Thông báo 192/TB-VPCP năm 2012 Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 192/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRONG CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 19 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Cùng làm việc với Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau khi nghe Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2012 và một số vấn đề của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù trong điều kiện còn khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả khá toàn diện. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế 4 tháng đầu năm 2012 đều tăng so với cùng kỳ: sản lượng lúa thu hoạch tăng 3,6%, sản lượng thủy sản tăng 3,8%, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 15,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 16,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 1,9%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tiếp tục quan tâm và có bước tiến bộ; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Những kết quả mà tỉnh Tiền Giang đạt được trong thời gian qua đã góp phần vào thành tựu phát triển chung của cả nước, đồng thời tạo tiền đề cho Tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Chính phủ đánh giá cao kết quả mà tỉnh Tiền Giang đã đạt được, đồng thời đề nghị Tỉnh cần tiếp tục phát huy để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 đã đề ra.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng vẫn diễn biến phức tạp; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm so với tiến độ; khiếu kiện về đất đai chưa giải quyết dứt điểm.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tập trung thực hiện tốt Nghị định số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh gắn với hỗ trợ phát triển thị trường nhưng vẫn nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội, từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

2. Tiếp tục phát huy thế mạnh của Tỉnh trong việc phát triển nông nghiệp, thủy sản; phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các trung tâm khoa học để đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, trước hết trong khâu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, đồng thời làm tốt công tác phòng, trừ dịch bệnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao mức thu nhập cho người dân.

3. Tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác giáo dục đào tạo các cấp; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; làm tốt và có hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; cần rà soát, xác định đúng các hộ nghèo để có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ thoát nghèo bền vững; khuyến khích và kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể cùng tham gia công tác hỗ trợ giảm nghèo.

4. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách; có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực của các thành phần kinh tế để tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tập trung làm tốt quy hoạch nông thôn mới bảo đảm quy hoạch phải đi trước một bước; xác định cụ thể mục tiêu trọng điểm cần tập trung chỉ đạo để tổ chức bộ máy thực hiện có hiệu quả.

5. Quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu kiện, đặc biệt là các lĩnh vực có liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời có phương án hỗ trợ người dân thực sự gặp khó khăn khi bị thu hồi đất; thực hiện tốt các chính sách và tiến bộ giải phóng mặt bằng; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về dự án nâng cấp Kênh Chợ Gạo: Kênh Chợ Gạo là tuyến vận tải đường thủy rất quan trọng của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; mở rộng năng lực vận tải Kênh này có ý nghĩa rất lớn và cần thiết; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải tính toán, đề xuất nguồn vốn tập trung đầu tư hoàn thành dự án trước năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trước mắt Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Tỉnh rà soát, xác định thứ tự ưu tiên, lựa chọn những công trình cấp bách làm trước để phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

2. Về việc tiếp tục đầu tư dự án cầu Mỹ Lợi và quốc lộ 50 (trong đó có cầu Chợ Gạo): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải rà soát lại tổng mức đầu tư của dự án; kế hoạch bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án giai đoạn đến năm 2015 của các dự án này; đồng thời xác định rõ vốn cần phải có (ngoài vốn đã bố trí của giai đoạn 2012 – 2015), đề xuất nguồn và mức bố trí của từng dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về việc hỗ trợ vốn để triển khai đầu tư hạng mục kênh 14 và 6 cống của dự án Kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và đề xuất nguồn vốn cho dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về dự án Khu công nghiệp Long Giang: Tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 213/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời tính toán, xác định các phương án sử dụng 140ha đất, trên cơ sở đó lựa chọn phương án có hiệu quả nhất, đảm bảo được hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân tại địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về dự án BOO Đồng Tâm: Tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống chuyển tải nước sạch theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để xem xét, đề xuất hướng xử lý đối với phần vốn của nhà đầu tư ngoài Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, KTTH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng