Công văn 8793/VPCP-CN năm 2017 về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả nghiêm trọng tại tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 8793/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8793/VPCP-CN
V/v vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả nghiêm trọng tại tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an.

Về báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (các Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 và số 158/BC-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017) về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả nghiêm trọng tại tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân của về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra ngày 30 tháng 7 năm 2017 trên tuyến sông Sài Gòn thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (trong đó, xem xét cả trách nhiệm đối với chủ phương tiện đã giao cho người không có chứng chỉ chuyên môn, bằng lái điều khiển sà lan gây tai nạn nghiêm trọng) và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đôn đốc thực hiện việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ủy ban an toàn giao thông quốc gia;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Tiền Giang;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, PL, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục