Thông báo 216/TB-BTC điều hành kinh doanh xăng, dầu
Số hiệu: 216/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Tiến Thoả
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/TB-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH KINH DOANH XĂNG, DẦU.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;

Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối:

1. Thực hiện giảm giá bán các chủng loại xăng dầu trong nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế và ở địa bàn gần cảng nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, chế biến xăng, dầu; cụ thể:

- Giá xăng giảm 600 đồng/lít, cụ thể: giá xăng RON 92 từ 23.300 đồng/lít giảm xuống còn 22.700 đồng/lít.

- Giá dầu điêzen giảm 400 đồng/lít, cụ thể: giá điêzen 0,05S từ 21.600 đồng/lít giảm xuống còn 21.200 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa giảm 300 đồng/lít, cụ thể: giá dầu hỏa từ 21.400 đồng/lít giảm xuống còn 21.100 đồng/lít;

- Giá dầu madut giảm 300 đồng/kg, cụ thể: giá dầu madut từ 19.200 đồng/kg giảm xuống còn 18.900 đồng/kg;

Giá bán các chủng loại xăng, dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường.

2. Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế 300 đồng/lít,kg như quy định hiện hành.

3. Thời gian có hiệu lực của Thông báo này áp dụng đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra kể từ 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2012.

Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),
- Vụ TTTN, Cục QLTT, Vụ XNK (BCT);
- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;
- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC),
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Tiến Thỏa

 

Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu Ban hành: 15/10/2009 | Cập nhật: 21/10/2009