Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thị trấn Nỉ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - Tỷ lệ 1/5000
Số hiệu: 2024/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2024/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN NỈ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 - TỶ LỆ 1/5000

Địa điểm: tại các xã Trung Giã và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011;

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 24/2001/QĐ-UB ngày 09/5/2001;

Căn cứ Chương trình 06-CTr/TU ngày 08/11/2011 của Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015”;

Căn cứ các Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 và số 6176/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố về ban hành và điều chỉnh bổ sung danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 và Danh mục quy hoạch lập 2012;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2012 của UBND thành phố Hà Nội về kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số: 995/TTr-QHKT ngày 24/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thị trấn Nỉ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - Tỷ lệ 1/5000 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn - Bộ Xây dựng lập, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung Thị trấn Nỉ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - Tỷ lệ 1/5000.

2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

a) Vị trí: Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thị trấn Nỉ là đơn vị hành chính được thành lập mới, nằm ở phía Bắc huyện Sóc Sơn (trên cơ sở phát triển khu phố Nỉ, xã Trung Giã và khu vực trung tâm xã Hồng Kỳ hiện có).

b) Giới hạn khu đất lập quy hoạch:

- Phía Bắc giáp Cụm Công nghiệp Nỉ - Trung Giã và đường vành đai 4;

- Phía Đông giáp hành lang bảo vệ tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên;

- Phía Nam giáp hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế 110Kv và Ngòi Vị.

- Phía Tây giáp Cụm Công nghiệp Nỉ - Trung Giã và giáp các khu dân cư: thôn Đồng Thổ, thôn 5, thôn 6, xã Hồng Kỳ.

c) Quy mô:

- Đất đai: dự kiến khoảng 212 ha, trong đó:

+ Đất thuộc địa giới hành chính xã Trung Giã khoảng 77 ha;

+ Đất thuộc địa giới hành chính xã Hồng Kỳ khoảng 135 ha;

- Dân số: dự báo đến năm 2030 khoảng: 25.000 người

(Phạm vi, ranh giới, quy mô đất đai và dân số cụ thể sẽ được xác định khi nghiên cứu lập đồ án quy hoạch).

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Hình thành thị trấn mới đóng vai trò trước mắt là Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại vùng nông thôn phía Bắc huyện Sóc Sơn và dự kiến về lâu dài, khi đô thị vệ tinh Sóc Sơn được nâng cấp thành Thành phố vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, có thể phát triển trở thành Trung tâm của vùng huyện Sóc Sơn.

- Định hướng xây dựng phát triển không gian đô thị trên cơ sở phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế, dịch vụ du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững.

- Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

- Quy hoạch xây dựng mới gắn với việc cải tạo nâng cấp các khu vực hiện có, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc nâng cao điều kiện môi trường sống, cảnh quan chung.

- Sử dụng hợp lý quỹ đất xây dựng, tạo lập môi trường sống văn minh, hiện đại phù hợp với truyền thống, văn hóa dân tộc.

- Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện; Kiểm soát phát triển và quản lý đô thị.

- Làm cơ sở để triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị. Là căn cứ pháp lý để quản lý và triển khai xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

4. Tính chất, chức năng đô thị:

- Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của 2 xã Hồng Kỳ và Trung Giã;

- Là trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại vùng nông thôn phía Bắc huyện Sóc Sơn (khu vực các xã: Hồng Kỳ, Trung Giã, Bắc Sơn, Nam Sơn, Phù Linh và Tân Minh);

5. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản:

Xác định cụ thể trong đồ án Quy hoạch chung, phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khả năng dung nạp quỹ đất, mô hình phát triển đô thị (là thị trấn mới), các điều kiện về tự nhiên, quỹ đất... tại khu vực

6. Nội dung và thành phần hồ sơ:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị và Nhiệm vụ quy hoạch chung Thị trấn Nỉ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Tỷ lệ 1/5000 đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 995/TTr-QHKT ngày 24/4/2012.

7. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian hoàn thành đồ án: tối đa 9 tháng kể từ khi Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: UBND Thành phố Hà Nội;

- Cơ quan thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội;

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Sóc Sơn;

- Cơ quan tư vấn lập quy hoạch: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; Chủ tịch UBND các xã: Trung Giã, Hồng Kỳ; Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUBTP: PVP Nguyễn Văn Thịnh, TH, QHXDGT;
- Lưu: VT (20 bản), XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Kế hoạch 01/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 Ban hành: 05/01/2017 | Cập nhật: 11/02/2017

Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Ban hành: 04/01/2021 | Cập nhật: 09/04/2021