Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
Số hiệu: 11/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Phạm Sỹ Lợi
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 08/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 13/01/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2016/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 1661/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1661/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, được sự giúp đỡ của Trung ương, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng khá (11%). Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt tốc độ tăng cao hơn cùng kỳ. Thu ngân sách tăng cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Đời sống Nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng còn khó khăn, thi công một số dự án chậm, nợ công còn lớn; quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, chấp thuận đầu tư quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự an toàn giao thông, xử lý xe quá tải trọng... có mặt hạn chế, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chỉ đạo giải quyết và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có việc chưa kịp thời, hiệu quả; tiến độ thực hiện các Đề án: Tư nhân hóa các dịch vụ công nhà nước không cần nắm giữ, chi phối, chăn nuôi bò sữa, tích tụ ruộng đất thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu.

2. Tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá SS 2010) cả năm đạt 24.697 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2015.

- GDP bình quân đầu người cả năm đạt 48,3 triệu đồng, tăng 13,9% so với năm 2015.

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 11,5%, Công nghiệp - xây dựng 59,6%, Dịch vụ 28,9%.

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá SS2010) cả năm đạt 7.511,3 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2015.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) cả năm đạt 48.529 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2015.

- Thu cân đối ngân sách Nhà nước cả năm đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2015.

- Kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 1.250 triệu USD, tăng 19,6% so với năm 2015.

- Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ cả năm đạt 16.500 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015.

- Vốn đầu tư toàn xã hội cả năm đạt 23.350 tỷ đồng, tăng 34,4% so với năm 2015.

- Tỷ lệ giảm sinh dân số đạt 0,12‰.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tui suy dinh dưỡng giảm còn 12,4%.

- Số bác sỹ/10.000 dân đạt 6,6 bác sỹ.

- Số giường bệnh/10.000 dân đạt 20,3 giường.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,51%, giảm 1,3% so với cuối năm 2015.

- Lao động được giải quyết việc làm mới: 16.000 lao động; trong đó xuất khẩu 1.010 lao động.

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,2%.

- Năng suất lao động đạt 82,1 triệu đồng/người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 47%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp/tổng lao động xã hội còn 44%.

- Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đến cuối năm đạt 75,5%.

- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88%.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chí mới đạt 91%.

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 100%.

- Tỷ lệ các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 5,9%.

- Đến hết năm 2016, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 54 xã.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 21,3%.

- Diện tích nhà ở bình quân đạt 22,7 m2/người.

- Giảm tai nạn giao thông cả năm đạt 5,3%.

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

a) Tập trung triển khai thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

b) Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sản xuất vụ Đông. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, sản xuất rau, củ, quả sạch, cây trồng hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn, tập trung.

Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016. Nhân rộng các mô hình, Đề án phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Phấn đấu đến hết năm, toàn tỉnh hoàn thành cứng hóa mặt đường trục chính nội đồng theo kế hoạch.

c) Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, duy trì nghiêm 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư, trọng tâm là doanh nghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, có sản phẩm trong năm 2016 và doanh nghiệp lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tập trung tạo mặt bằng sạch, có hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp để sẵn sàng thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn trong nước trong các lĩnh vực theo định hướng đi mới đầu tư phát triển của tỉnh.

d) Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ theo hướng đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch. Đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trung tâm thương mại, khách sạn Mường Thanh, Khu du lịch Tam Chúc, sân golf Kim Bảng, Khu đại học Nam Cao, Khu y tế chất lượng cao... Xây dựng, hoàn thiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020; Đề án quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Tam Chúc; Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

đ) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển gắn với kiềm chế và từng bước xử lý nợ công. Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, tư nhân hóa các dịch vụ công Nhà nước không cần nắm giữ chi phối. Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, trọng tâm là các dự án trọng điểm, dự án hoàn thành trong năm 2016.

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện hiệu quả công tác quản lý đô thị và quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị. Hoàn thành, công bố, triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phủ Lý, thiết kế đô thị dọc các trục đường chính và hai bên sông Đáy, sông Châu trên địa bàn thành phố, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, Đề án nâng cấp và thành lập đô thị Duy Tiên, Đề án nâng cấp và thành lập một số thị trấn thuộc huyện....

e) Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016. Nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách. Thực hiện nghiêm quy định trong chi tiêu ngân sách, sử dụng đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa, trọng tâm là các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

g) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch. Hoàn thiện và triển khai Đề ántổng thgiảm thiu ô nhiễm môi trường Tây Đáy.

h) Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và các sự kiện lớn trong lĩnh vực văn hóa - thể thao. Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2016 - 2017. Tiếp tục thu hút các trường Đại học có chất lượng, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các Bệnh viện về đầu tư tại tỉnh. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề phục vụ thực hiện chủ trương công nghiệp hóa nông nghiệp, thúc đẩy chuyn dịch lao động trong nông thôn.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai Đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa và các bệnh viện chuyên khoa của tỉnh là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến Trung ương. Thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

i) Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đối thoại, chỉ đạo giải quyết đơn thư tại cơ sở, ổn định tình hình. Tập trung phòng, chống tội phạm, xử lý xe quá tải trọng, kiềm chế tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội.

k) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, xây dựng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thcán bộ, Nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, KH-ĐT, Tài chính;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo tỉnh,
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi