Thông báo 191/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang
Số hiệu: 191/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRONG CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH HẬU GIANG

Ngày 19 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Cùng làm việc với Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2012 và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sau 8 năm chia tách, từ một Tỉnh điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém, với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cùng sự hỗ trợ của Trung ương, đến nay Hậu Giang đạt được kết quả khá tốt trên nhiều lĩnh vực. Bốn tháng đầu năm 2012, trong điều kiện khó khăn nhưng các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 39%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 33 triệu USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 49%, thu ngân sách trên địa bàn tăng 30%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 3.500 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm và có chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp phát triển nhưng chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (19,4%); quy mô nền kinh tế nhỏ bé, sức cạnh tranh chưa cao; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang cần lưu ý làm tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh gắn với hỗ trợ phát triển thị trường nhưng vẫn nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

2. Tiếp tục phát huy thế mạnh của Tỉnh trong phát triển nông nghiệp, thủy sản; phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các trung tâm khoa học để đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, trước hết trong khâu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao mức thu nhập cho người dân.

3. Tiếp tục quan tâm chăm lo công tác giáo dục đào tạo các cấp; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; cần rà soát, xác định đúng các hộ nghèo để có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ thoát nghèo bền vững; khuyến khích và kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể cùng tham gia công tác hỗ trợ giảm nghèo.

4. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách; có cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế để tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư; thực hiện tốt các chính sách và tiến độ giải phóng mặt bằng; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

5. Tập trung làm tốt quy hoạch nông thôn mới bảo đảm quy hoạch phải đi trước một bước; xác định cụ thể mục tiêu trọng điểm cần tập trung chỉ đạo để tổ chức bộ máy thực hiện có hiệu quả. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong việc huy động và sử dụng tốt nguồn lực để tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình: đường nối Vị Thanh - Cần Thơ; đường Bốn Tổng - Một Ngàn; đê bao Long Mỹ - Vị Thanh; các bệnh viện; kênh xáng Xà No: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và tỉnh Hậu Giang rà soát quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ; đối với các dự án tăng tổng mức đầu tư do tăng quy mô, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định cụ thể nguồn vốn và mức hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Tỉnh hoàn tất thủ tục các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị Vị Thanh và Ngã Bảy, hệ thống cấp, thoát khu công nghiệp Sông Hậu và Tân Phú Thạch theo quy định và làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng để vận động nguồn vốn ODA cho các dự án.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát về quy mô, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đối với các dự án: Đắp đê và nạo vét kênh Xà No 2; đắp đê, kè kết hợp với đường giao thông (thị trấn Cây Dương - ngã ba Vĩnh Tường), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tỉnh nghiên cứu xác định cơ chế, chính sách để thu hút được các nhà đầu tư thực sự có kinh nghiệm, năng lực và có công nghệ cao trong và ngoài nước vào đầu tư Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện Long Mỹ sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Về việc tăng mức vốn hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư cơ sở hạ tầng các đô thị Vị Thanh, Ngã Bảy và Long Mỹ: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

6. Về vốn còn thiếu để hoàn thành trụ sở Tỉnh ủy và quảng trường khu hành chính Tỉnh ủy sớm đưa vào sử dụng: Bộ Tài chính xem xét cho Tỉnh vay vốn nhàn rỗi kho bạc để thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn để Tỉnh hoàn trả theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng;
các Vụ: TH, KTTH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (5). 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng