT-DP năm 2021 triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19 Ban hành: 06/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 08/03/2021

Quyết định 1470/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19" Ban hành: 06/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 06/03/2021

Quyết định 1470/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19" Ban hành: 06/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 06/03/2021

Quyết định 1469/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 06/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 06/03/2021

Thông báo 38/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 05/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 06/03/2021

Công văn 1009/BTNMT-TTr về chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 05/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 06/03/2021

Quyết định 1464/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 05/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 05/03/2021

Quyết định 1462/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2023 Ban hành: 05/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 05/03/2021

Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 05/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 05/03/2021

Quyết định 1464/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 05/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 05/03/2021

Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 05/03/2021 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 05/03/2021