Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu (19,43Ha), phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 2377/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2377/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI CỒN ẤU (19,43HA), PHƯỜNG HƯNG PHÚ, QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2063/TTr-SXD ngày 19 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu (19,43Ha), phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi, quy mô và lý do điều chỉnh cục bộ:

a) Điều chỉnh khu vực công trình đón tiếp, vui chơi, dịch vụ, cụm nhà hàng, nhà quản lý và các công trình kỹ thuật, quy mô diện tích khoảng 2,63Ha; có các mặt tiếp giáp, cụ thể:

- Phía Đông Bắc: Giáp sông Hậu;

- Phía Đông: Giáp đường số 4;

- Phía Tây: Giáp đường số 10;

- Phía Nam: Giáp rạch tự nhiên.

(Ranh giới khu vực điều chỉnh cục bộ theo bản vẽ điều chỉnh cục bộ)

Việc điều chỉnh nhằm bố trí các công trình phù hợp quỹ cây xanh hiện trạng có giá trị cảnh quan cho dự án cũng như đảm bảo quy trình quản lý, khai thác loại hình nghỉ dưỡng cao cấp.

b) Điều chỉnh Bảng tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với phần đất công trình du lịch (bungalow và biệt thự), nhằm phù hợp theo mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt; quy mô điều chỉnh khoảng 4,564Ha.

2. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh khu vực công trình đón tiếp, vui chơi, dịch vụ, cụm nhà hàng, nhà quản lý và các công trình kỹ thuật: điều chỉnh vị trí các công trình phù hợp theo chức năng, dây chuyền hoạt động. Không thay đổi tỷ lệ diện tích các loại đất trong phạm vi điều chỉnh cục bộ so với quy hoạch chi tiết được duyệt.

Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (quy định về không gian kiến trúc cảnh quan) đối với từng loại công trình trong phạm vi điều chỉnh tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Điều chỉnh Bảng tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất: Tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể:

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐIỀU CHỈNH

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Khu trung tâm - dịch vụ - vui chơi

1,868

9,6

2

Đất ở (biệt thự)

4,564

23,5

3

Khu công trình du lịch (bungalow)

1,559

8,0

4

Cây xanh cách ly, cảnh quan, mặt nước và TDTT

9,200

47,3

5

Khu hạ tầng kỹ thuật

0,288

1,5

6

Giao thông, bến bãi

1,956

10,1

 

Tổng cộng

19,434

100,0

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, những nội dung quy hoạch xây dựng trước đây thuộc phạm vi giới hạn nhưng trái với nội dung điều chỉnh này không còn giá trị thực hiện.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (chủ đầu tư) và Ủy ban nhân dân quận Cái Răng tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch; đồng thời, thực hiện các thủ tục triển khai theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống