Công văn 6464/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng thực phẩm bổ sung có tên thương mại Mega T và Mega G
Số hiệu: 6464/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6464/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế NK mặt hàng thực phẩm bổ sung có tên thương mại Mega T và Mega G

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

 

Căn cứ Điều 4 Nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, thì “Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì thực hiện theo quy định tại điều ước quốc tế đó”;

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: “Đối với các trường hợp đã thực hiện áp dụng mức thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng là mặt hàng mới, dễ lẫn, phức tạp, khó phân loại hoặc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, thì Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn áp dụng mức thuế đối với mặt hàng đó phù hợp với yêu cầu bảo hộ sản xuất có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn, khuyến khích đầu tư, sản xuất trong nước và bảo đảm bình ổn thị trường, tránh gây xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh”;

Mặt hàng thực phẩm bổ sung có tên thương mại Mega T và Mega G nhập khẩu trước ngày 01/1/2010 (ngày Thông tư số 216/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành), nếu doanh nghiệp đã kê khai, phân loại vào mã số 2106.90.89.00, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (giai đoạn Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 có hiệu lực thi hành) và mã số 2106.90.70.00, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (giai đoạn Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 có hiệu lực thi hành), theo Kết quả phân tích phân loại của Trung tâm Phân tích phân loại miền Bắc số 516/TCHQ-PTPLMB ngày 27/4/2007 và số 1844/PTPLMB-NV ngày 16/9/2008, doanh nghiệp chưa nộp thuế truy thu thì không thực hiện truy thu thuế nhập khẩu các mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn.

Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thống nhất việc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Diên Khánh (thay trả lời CV số 31/DK ngày 01/11/2011)
Số 22/62 Lương Sử C - Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường