Kế hoạch 2466/KH-UBND năm 2016 triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 do ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
Số hiệu: 2466/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2466/KH-UBND

Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Chương trình “Thập kỷ hành động vì An toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020” của Liên hợp quốc;

Căn cứ Thông báo số 413/TB-VPCP ngày 25/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2011-2015 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, với nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng;

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ;

- Phấn đấu giảm tai nạn giao thông hàng năm trên địa bàn tỉnh từ 5% trở lên về số vụ, số người chết, số người bị thương; giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Phòng, tránh và khắc phục ùn tắc giao thông ở các địa bàn trọng điểm như Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1089/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 08/4/2013 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 3193/KH-UBND ngày 27/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình: Phát động Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020; Tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020 và Cuộc vận động xây dựng phong trào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016 – 2020.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ; chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông; tăng cường thanh tra, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

4. Bảo đảm tiến độ và thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông. Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đentai nạn giao thông, vị trí mất an toàn giao thông. Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 22/07/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020.

5. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách; đẩy nhanh tiến độ phát triển vận tải hành khách công cộng kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông, các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

7. Đổi mới và nâng cao  hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông tới các tầng lớp nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh trong hoạt động giao thông vận tải; chú trọng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và người điều khiển phương tiện cá nhân, nhất là những người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn...; tuyên truyền sâu, rộng đến tận cơ sở, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

8. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, tránh và khắc phục ùn tắc giao thông tại các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là các địa bàn trọng điểm như Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông đô thị.

9. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Hàng năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các chương trình, kế hoạch chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định.

- Năm 2016: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016; Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020; Tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020; Cuộc vận động xây dựng phong trào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016 - 2020.

- Năm 2017 - 2019: Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Năm 2018: Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020; Cuộc vận động xây dựng phong trào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016 - 2020.

- Năm 2020: Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020; Tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020; Cuộc vận động xây dựng phong trào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016 - 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban An toàn Giao thông tỉnh

- Chỉ đạo và phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết các kế hoạch, chương trình; Định kỳ 06 tháng và cuối năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ.

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên về số vụ, số người chết, số người bị thương hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị có ý kiến phản ánh về Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Liêm