Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5
Số hiệu: 14/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/05/2012 Ngày hiệu lực: 30/05/2012
Ngày công báo: 12/06/2012 Số công báo: Từ số 389 đến số 390
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14/NQ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2012

Ngày 27 tháng 5 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2012, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và triển khai Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng. Lạm phát được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 so với tháng trước chỉ tăng 0,18%, so với tháng 12 năm 2011 chỉ tăng 2,78%, thấp nhất trong 3 năm qua. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng và dự trữ ngoại hối được cải thiện, tỷ giá ổn định. Sản xuất, kinh doanh có tín hiệu tốt lên; công nghiệp tăng trưởng khá hơn sau khó khăn của 2 tháng đầu năm; nông nghiệp vẫn phát triển ổn định; xuất khẩu tăng cao, nhập siêu giảm mạnh; khu vực dịch vụ phát triển, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng khá. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao được đẩy mạnh. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được chú trọng, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm.

Tuy nhiên, tình hình vẫn nổi lên một số khó khăn, thách thức: Lạm phát có chiều hướng giảm ở mức thấp hơn so với định hướng điều hành; lãi suất tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế giảm, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có nguy cơ tăng lên. Tăng trưởng kinh tế đạt mức thấp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp nhất trong 3 năm qua, doanh nghiệp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tồn kho lớn. Nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị giảm mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và xuất khẩu trong thời gian tới. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng, làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động; một số Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty nhà nước khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển của Nhà nước chậm so với các năm trước. Thu ngân sách đạt thấp so kế hoạch. Tình hình dịch bệnh ở người, vệ sinh an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận dân cư gặp nhiều khó khăn. Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tội phạm, khiếu nại, tố cáo của công dân còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn chứa đựng những bất ổn, ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta.

Chính phủ xác định phải tập trung xử lý những vấn đề bức xúc trước mắt đồng thời với giải quyết các vấn đề cơ bản lâu dài, bền vững; kiên trì các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng ở mức hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội. Các Bộ, cơ quan, địa phương cần bám sát tình hình, khẩn trương khắc phục những khó khăn, chỉ đạo, điều hành quyết liệt và có hiệu quả nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, tăng tín dụng ở mức hợp lý, góp phần vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vừa kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tích cực để các doanh nghiệp được tiếp cận và hấp thụ vốn, tập trung vốn hỗ trợ cho vay vào các lĩnh vực ưu tiên; đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả trong việc tái cơ cấu các ngân hàng thương mại; khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ phương án, cơ chế xử lý nợ xấu để khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thị trường.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện linh hoạt chính sách tài khóa phù hợp với chính sách tiền tệ để tăng tổng cầu của nền kinh thế theo kế hoạch đã đề ra; tập trung đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân nguồn vượt thu cuối năm 2011, các khoản tạm dừng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP năm 2011; thúc đẩy giải ngân vốn ODA, FDI; triển khai nhanh việc cho vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề ở nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội lộ trình và phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị tăng, trình Chính phủ thảo luận tại phiên hợp tháng 6 năm 2012.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất việc cho ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 đối với các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012, 2013; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh bằng các biện pháp phù hợp theo lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền.

- Bộ Công Thương chỉ đạo phát triển thị trường trong nước, kích thích tiêu thụ, giảm hàng hóa tồn kho, thúc đẩy sản xuất; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tranh thủ cơ hội xuất khẩu sang các thị trường lớn khi có phục hồi; kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất cơ chế để triển khai mạnh mẽ việc xây dựng đường bê tông thay thế đường nhựa, kể cả việc xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống lụt bão; chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội và các chính sách xã hội theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra; chú trọng bảo đảm việc làm cho người lao động, tạo việc làm đối với lao động mất việc do doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; thực hiện có hiệu quả chính sách về bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói.

- Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; chủ động chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, trong đó lưu ý các vấn đề bức xúc, nổi cộm được Quốc hội và cử tri quan tâm. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát chương trình công tác để thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các đề án; thực hiện kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động cung cấp, định hướng thông tin; đồng thời tổ chức thông tin, đối thoại nhằm tuyên truyền, giải trình về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

2. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất, dự thảo Nghị quyết cần thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh và bền vững, thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, giữ vững độc lập tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Trên cơ sở đó bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp toàn diện hơn, nhấn mạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế góp phần giải quyết các điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, tăng cường năng lực thực thi pháp luật, gắn với đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Về tổ chức bộ máy, duy trì Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế hiện này, gắn với việc tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2012.

3. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.

4. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về nội dung báo cáo Quốc hội về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo của Chính phủ theo đúng Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội ban hành Nghị quyết.

5. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng