Chỉ thị 06/2012/CT-UBND về tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Huyện do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành
Số hiệu: 06/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Trọng Tuấn
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: 01/06/2012 Số công báo: Số 24
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2012/CT-UBND

Bình Chánh, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Trong thời gian gần đây, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực diễn ra khá phức tạp, đặc biệt các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, súng tự chế, mã tấu, dao găm, kiếm mác, mìn tự chế gây ra các vụ cướp tài sản, trả thù cá nhân, nghiêm trọng hơn là có trường hợp đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để giết người, chống lại người thi hành công vụ. Tình trạng đó, đã ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và gây lo lắng trong dư luận xã hội và nhân dân.

Trong tháng 01 năm 2012, trên địa bàn cả nước xảy ra 10 vụ tội phạm sử dụng vật liệu nổ gây nổ tại 10 địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Tình hình trên cho thấy, các đối tượng sử dụng vật liệu nổ gây án ngày càng nhiều, với tính chất, mức độ và hậu quả nghiêm trọng hơn; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ ở một số đơn vị chưa thực hiện triệt để, dẫn đến các đối tượng lợi dụng gây án, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 (thay thế Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ).

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật có liên quan, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ thị cho thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, đơn vị trực thuộc ngành dọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, đơn vị trực thuộc ngành dọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kế hoạch số 77/KH-BCA(C11) ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 902/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch số 118/KH-CATP(PV11) ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Công an Thành phố về việc vận động nhân dân phát hiện, giao nộp và tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ; Kế hoạch số 80/KH-KHLN-CA-QS ngày 15 tháng 6 năm 2009 của liên ngành Công an Thành phố và Quân sự Thành phố về phối hợp trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của cơ quan, đơn vị do mình quản lý, không để xảy ra tình trạng mất, thất thoát ra ngoài xã hội; việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải bảo đảm đúng quy trình theo quy định pháp luật.

1.2. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tác hại của việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết hợp vận động nhân dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tố giác các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan Công an, Quân sự các cấp. Đồng thời, quan tâm vận động cán bộ đảng viên, cán bộ nghỉ hưu, nghỉ mất sức hiện vẫn còn lưu giữ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trực tiếp đem giao nộp hoặc báo tin cho cơ quan Công an hoặc Quân sự nơi gần nhất, để được hướng dẫn kịp thời.

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Bản tin Bình Chánh phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực; khuyến khích mọi công dân, tổ chức khi phát hiện, thu nhặt được vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm đều phải thông báo, giao nộp cho cơ quan Công an, Quân sự nơi gần nhất, để thu hồi, quản lý và xử lý theo quy định pháp luật.

3. Giao Ban Chỉ huy Công an Huyện chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

3.1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do cơ quan Công an và Quân sự cấp Giấy phép sử dụng. Qua đó, thu hồi tất cả số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân không thuộc diện được Giấy phép sử dụng. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất theo nội dung Kế hoạch liên tịch đề ra.

3.2. Tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình, vụ việc, đối tượng liên quan, nghi vấn vận chuyển, tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép, để tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường kết hợp thực hiện các biện pháp hành chính, nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

3.3. Chủ động tổ chức, thông báo các điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại từng địa bàn thích hợp, để mọi công dân, tổ chức khi phát hiện, tố giác hoặc giao nộp được nhanh chóng, thuận tiện. Việc giao nhận, phân loại, xử lý phải đúng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-CA-QP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về quan hệ, phối hợp trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3.4. Theo dõi, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác này hoặc công dân báo tin có giá trị phục vụ công tác khám phá các vụ án có liên quan đến việc nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân Huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện tổ chức xét xử lưu động ở khu vực dân cư trọng điểm một số vụ án nghiêm trọng về nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các vụ án có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án, nhằm xử lý nghiêm minh đối với người phạm tội và răn đe, giáo dục các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao.

5. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Giao Ban Chỉ huy Công an Huyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tiếp tục theo dõi, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

6.2. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Ban Chỉ huy Công an Huyện, để được hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.

6.3. Chỉ thị này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn