Kế hoạch 11219/KH-BCĐ389 năm 2016 cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương ban hành
Số hiệu: 11219/KH-BCĐ389 Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo 389 Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO 389

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11219/KH-BCĐ389

Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

Thực hiện Kế hoạch số 358/KH-BCĐ389 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản s349/VPCP-VI ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch cao đim đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kim tra, kim soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vận chuyn, buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Trọng tâm kim soát chặt các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết như vật liệu n, pháo n, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, lương thực, thực phẩm kém chất lượng, hàng may mặc, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo..hoạt động vận chuyn, giết mgia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

c) Nắm vững diễn biến tình hình, tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

2. Yêu cầu

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm; tập trung ngun lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đthực hiện nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, S Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch số 358/KH-BCĐ389 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mi; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

2. Tổ chức kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian lận thương mại

a) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ xác định rõ các trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, như tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng, phương thức thủ đoạn; tập trung vào các tuyến biên giới đường bộ, cảng biển, cảng hàng không nội địa, chợ đầu mi, bến xe, ga đường sắt; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các mặt hàng vật liu nổ, pháo nổ, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, lương thực, thực phẩm kém chất lượng, hàng may mặc, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo..., hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm và các mặt hàng khác tùy từng thời điểm để có kế hoạch, biện pháp đấu tranh cụ thể, hiệu quả.

b) Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; đặc biệt là kiểm tra hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng...

V mặt hàng: kiểm tra, xử lý việc buôn bán, vận chuyển các mặt hàng cấm như vật liệu nổ, pháo nổ, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực; các mặt hàng thiết yếu và tiêu thụ nhiều như lương thực, thực phẩm kém chất lượng, hàng may mặc, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo..., hoạt động vận chuyển, giết mổ súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về địa bàn: tập trung vào khu vực biên giới phía Bắc: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang; biên giới miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; biên giới Tây Nam: An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang.

Trong thị trường nội địa, tập trung kiểm tra tại các tỉnh, thành phố lớn như Thành pho Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; Bà Rịa - Vũng Tàu; các thị xã, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khu thực phm. Đặc biệt tại các Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các điểm tập kết hàng hóa, kho tàng, bến bãi, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối; kiên quyết xử lý tình trạng bày bán hàng giả, thuốc lá ngoại, pháo nổ, thực phẩm kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

c) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường;

- Chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, kiên quyết không cho phép có vùng “cấm” trong công tác này.

3. Phối hợp lực lượng kiểm tra, kiểm soát

a) Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường cả nước:

- Phối hợp với các lực lượng chức năng Công an, Hải quan, Biên phòng triệt phá các đường dây, nhóm vận chuyển hàng lậu từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hà Nội, từ các tỉnh biên giới Tây Nam về Thành phố Hồ Chí Minh để phân phối, tiêu thụ.

- Phối hp với lực lượng Công an xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương nhằm kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả việc vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả; hàng vi phạm an toàn thực phẩm; xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm, kể cả việc áp dụng các biện pháp mạnh như rút giấy phép kinh doanh, chuyển cơ quan Công an truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Phi hợp với Sở Tài chính tập trung trin khai quyết liệt các biện pháp kim tra, kim soát giá cả thị trường, không đxảy ra tình trạng tăng giá hàng hóa bất hợp lý; kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định về việc tiếp tục giữ ổn định giá bán một số mặt hàng thuộc diện bình n giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ kiểm tra việc thực hiện đo lường hàng hóa, chất lượng hàng hóa của các cơ sở sản xuất kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian lận về đo lường, đóng gói nhm tăng giá, thu lợi bất chính.

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả từ tuyến đường biển, đường sông vào tiêu thụ nội địa.

b) Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Hóa chất, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thương mại biên giới và Miền núi, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Khoa học va Công nghệ, các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp, hỗ trợ cho lực lượng Quản lý thị trường trong việc thu thập thông tin, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan.

4. Đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tất Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Chthị số 12/CT ngày 01 tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cu, bình n thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức các kênh thông tin để chủ động nm tình hình cung cu hàng hóa và giá cả, lượng hàng dự trữ của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, phc v nhu cu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán; dự báo sát tình hình thị trường, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, gây bất ổn thị trường để có các giải pháp xử lý với những tình huống có thể xảy ra.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động thương mại và quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công Thương về Kế hoạch tuyên truyền góp phn nâng cao hiệu quả đu tranh phòng, chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này.

2. Cục Quản lý thị trường là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hp báo cáo Lãnh đạo Bộ việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. CH Đ BÁO CÁO

1. Nội dung báo cáo:

- Đánh giá tổng quát tình hình thị trường về mặt hàng, tuyến, địa bàn trọng điểm, dự báo tình hình đột biến có thể xảy ra trong thời gian tới;

- Kết quả kiểm tra xử lý, vụ việc điển hình;

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch và đề xuất giải pháp, kiến nghị đối với cấp có thm quyền;

- Những biến động bất thường của thị trường.

2. Thi gian lập báo cáo:

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương (Cục Quản lý thị trường, địa chỉ 91 Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Fax: 043.9342726, Email: qltt@moit.gov.vn hoặc binhpv@moit.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Báo cáo tình hình trước Tết Nguyên đán trước ngày 29 tháng 12 năm 2016;

- Báo cáo tình hình trong Tết Nguyên đán trước ngày 20 tháng 01 năm 2017;

- Báo cáo tình hình sau Tết Nguyên đán trước ngày 03 tháng 02 năm 2017;

- Báo cáo kết quả tổng kết thực hiện trước ngày 20 tháng 02 năm 2017.

- Báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ khi phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nghiêm trọng, có tính chất phức tạp./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (để b/c);
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công an, Quc phòng, Khoa học và Công nghệ, Thông tin truyền thông (để phối hợp, chỉ đạo);
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp, ch đạo);
- Sở Công Thương, Chi cục QLTT các tnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện)
- Lưu: VT, QLTT.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Đỗ Thắng Hải

 

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019