Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
Số hiệu: 08/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 24/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2016/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016, báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cơ bản tán thành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và báo cáo giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 92/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; đồng thời lưu ý tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Tập trung công tác bồi thường giải tỏa, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng, bức xúc theo kế hoạch đề ra như: Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, sân bay Phan Thiết, đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B thành phố Phan Thiết, đường Hùng Vương (đoạn còn lại), đường Lê Duẩn, kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân, khu neo đậu Phú Quý và các công trình phục vụ phòng chống hạn, khơi thông luồng lạch tại cửa sông, cửa biển.

3. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

a) Đôn đốc, hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng tại Khu công nghiệp Tuy Phong, Khu công nghiệp Sông Bình, Cụm công nghiệp Tân Bình 1,… thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hỗ trợ các chủ đầu tư và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện;

b) Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa. Phát triển nông nghiệp toàn diện, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồngứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm nông sản. Đẩy mạnh sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, giữ vững chất lượng, thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài. Phục hồi, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Tổ chức triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ cá Nam, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa và một số chính sách về phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ. Đẩy mạnh phong trào “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt chú trọng các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 gắn với phong trào làm giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Tăng cường công tác dự báo, theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi.

4. Phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và xuất khẩu.

a) Tiếp tục nâng chất lượng các loại dịch vụ phục vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; thực hiện liên kết các khu, điểm du lịch của tỉnh với các khu, điểm du lịch trong vùng và cả nước. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các mặt: an ninh trật tự - an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả,... quản lý, tổ chức tốt các điểm du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Triển khai tốt Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

b) Thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát, quản lý giá cả. Nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân; đảm bảo dự trữ hàng hóa thiết yếu cho huyện Phú Quý trong mùa mưa bão và dịp tết Nguyên đán.

5. Đẩy mạnh thu ngân sách, tập trung các khoản thu nội địa và thu phát sinh mới; khai thác tốt nguồn thu, đôn đốc thu nợchống thất thu thuế. Đảm bảo kinh phí chi lương, chi cho các đối tượng chính sách, chi cho công tác an sinh xã hội, chi cho các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của tỉnh; chấp hành nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm và chống lãng phí trong chi tiêu công. Tập trung bố trí vốn cho đầu tư phát triển, nhất là các công trình trọng điểm; hạn chế việc ứng vốn cho các công trình, dự án phát sinh chưa thực sự cần thiết.

6. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường đô thị, trật tự xây dựng, chất lượng công trình và an toàn trong xây dựng. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng, không để xảy ra sự cố môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và khai thác khoáng sản titan. Triển khai tốt các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ, xâm thực bờ biển; ứng phó biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống khô hạn.

7. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, trong đó tập trung:

a) Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2016 - 2017. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học. Thực hiện có hiệu quả công tác vận động học sinh ra lớp, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học. Duy trì, giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Không để xảy ra bạo lực học đường; tăng cường quản lý hoạt động của các trường, lớp tư thục, nhóm trẻ mẫu giáo, mầm non;

b) Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế kịp thời các dịch bệnh. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân gắn với nâng cao trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, triển khai thực hiện tốt đề án bệnh viện vệ tinh. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đã đề ra;

c) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh;

d) Tổ chức thiết thực các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh.

8. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đầu tư xây dựng, đất đai, rừng, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh. Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các dịch vụ hành chính công, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp.

9. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng - an ninh; tuyên truyền, vận động ngư dân không khai thác thủy sản xâm phạm lãnh hải nước ngoài, ngăn chặn tình trạng vượt biên, hoạt động tôn giáo trái phép. Nắm chắc tình hình ở địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm đẩy lùi tệ nạn ma túy, trộm cắp. Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự.

10. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 theo quy định của Trung ương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản Ban hành: 07/07/2014 | Cập nhật: 10/07/2014