Công văn 56042/CT-TTHT năm 2017 giải đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Số hiệu: 56042/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56042/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hapras
(Đ/c: Tầng 9 tòa nhà PVCombank, Lô A2.1 +300 Đường 30/04, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nng)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 06/2017/CV-HAP ngày 22/6/2017 của Công ty TNHH Hapras về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam:

Ngày 07/8/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3495/TCT-HTQT hướng dẫn Công ty TNHH Hapras có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam.

2. Về việc miễn thuế TNDN theo Hiệp định:

Ngày 24/4/2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 22870/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH Hapras chưa đáp ứng các điều kiện chưa đáp ứng các điều kiện để được miễn thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn cho Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc.

3. Về việc kê khai, nộp thuế

Ngày 09/01/2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 858/CT-TTHT trả lời Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex (bên nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Hapras) phải thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế thay Công ty TNHH Hapras.

(Cục Thuế TP Hà Nội sao gửi công văn s 858/CT-TTHT ngày 09/01/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm công văn này).

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Hapras được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng: Pháp chế; KT1; KT6; QL các khoản thu từ đất;
- CCT Cầu Giấy;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn