Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng A Tính
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả (tiết kiệm điện) là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc giảm chi phí giá thành cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cho nền kinh tế của đất nước và giúp giảm áp lực trong việc đầu tư, phát triển nguồn điện mới, đóng góp vào việc bảo tồn nguồn năng lượng sơ cấp của quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đđáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

1. Mọi tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Lai Châu nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, trong đó cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

a) Đối với các cơ quan, công sở

- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

- Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm

- Đôn đốc, rà soát, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Ban hành quy chế về mua sắm thiết bị khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới đối với các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

b) Đối với việc chiếu sáng công cộng

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

c) Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ

- Khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng.

- Khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện:

+ Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện.

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực làm việc theo tiêu chuẩn hiện hành.

+ Chsử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25 °C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3 -C. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; không sử dụng bóng đèn sợi đốt trong quá trình thay thế hoặc mua mới.

+ Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa không khí, bình nước nóng, bàn là điện,....) trong thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện (từ 17h đến 20h hàng ngày).

- Các cơ sở dịch vụ, thương mại, nhà hàng, khách sạn,... tuân thủ nghiêm các quy định của tỉnh về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Lai Châu trong trường hợp thiếu điện.

- Các cơ sở dịch vụ, thương mại, nhà hàng, khách sạn là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản hướng dn thi hành Luật.

d) Đối với các doanh nghiệp sản xuất

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới; năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, mặt trời, sinh khối,...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm; sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng do các công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO) cung cấp.

- Các doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hàng năm, các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

- Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp thay thế các thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng bằng các thiết bị tiêu thụ năng lượng ít hơn mà có cùng hiệu suất.

2. Giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Sở Công Thương

- Chỉ đạo Truyền tải điện Tây Bắc 2, Chi nhánh lưới điện cao thế Lai Châu Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện các giải pháp vận hành tối ưu lưới điện truyền tải, phân phối để giảm tn thất điện năng trên toàn hệ thống; Chỉ đạo đôn đốc các nhà máy điện thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện để giảm sản lượng điện tdùng của các nhà máy điện.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, các tầng lớp Nhân dân biết và có những giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các giờ cao điểm.

- Phối hợp với các tổ chức tư vấn, các Trung tâm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ nhà hàng thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

- Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng năng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung và sử dụng điện tiết kiệm nói riêng.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, tòa nhà là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin, báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng đim trong phạm vi quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan liên ngành tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, các tổ chức liên quan thẩm định, ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lực tiết kiệm và hiệu quả; lựa chọn các dự án đầu tư áp dụng quy trình và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến, giải pháp công nghệ phù hợp và máy móc thiết bị có hiệu suất năng lượng cao trên địa bàn.

c) Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo các Đài Phát thanh - Truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện, áp dụng đơn giá phù hp cho việc tuyên truyền về tiết kiệm điện vì mục đích chung của quốc gia; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

d) Công ty Điện lực Lai Châu

- Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm điện trong truyền tải và phân phi điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn thất điện năng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình tiết kiệm điện như: Giờ trái đất, Gia đình tiết kiệm điện, Tuyến phố tiết kiệm điện, Trường học chung tay tiết kiệm điện,...

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về việc tăng cường tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các cán bộ và các tầng lớp Nhân dân biết để có những giải pháp tiết kiệm điện.

- Chỉ đạo thực hiện việc tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

- Phối hợp với các đơn vị đin lực trên địa bàn tổ chức các chương trình tiết kiệm điện như: Giờ trái đất, Gia đình tiết kiệm điện, Tuyến phố tiết kiệm điện, Trường học chung tay tiết kiệm điện,...

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện việc tiết kiệm điện theo quy định tại Chỉ thị này.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên đa bàn tnh Lai Châu có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

5. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy; (B/c)
- TT HĐND tỉnh; B/c
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm tin học và Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng A Tính

 

Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện Ban hành: 07/08/2017 | Cập nhật: 08/08/2017