Công văn 7167/CT-TTHT năm 2016 về chính sách kê khai thuế đối với hóa đơn chi phí vận chuyển
Số hiệu: 7167/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THU
CỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7167/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Long Rich (Việt Nam)
Địa chỉ: Lô số 1 - 4, 6, đư
ờng số 4, KCN trong KCX Linh Trung 11, P. Bình Chiểu, Q.Thủ Đức
Mã số thuế: 0313384178

Trả lời văn bản số CV/02/LR/2016 ngày 09/06/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế GTGT;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 28/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập hóa đơn đối với dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa,

Trường hợp Công ty theo trình bày xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hàng đã được thông quan; sau khi thông quan hàng vẫn ở Cảng chưa lên tàu nên các chi phí vận chuyển (phí chứng từ, phí quản lý đơn hàng, phí xếp dở tại cảng...) các lô hàng này bên cung cấp dịch vụ lập hóa đơn cho Công ty sau khi hàng lên tàu thì hóa đơn này là căn cứ để Công ty kê khai thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy pham pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng PC;
-
Phòng KT 1;
- Lưu: HC, TTHT.
157
3-17348302 (09/06/16)
mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga