Thông báo 183/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 183/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 183/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 16 tháng 5 năm 2012, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố; cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2012 và một số kiến nghị của Thành phố; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Thành ủy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. Trong điều kiện khó khăn chung, Thành phố đã nỗ lực phấn đầu và đạt được kết quả khá trong 4 tháng đầu năm 2012: Sản xuất công nghiệp tăng 3,87%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,3% và sản lượng hàng qua cảng tăng 13,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 22,5%; vốn đầu tư tăng 24,3% so với cùng kỳ và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 920 triệu đô la Mỹ (tăng 3,5 lần so với cùng kỳ).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng và có bước tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hải Phòng cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2012; phân công lãnh đạo gắn với kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, nhất là việc triển khai để bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố; bám sát Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục làm tốt công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; đồng thời tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

II. Về một số kiến nghị của Thành phố:

1. Về hỗ trợ đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; dự án tuyến đê biển Nam Đình Vũ; nạo vét luồng vào cảng và sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường bảo đảm thông quan cảng: Thành phố làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải để làm rõ tính cấp thiết, khả năng bảo đảm nguồn lực của địa phương, trên cơ sở đó xác định cụ thể nguồn và mức hỗ trợ đối với từng dự án, công trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đánh giá tác động môi trường xử lý khoảng 36 triệu m3 cát, bùn phát sinh từ việc nạo vét, xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, thẩm định và sớm thông báo kết quả để Hải Phòng căn cứ triển khai theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ của dự án.

3. Về tổ chức “Năm Du lịch quốc gia - Hải Phòng 2013” và hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án hạ tầng du lịch cấp thiết: Thành phố cần tính toán, xác định cụ thể các công việc cần phải thực hiện, sắp xếp thứ tự ưu tiên, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về kiểm tra, xử lý các diện tích đất trên địa bàn Thành phố hiện do các cơ quan Trung ương đang quản lý mà sử dụng không đúng mục đích, không có hiệu quả, đang cho thuê lại hoặc bỏ hoang không sử dụng để thu hồi bán (đấu giá) quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển: Chính phủ đã có chủ trương, Thành phố bám sát và chỉ đạo thực hiện theo đúng Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

5. Về việc các dự án đầu tư đáp ứng được các yêu cầu về công nghệ cao thì được hưởng các ưu đãi về dự án công nghệ cao: Đồng ý về nguyên tắc nhưng phải xem xét xử lý đối với từng dự án cụ thể khi dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về công nghệ cao của Bộ Khoa học và Công nghệ.

6. Đối với xử lý khó khăn của Công ty Cổ phần Xi măng Hải Phòng về khoản nợ vay ngân hàng: Công ty Cổ phần Xi măng Hải Phòng làm việc với Tổng công ty Xi măng Việt Nam để xử lý chung theo quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TU, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng;
- Tổng công ty Xi măng VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, ĐP(5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng