Công văn 7470/BCT-XNK năm 2017 về xuất khẩu gạo của 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Vinafood 2
Số hiệu: 7470/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7470/BCT-XNK
V/v xuất khẩu gạo của 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Vinafood 2

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực min Nam (Vinafood 2), theo đó: “Đng ý gia hạn 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tng công ty Lương thực min Nam được tiếp tục xuất khu gạo đến khi Tng công ty Lương thực min Nam chính thức chuyn thành công ty c phần như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5121/BCT-XNK ngày 12 tháng 6 năm 2017”.

Bộ Công Thương thông báo:

1. Danh sách 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Vinafood 2 được tiếp tục xuất khẩu gạo đến khi Tổng công ty Lương thực miền Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần (cụ thể như danh sách đính kèm).

2. Việc xuất khẩu gạo của các đơn vị nêu trên thực hiện theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bộ Công Thương thông báo để Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTCP và các Phó TTCP);
- Bộ trưởng;
- C
ác Bộ: NNPTNT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND và SCT các tỉnh, thành phố:
Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long;
- Các đơn vị có tên trong danh sách đính kèm;
- Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TIẾP TỤC XUẤT KHẨU GẠO THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo công văn số 7470/BCT-XNK ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Số GCN

Ngày cấp

1

CÔNG TY LƯƠNG THỰC LONG AN

Số 10 Cử Luyện, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

06/GCN

17/6/2011

2

CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

Số 256 Khu phố 2, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

23/GCN

19/7/2011

3

CÔNG TY LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM AN GIANG

Số 6 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

19/GCN

12/7/2011

4

CÔNG TY LƯƠNG THC ĐỒNG THÁP

531 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

51/GCN

18/8/2011

5

CÔNG TY LƯƠNG THỰC VĨNH LONG

23 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

54/GCN

23/8/2011

6

CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ VINH

102 Trần Phú, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

40/GCN

3/8/2011

7

CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÓC TRĂNG

76 Lê Duẫn, K1 P3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

52/GCN

18/8/2011

8

CÔNG TY LƯƠNG THỰC BẠC LIÊU

Số 166, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

173/GCN

18/7/2012

9

CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU

Lô 18, khu CN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

24/GCN

25/7/2011

 

 

Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo Ban hành: 04/11/2010 | Cập nhật: 06/11/2010

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2018 về công tác phòng, chống thiên tai Ban hành: 18/06/2018 | Cập nhật: 19/06/2018