Quyết định 2025/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/5000
Số hiệu: 2025/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2025/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN GIA LÂM, TỶ LỆ 1/5000

Địa điểm: huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Chương trình 06-CTr/TU ngày 08/11/2011 của Thành ủy về Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 và số 6167/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố về việc ban hành danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 và Danh mục quy hoạch lập 2012;

Căn cứ Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 03/01/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 1079/TTr-QHKT ngày 27/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 do Trung tâm phát triển vùng Sena lập, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án:

- Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000

- Địa điểm: huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

2. Vị trí, ranh giới, quy mô nghiên cứu:

a. Vị trí:

Huyện Gia Lâm nằm tại phía Đông Hà Nội, ngăn cách với khu vực nội thành Hà Nội bởi sông Hồng. Trên địa bàn Huyện có 22 đơn vị hành chính gồm: 20 xã và 2 thị trấn (Yên Viên và Trâu Quỳ).

b. Phạm vi ranh giới:

- Phía Đông Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh;

- Phía Nam, Đông Nam giáp tỉnh Hưng Yên;

- Phía Tây giáp quận Long Biên;

- Phía Bắc, Tây Bắc giáp huyện Đông Anh;

- Phía Nam và Tây Nam giáp quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai.

c. Quy mô:

- Quy mô nghiên cứu: khoảng 11.473ha (theo địa giới hành chính huyện Gia Lâm).

- Quy mô dân số: Dự kiến quy mô dân số toàn huyện Gia Lâm đến năm 2030 khoảng 430 ngàn người.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án:

a. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa các định hướng tổ chức phát triển không gian; định hướng phát triển các khu chức năng chính; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật; định hướng bảo tồn di sản văn hóa lịch sử và thiên nhiên trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt năm 2011;

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số khu chức năng phù hợp với yêu cầu thực tế của huyện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

- Định hướng quy hoạch phát triển các khu đô thị; không gian xanh và mặt nước; các khu vực phát triển nông thôn, làm rõ các cơ sở kinh tế kỹ thuật đầu mối quốc gia và Thành phố trên địa bàn huyện, nhằm xây dựng Gia Lâm trở thành khu vực phát triển tại cửa ngõ phía Đông của Thủ đô Hà Nội - thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế.

- Làm cơ sở cho việc tổ chức lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát phát triển và quản lý đô thị; góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thành phố Hà Nội và huyện Gia Lâm.

- Đề xuất quy định quản lý kèm theo đồ án làm cơ sở để chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

b. Nhiệm vụ:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Kế thừa Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm và các quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện Gia Lâm đã được phê duyệt;

- Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, tối ưu hóa các nguồn lực tài chính, nhân lực, thị trường, văn hóa...hiện có;

- Các giải pháp quy hoạch tạo điều kiện cho việc triển khai đồng bộ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, có khả năng thu hút các dự án đầu tư lớn từ bên ngoài, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của khu vực;

- Bổ sung và khớp nối với các dự án đã và đang thực hiện trên phạm vi địa bàn;

- Đối với khu vực nông thôn: Đảm bảo thực hiện những quan điểm chủ đạo trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010-2020 và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là: Quy hoạch phát triển nông thôn gắn với phát triển đô thị và bố trí các điểm dân cư nông thôn.

1. Tính chất khu vực lập quy hoạch:

Theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện Gia Lâm là khu vực phát triển mới đô thị trung tâm, kết hợp cải tạo chỉnh trang cơ sở hạ tầng đô thị, là đô thị cửa ngõ phía Đông Bắc; nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy) và hạ tầng kỹ thuật của quốc gia và thành phố; trung tâm trung chuyển hàng hóa, trung tâm dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp phía Đông Hà Nội; trung tâm đào tạo dịch vụ y tế cấp vùng; hành lang xanh của thành phố dọc hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống; là khu vực nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội, có vai trò là vành đai xanh, nêm xanh; khu vực phát triển nông nghiệp đô thị và nguồn đất dự trữ phát triển của thành phố.

5. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tuân thủ quy định tại Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

6. Nội dung thành phần hồ sơ:

Thực hiện theo Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị và Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000 đã được Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 1079/TTr-QHKT ngày 27/4/2012.

7. Thời gian lập quy hoạch:

Thời gian hoàn thành đồ án: theo yêu cầu quản lý của Thành phố Hà Nội (tối đa 12 tháng từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Gia Lâm.

- Cơ quan tư vấn lập quy hoạch: Trung tâm Phát triển vùng SENA.

- Cơ quan thẩm định, trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Giao UBND huyện Gia Lâm tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch được UBND Thành phố Hà Nội duyệt. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Sở, Ngành, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội để được cung cấp các tài liệu, số liệu hiện trạng, xác định các dự án trong khu vực nghiên cứu; Trong quá trình triển khai thực hiện phải có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500 theo quy định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- VPUBND: PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- Các phòng: TH, QHXD GT;
- Lưu VT (20 bản), XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Kế hoạch 01/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 Ban hành: 05/01/2017 | Cập nhật: 11/02/2017

Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Ban hành: 04/01/2021 | Cập nhật: 09/04/2021

Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng Ban hành: 24/01/2005 | Cập nhật: 06/12/2012