Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Giang Gry Niê Knơng
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LĂK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK LĂK

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại; để công tác phòng, chống bệnh dại đạt hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt là công tác quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo nuôi và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo, ngăn chặn số ổ dịch dại trên đàn chó, mèo giảm thiểu số người bị chó, mèo cắn và số người tử vong do bệnh dại, UBND tỉnh chỉ đạo cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, đơn vị liên quan và đề nghị các tổ chức đoàn thể của tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống bệnh dại tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn; các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm về thả rông động vật nơi công cộng tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP , ngày 12/11/2013; hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm về tiêm phòng dại tại Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Quy chế phối hợp giữa cơ quan thú y và y tế trong phòng chống bệnh dại quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN ngày 27/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế và thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với cơ quan y tế các cấp và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch; xây dựng kế hoạch, kinh phí phòng, chống bệnh dại trên động vật hàng năm trên cơ sở Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện trên cơ sở lồng ghép các chương trình dự án, đề án về chăn nuôi và thú y, các chương trình của tổ chức Quốc tế và các nguồn lực khác tập trung cho công tác phòng, chống bệnh dại tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh đưa kết quả phòng, chống bệnh dại làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2. Sở Y tế:

Chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện, xã chủ động phối hợp với cơ quan thú y nâng cao giám sát bệnh Dại trên người, công khai địa chỉ các cơ sở y tế trên địa bàn và hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kịp thời xử lý vết thương và tiêm phòng vắc xin, huyết thanh kháng dại, ngăn ngừa nguy cơ tử vong do bệnh dại; kiểm tra, rà soát, tăng cường các điểm tiêm vắc xin phòng dại, đảm bảo ít nhất mỗi huyện, thành phố, thị xã có 01 điểm tiêm; có sẵn vắc xin phòng dại để tiêm cho người dân khi có nhu cầu. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc (bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền) chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đến từng cộng đồng dân cư, từng thôn, ấp, bản, trường học về tính chất nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết của bệnh dại cùng các chế tài xử lý vi phạm về nuôi chó và phòng chống bệnh dại động vật theo quy định của Chính phủ; trách nhiệm của chủ nuôi chó, mèo đối với cộng đồng; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý.

4. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo các hoạt động phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời; thực hiện hỗ trợ tiêm phòng cho các đối tượng chính sách theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với cơ quan thú y, y tế tổ chức tuyên truyền tới giáo viên, học sinh các cấp trong học đường về tính chất nguy hiểm, hậu quả của bệnh dại nhằm nâng cao hiểu biết về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

6. Đề nghị các tổ chức đoàn thể của tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội các cấp:

Phối hợp với cơ quan thú y, y tế hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bệnh dại sâu rộng trong mạng lưới tổ chức hội từ tỉnh tới cơ sở và tại cộng đồng; giám sát, phát hiện, khai báo tình hình dịch bệnh, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phòng chống bệnh dại trên động vật và người tại địa phương, bố trí kinh phí bằng nguồn ngân sách địa phương cho cơ quan chuyên môn để triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại; đồng thời có chính sách hỗ trợ tiêm phòng và điều trị dự phòng (trong trường hợp bị chó cắn) cho người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bệnh dại tại địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan thú y tổ chức rà soát, thống kê chính xác số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn; chỉ đạo chính quyền thôn, xóm, bản lập danh sách hộ nuôi chó và số lượng chó nuôi theo từng hộ và yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký, chấp hành việc xích, nhốt và tiêm phòng chó, mèo nuôi theo đúng quy định; rà soát và tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo bảo đảm mỗi con được tiêm phòng 01 lần trong năm và tỷ lệ tiêm phải đạt trên 60-70% so với tổng đàn thực tế.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Trạm Chăn nuôi và Thú y, Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó theo kế hoạch vào tháng 3 - 4 hàng năm và thực hiện tiêm phòng bổ sung sau đợt tiêm đại trà.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện, thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và y tế các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc dại để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng. Thực hiện quản lý vận chuyển, buôn bán chó, mèo theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thiếu quyết liệt, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại còn thấp, không quản lý được đàn chó, để xảy ra dịch và có trường hợp tử vong trên người do bệnh dại gây ra.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị này, để công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn đạt hiệu quả.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các sở: NN, YT, TT&TT, TC, GD&ĐT, các TC đoàn thể;
- UBND các huyện, TX, Tp;
- Các phòng: TH, KT, NN&MT;
- Cơ quan thú y vùng V;
- Lưu: VT, NN&MT. Tg

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Giang Gry Niê Knơng