Kế hoạch 716/KH-UBND năm 2016 mở đợt cao điểm kiểm tra, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Số hiệu: 716/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 716/KH-UBND

Nghệ An, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM KIỂM TRA, VẬN ĐỘNG THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÁI PHÉP DỊP TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

Thời gian qua, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), qua đó, đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hạn chế nguyên nhân và điều kiện để tội phạm lợi dụng, hoạt động, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua theo dõi công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn nhiều sơ hở, thiếu sót; tình trạng VK, VLN, CCHT trôi nổi ngoài xã hội còn nhiều, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Đặc biệt, thời gian gần đây, tình trạng tội phạm sử dụng VK quân dụng, súng tự chế, CCHT thực hiện các hành vi gây rối TTCC, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ có xu hướng diễn biến phc tạp, các đối tượng tội phạm hình sự, ma túy tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT để hoạt động phạm tội tiềm ẩn lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ.

Để tiếp tục tập trung chđạo thực hiện tốt công tác quản lý, thu hồi vũ khí vật liệu n, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, UBND tỉnh có kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra vận động thu hồi VK, VLN, CCHT như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ VK, VLN, CCHT trái phép, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân Đinh Dậu năm 2017 an toàn, lành mnh.

2. Thông qua đợt tổng kiểm tra, rà soát các đối tượng được phép trang bị vũ khí, CCHT; các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đkịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

3. Việc mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép phải được tổ chức đồng bộ với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp cùng toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể các cấp đưa công tác kiểm tra, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT là một trong những nội dung quan trọng cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu qucác văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trọng tâm là: Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của UBTVQH khóa 12 về quản lý sử dụng VK, VLN, CCHT; Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cm, đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị 13/UBND.NC ngày 06/4/2010 và Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 01/8/2012 của UBND tỉnh về tổng kiểm tra, thu hồi VK, VLN, CCHT; Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2016.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT sâu rộng trong nhân dân, tập trung vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại VK, VLN, CCHT; không đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí; cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác, trong đó chú trọng tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm….; đồng thời, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT.

3. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT. Thành lập các đoàn liên ngành tổ chức đợt tổng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại các cơ quan, đơn vị và các cơ sở kinh doanh có liên quan đến VK, VLN, CCHT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi làm mất, cho, mượn, sử dụng VK VLN, CCHT trái quy định của pháp luật.

4. Tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đất liền, tuyến biển nhm phòng ngừa, ngăn chặn VK, VLN, CCHT thẩm lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh qua biên giới và địa bàn biên giới, nhất là trong dịp tết Nguyên đán 2017.

5. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại VK, VLN, CCHT theo quy định của pháp luật; tổ chức xét xử công khai, lưu động một số vụ án điển hình góp phần giáo dục, phòng ngừa, răn đe tội phạm và vi phạm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý, cấp phép, sử dụng VK, VLN, CCHT đúng quy định của pháp luật. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, bắt giữ các đối tượng, đường dây có hành vi sn xuất, tàng trữ, vận chuyn, buôn bán, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp các loại VK, VLN, CCHT.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình, s Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú tại Nghệ An: Tăng thời lượng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng loại VK, VLN, CCHT, Đồng thời, xây dựng các phóng sự, chuyên đề phản ánh các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và hoạt động đu tranh các lực lượng chức năng.

3. S Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cp chuyên nghiệp và dạy nghề đóng trên địa bàn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống các hành vi vi phạm về loại VK, VLN, CCHT trong học sinh, sinh viên; chđộng phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền địa phương tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý sử dụng loại VK, VLN, CCHT.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên: tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tổ chức vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý sử dụng VK, VLN, CCHT; chủ động phát hiện, đu tranh, tgiác các đối tượng có hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh, Cục Hải quan, S Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tnh tăng cường phối hợp chính quyền các địa phương kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đất liền, tuyến biển, các cửa khẩu, cảng biển nhằm phòng ngừa, ngăn chặn VK, VLN, CCHT xâm nhập trái phép từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh qua biên giới, qua đường biển; phối hợp, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Sở Công thương chỉ đạo Chi Cục quản lý thị trường phối hợp Công an các cấp tổ chức tổng kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hóa chợ trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về VK, VLN, CCHT.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan quân sự các cấp tăng cường kiểm tra, rà soát quản lý chặt chẽ các loại VK, VLN, CCHT được trang cấp không để mất mát, thất lạc.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo quy định.

7. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Làm tốt công tác cấp phép, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các kho chứa VK, VLN, CCHT; tăng cường kiểm tra, rà soát quản lý chặt chẽ các loại VK, VLN, CCHT được trang cấp không để mất mát, thất lạc.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: tăng cường phi hợp với Công an tỉnh để lựa chọn, thống nhất đưa ra xét x công khai, lưu đng một số vụ án điển hình về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

9. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch: rà soát, lập danh sách quản lý chặt chẽ các tập thể, cá nhân được sử dụng vũ khí thể thao; thu hồi các đối tượng sử dụng vũ khí thể thao trái quy định.

10. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; thường xuyên giáo dục con em và vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT trái phép.. Tổ chc cho đoàn viên, hội viên ký cam kết không tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT...

11. Các s, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành nghiêm túc và ký cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT, tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT gắn đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, thống kê các loại VK VLN, CCHT được trang cấp, không để thất thoát, sử dụng sai mục đích.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch bắt đầu từ ngày 01/12/2016 đến hết ngày 25/02/2017.

2. Các S, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ hàng tháng, tổng kết đợt cao điểm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 28/2/2017 đtổng hợp.

3. Công an tnh chủ trì, phi hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân thực, hiện tốt, đạt kết quả cao; phê bình các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện kém hiệu quả, thiếu quyết liệt; tổng hợp tình hình, kết quả tham mưu UBND tnh báo cáo Chính phủ, Tỉnh ủy theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
-
Bộ Công an; (để báo cáo)
- Tnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo)
-
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Đ/c Đại, PCT TT UBND tỉnh;
- Các
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
-
Phòng Nội chính (Đ/c Vinh-TP);
-
Lưu VT UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH




Lê Xuân Đại