Chỉ thị 04/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 04/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 31/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2012/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Luật Tần số vô tuyến điện, trong thời gian qua, các ngành chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp để quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn vẫn còn những hạn chế như: một số tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép, thiết bị không đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật, chưa được chứng nhận hợp quy, không đúng theo quy hoạch tần số quốc gia…, gây can nhiễu đến các mạng thông tin vô tuyến điện khác, gây thiệt hại về kinh tế xã hội. Đặc biệt, gần đây các tổ chức, cá nhân sử dụng máy điện thoại không dân chuẩn DECT 6.0 có băng tần sử dụng từ 1900MHz đến 1930 MHz không phù hợp với quy hoạch băng tần số của Việt Nam gây can nhiễu cho mạng thông tin di động 3G; một số đơn vị sử dụng Đài truyền thanh, truyền hình, Đài Truyền thanh không dây không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, không đăng ký cấp phép … gây can nhiễu cho các mạng thông tin đã được cấp phép; các cơ quan chức năng chưa phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao, dẫn đến việc sử dụng kém hiệu quả, lãng phí phổ tần số và chi phí đầu tư, nguy cơ can nhiễu tần số, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng tới an toàn và an ninh thông tin, an ninh quốc phòng.

Để khắc phục tình hình trên và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thủ tục, hồ sơ xin cấp phép sử dụng và cách thức sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo đúng quy định hiện hành.

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến điện dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh;  Đối với các trường hợp sử dụng máy điện thoại không dây không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam, gây can nhiễu phải xử lý triệt để, kiên quyết tịch thu thiết bị sử dụng để tránh lây lan.

c) Rà soát, thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác quản lý và triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch, quy hoạch tần số vô tuyến điện.

d) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện để người dân biết, tự giác chấp hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về số tần số vô tuyến điện.

đ) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng Luật Tần số vô tuyến điện và các quy định liên quan.

e) Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ sáu tháng một lần, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để xem xét, chỉ đạo.

2. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, tịch thu và xử lý các tổ chức, cá nhân tàng trữ, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện, máy điện thoại không dây,… không có nguồn gốc hợp pháp, chưa được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

3. Sở Giao thông - Vận tải

Kết hợp với các đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành của Sở Giao thông - Vận tải nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng thông tin liên lạc và các quy định của Nhà nước về tần số vô tuyến điện để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn thông tin vô tuyến điện trong hoạt động kinh doanh.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VII kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến an ninh thông tin về tần số vô tuyến điện; thực hiện việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đúng mục đích các băng tần số được phân bổ.

b) Công an tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương và Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VII tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm liên quan đến việc quản lý tần số và thiết bị về vô tuyến điện làm ảnh hưởng đến an ninh thông tin. Đồng thời, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn với các hoạt động lợi dụng tần số vô tuyến điện để gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo cho Công an huyện, thành phố, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII kiểm tra và kiên quyết tịch thu, xử lý triệt để các trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện, máy điện thoại không dây không phù hợp với quy hoạch tần số của Việt Nam, gây can nhiễu thuộc địa phương mình quản lý.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

b) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện. Trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

c) Chỉ đạo Đài Truyền thanh Truyền hình, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn khi sử dụng thiết bị vô tuyến điện phát thanh truyền hình, Đài Truyền thanh không dây phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tần số và thiết bị vô tuyến điện; các dự án đầu tư có sử dụng trang thiết bị nêu trên phải có ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông về sử dụng tần số.

6. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện để nhân dân biết, thực hiện.

7. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, sản xuất, sử dụng thiết bị vô tuyến điện

a) Phải đăng ký cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, kể cả máy điện thoại không dây không thuộc thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định tại điều 27 Luật tần số vô tuyến điện; đồng thời, tuân thủ chặt chẽ các quy định trong giấy phép sử dụng, tránh gây nhiễu có hại.

b) Chỉ sử dụng thiết bị vô tuyến điện phát sóng phát thanh, truyền hình khi đã được cấp giấy phép sử dụng và thiết bị phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật. Khi xây dựng dự án đầu tư các thiết bị phát sóng truyền hình, phát thanh FM phải tuân thủ theo đúng Giấy phép báo chí; Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh truyền hình; Quy hoạch tần số vô tuyến diện cho phát thanh, truyền hình và lấy ý kiến thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông về tần số, thiết bị vô tuyến điện trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Đài truyền thanh không dây (có khả năng điều chỉnh được tần số và công suất) chỉ được sử dụng dải tần (54-68) MHz, ưu tiên thiết bị hoạt động ở dải tần (60 - 68)MHz để phát sóng với công suất tối đa không quá 30W; thiết bị phải đảm các quy chuẩn kỹ thuật và khi sử dụng phải có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Không tiếp tục trang bị thiết bị hoạt động ở dãi tần (87 - 108)Mhz cho đài truyền thanh không dây; đối với các đơn vị đã trang bị hệ thống truyền thanh không dây hoạt động ở dải tần (87 - 108)MHz có kế hoạch chuyển đổi thiết bị về dải tần (54-68)MHz, ưu tiên thiết bị hoạt động ở dải tần (60 - 68)MHz; phải phù hợp với các Quy chuẩn hiện hành và hoàn thành hồ sơ đăng ký cấp phép sử dụng gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

d) Không được tàng trữ, kinh doanh và sử dụng các thiết bị vô tuyến điện, máy điện thoại không dây không phù hợp các quy hoạch băng tần số ở Việt Nam hoặc không thực hiện quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Các hoạt động kinh doanh mua bán, sản xuất thiết bị, thử nghiệm hoặc sử dụng thiết bị vô tuyến điện, máy điện thoại không dây phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, sản xuất, sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Cục Tần số Vô tuyến điện;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thiết bị phát sóng vô tuyến điện;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND về trích nộp kinh phí công đoàn Ban hành: 19/10/2009 | Cập nhật: 15/07/2013