Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016
Số hiệu: 38/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2016/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và báo cáo của các cơ quan hữu quan; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2016 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và báo cáo của các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 06 Chương trình hành động của Tỉnh ủy và 03 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các giải pháp chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết 01 của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh vẫn tiếp tục ổn định và có một số mặt phát triển. Năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi cơ bản ổn định. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, giá trị sản xuất tăng khá. Các ngành dịch vụ có sự phát triển về quy mô và chất lượng. Công tác đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục, nhất là thủ tục đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổ chức các hoạt động Năm Doanh nghiệp Phú Yên 2016, bước đầu đã mang lại hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn tỉnh. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao đều có tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố và tăng cường. Đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện phục vụ tốt các Đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt, đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục đó là: Một số chỉ tiêu chủ yếu như tổng vốn đầu tư phát triển, kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch. Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa quyết liệt. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nơi còn buông lỏng, chậm phát hiện, xử lý các vụ vi phạm. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt còn thấp, một số nguồn thu chưa ổn định. Tiến độ của nhiều công trình xây dựng còn chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị thực hiện chưa tốt. Tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Cải cách hành chính hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND , ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 đã được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 14 thông qua, HĐND tỉnh khóa VII, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

1. Về kinh tế

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo chăm sóc tốt lúa vụ Hè Thu, vụ mùa. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng rừng; chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Chính phủ. Tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trên lĩnh vực nông-lâm, thủy sản. Tập trung chỉ đạo triển khai tốt dự án Chăn nuôi bò thịt và bò sữa.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 tập trung hoàn thành các tiêu chí, tránh chạy theo thành tích. Phấn đấu đến cuối năm 2016 toàn tỉnh có 34% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án phòng chống hạn, ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt cho nhân dân. Tập trung chuẩn bị và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai. Tổ chức khơi thông các cửa biển, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra - vào được thuận lợi. Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP , ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tổ chức tốt các hoạt động Năm Doanh nghiệp Phú Yên 2016. Tiếp tục thực hiện lộ trình, kế hoạch thực hiện phương án tái cơ cấu đối với Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô và xây dựng kế hoạch, phương án tăng vốn đối với Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động Khu kinh tế Nam Phú Yên và một số khu, cụm công nghiệp. Phối hợp thúc đẩy các dự án công nghiệp đang triển khai trên địa bàn. Hoàn thành việc chuyển Khu Công nghiệp An Phú về thành phố Tuy Hòa quản lý.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Hoàn thành công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án lớn trên địa bàn. Nghiên cứu khai thác hiệu quả nguồn quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển, nhất là quỹ đất trục đường Hùng Vương, Trần Phú, Điện Biên Phủ (TP Tuy Hòa)… Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Thực hiện chặt chẽ quy trình đánh giá tác động môi trường gắn với kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

Chú trọng nâng cao chất lượng các ngành thương mại, dịch vụ. Triển khai kế hoạch xây dựng chợ đêm tại thành phố Tuy Hòa. Nâng cao chất lượng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh và phát triển thêm một số mặt hàng xuất khẩu mới. Tạo điều kiện, đôn đốc các nhà đầu tư sớm khởi công các dự án thương mại, dịch vụ, nhất là các dự án được hưởng cơ chế ưu đãi đặc thù của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chú trọng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; quan tâm đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch ở các điểm di tích, danh thắng; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các nhà đầu tư sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn.

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo đạt kế hoạch. Chú trọng đầu tư phát triển, nuôi dưỡng, khai thác hiệu quả các nguồn thu. Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên chi đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

2. Về đầu tư phát triển

Tập trung thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tính đồng bộ và liên kết giữa các quy hoạch. Đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành các quy hoạch: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bờ biển Tuy Hòa; thỏa thuận thông số quy hoạch phân lô chi tiết, tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa... Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, nhất là trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Nam Phú Yên. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tích cực làm việc với các bộ, ngành để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương. Tập trung vốn cho các dự án cần phải hoàn thành trong năm 2016, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu Kinh tế Nam Phú Yên, Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa. Chú trọng công tác quyết toán các dự án hoàn thành; rà soát, điều chỉnh vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, gắn trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc áp dụng một số cơ chế đặc thù trong việc thu hút đầu tư, triển khai một số dự án lớn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các dự lớn đã cho chủ trương đầu tư, như dự án: Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên; Trung tâm thương mại Maximark Phú Yên; dự án Chăn nuôi bò thịt và bò sữa; Trung tâm trưng bày và dịch vụ bảo hành, bảo trì xe ôtô của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải; Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Yên…

Tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình: Dự án Hạ tầng đô thị Nam TP Tuy Hòa - Vũng Rô (Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3); ĐT 644; tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước-Phú Hải; tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đến KCN Hoà Hiệp-giai đoạn 1; Khu tái định cư Phú Lạc (giai đoạn 2); cảng cá Đông Tác; kè xóm Rớ (giai đoạn 1); kè chống xói lở đầm Cù Mông; các tiểu dự án kè chống xói lở sông Ba và sông Kỳ Lộ; các dự án bệnh viện, trường học sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án: tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân; cầu bắc qua suối nối liền thôn Phú Liên, xã An Phú, TP Tuy Hòa với thôn Phú Mỹ, xã An Thọ, huyện Tuy An; đường nối QL1 (Phú Khê) đi Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân); tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà; Hồ chứa nước Lỗ Ân; các kè biển Xuân Hải, An Chấn, An Hòa; kè chống xói lở Nam hạ lưu sông Đà Rằng; cầu Dinh Ông thuộc dự án tránh lũ, cứu hộ cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa và Tuy An (giai đoạn 1). Đôn đốc lập thủ tục chuẩn bị đầu tư Tuyến đường bộ ven biển đoạn từ Km1293/QL1 - Bắc cầu An Hải.

Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (giai đoạn 2), phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư khởi công dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ các dự án: Hầm đường bộ đèo Cả, Hầm đường bộ đèo Cù Mông, nâng cấp Quốc lộ 25, nâng cấp một số hạng mục Quốc lộ 29, Quốc lộ 19C; mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn BOT).

Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có cơ chế ưu đãi thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực vùng miền núi và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Về văn hóa - xã hội

Thực hiện hiệu quả các chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công và chính sách bảo trợ xã hội. Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện tốt chính sách xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tạo điều kiện tốt nhất nhằm từng bước đáp ứng các nhu cầu, quyền cơ bản của trẻ em và thực hiện bình đẳng giới.

Tập trung chỉ đạo phối hợp tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016; triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới 2016 - 2017. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy học theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Sớm triển khai dự án xây dựng cơ sở mới Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

Tiếp tục đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám, chữa bệnh; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và đối tượng chính sách… Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế; huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hướng về cơ sở; mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và quan tâm phát triển thể thao thành tích cao. Tiếp tục triển khai Đề án truyền thông về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Tăng cường quản lý hoạt động lễ hội, văn hóa nghệ thuật, thể thao. Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản và mạng internet.

Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các đề tài, dự án về khoa học công nghệ. Ưu tiên triển khai các đề tài, dự án về giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Quan tâm hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết với tỉnh Lâm Đồng về khai thác tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

4. Về quốc phòng - an ninh, tư pháp và ngoại vụ

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác đào tạo, huấn luyện quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển; theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển; quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có yêu cầu. Chuẩn bị, tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ.

Thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại. Tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Yên ra nước ngoài. Huy động tối đa các nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Quản lý chặt chẽ hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, tư pháp có yếu tố nước ngoài.

5. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục kiện toàn các chức danh sau bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, theo đúng quy định. Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng. Hoàn chỉnh thủ tục thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trực thuộc UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; tạo bước đột phá về thời gian, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ gắn với việc chấp hành kỷ cương hành chính, ý thức chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động, nhất là ở những xã khó khăn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; thường xuyên rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng và kịp thời giải quyết ổn định các khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác đối thoại với nhân dân. Nghiên cứu xây dựng quy định xử lý đối với công dân vi phạm nội quy, quy chế tiếp dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm sau thanh tra.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện, phòng ngừa tham nhũng; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác hành vi tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi một số vị trí công tác theo quy định để ngăn ngừa tham nhũng. Phối hợp đôn đốc xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Triệt để tiết kiệm, nhất là trong hội họp, tiếp khách, đi công tác nước ngoài.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Cơ quan nhà nước các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức xã hội khác tăng cường giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt