Công văn 1782/BHXH-CĐ năm 2016 về tra cứu hưởng bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 1782/BHXH-CĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1782/BHXH-CĐ
V/v tra cứu hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tp.H Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện).

Tiếp theo công văn số 1621/BHXH-CST ngày 23/6/2016 của BHXH/TP, trong khi chờ BHXH Việt Nam tập trung dữ liệu giải quyết trợ cấp thất nghiệp để tra cứu chung toàn quốc, phòng CNTT đã tích hợp xong dữ liệu hưởng trợ cấp thất nghiệp do BHXH/TP giải quyết và chi trả từ năm 2010 đến nay vào chương trình tra cứu trợ cấp BHXH 1 lần. BHXH/TP hướng dẫn cách tra cứu như sau:

Khi có nhu cầu tra cứu việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp BHXH 1 lần (trước năm 2007) của người lao động, đề nghị vào địa chỉ: http://serverpt/tracuu1lan. Nhập thông tin vào các ô cần tìm như: số sổ hoặc họ tên hoặc số quyết định => chọn “tìm kiếm”. Kết quả tra cứu sẽ thông báo “đã tìm thấy 0 kết quả” hoặc “đã tìm thấy kết quả”.

1. Các trường hợp thông báo “đã tìm thấy kết quả”

1.1. Trường hợp đã giải quyết, chấm dứt hoặc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp => cột “Ghi chú” thông báo: “Đối tượng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp” hoặc “Đã chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp” hoặc “Đã hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp” tương ứng.

Ví dụ 1: Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đó bị chấm dứt hưởng trợ cấp.

1.2. Trường hợp người lao động đã được giải quyết trợ cấp thất nghiệp và được giải quyết hưởng trợ cấp BHXH 1 lần (trước năm 2007) => cột “Ghi chú” sẽ thể hiện thông báo như hình nêu tại ví dụ 2 dưới đây

Ví dụ 2: Trường hợp người lao động đã giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần vào năm 2001. Năm 2014 được hưởng trợ cấp thất nghiệp và sau đó bị hủy QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp, màn hình tra cứu hiển thị như sau:

2. In kết quả tra cứu để lưu hồ sơ:

Tất cả kết quả tra cứu, nếu có nhu cầu in phiếu xác nhận thì chọn “IN” trên cột “Thao tác”.

Tại ví dụ 1, sau khi bấm IN trên cột thao tác, sẽ được kết quả như sau:

BO HIM XÃ HỘI TP. H CHÍ MINH
PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 7 năm 2016

 

PHIẾU XÁC NHẬN

Căn cứ h sơ lưu trữ hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện đang quản lý, xác nhận:

Trường hợp Ông (Bà): NGUYN THỊ KIM OANH

Số sổ: 0206054691

Ngày sinh: 01/01/1980

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 16398/QĐ-LĐTBXH-TCTN; s tháng hưởng 5; ngày hưởng 16/03/2015, s tiền: 2.008.800 đ tại BHXH.TPHCM./.

 

BO HIM XÃ HỘI TP. H CHÍ MINH
PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 8 tháng 7 năm 2016

 

PHIẾU XÁC NHẬN

Căn cứ hồ sơ lưu trữ hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện đang quản lý, xác nhận:

Trường hợp Ông (Bà): NGUYỄN THỊ KIM OANH

Số sổ: 0206054691

Ngày sinh: 01/01/1980

Đã chấm dứt hưởng trợ cấp tht nghiệp theo Quyết định số 11/QĐ-LĐTBXH-TCTN; ngày 18/04/2015./.

 

Tại ví dụ 2, sau khi bấm IN trên cột thao tác, sẽ được kết quả như sau:

 

BO HIM XÃ HỘI TP. H CHÍ MINH
PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 7 năm 2016

 

PHIẾU XÁC NHẬN

Căn cứ hồ sơ lưu trữ hưởng trợ cp tht nghiệp hiện đang qun lý, xác nhận:

Trường hợp Ông (Bà): LƯƠNG THỊ THANH THÚY

Số s: 0299076973

Ngày sinh: 30/05/1981

Đã hưởng trợ cấp tht nghiệp theo Quyết định số 30029/QĐ-LĐTBXH-TCTN; số tháng hưởng 3; ngày hưởng 05/05/2014, số tin: 1.746.200 đ tại BHXH.TPHCM./.

 

BO HIM XÃ HỘI TP. H CHÍ MINH
PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 5 năm 2016

 

PHIẾU XÁC NHẬN

Căn cứ hồ sơ lưu tr hưởng trợ cấp tht nghiệp hiện đang quản lý, xác nhận:

Trường hợp Ông (Bà): LƯƠNG THỊ THANH THÚY

S sổ: 0299076973

Ngày sinh: 30/05/1981

Đã hủy hưởng tr cp tht nghiệp theo Quyết định hưởng TCTN số 30029/QĐ-LĐTBXH-TCTN; ngày hưởng 05/05/2014./.

 

BO HIM XÃ HỘI TP. H CHÍ MINH
PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

PHIẾU XÁC NHẬN

Căn cứ dữ liệu trợ cấp BHXH 1 ln hiện đang quản lý, Phòng Chế độ Bo hiểm xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp Ông (Bà): Lương Thị Thanh Thúy

S sổ: 0299076973

Có thời gian tham gia Bo hiểm xã hội từ: 03/1999 đến 03/2001 đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 ln, theo QĐ số 13194 ngày 23/05/2001, số tin: 397.600 đ.

3. Lưu ý:

- Kết quả tại trang tra cứu http://serverpt/tracuu1lan này chỉ thể hiện thông tin người lao động đã hưởng: trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, hủy QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2010 trở đi; trợ cấp BHXH 1 lần từ năm 2007 trở về trước.

- Những trường hợp dữ liệu tra cứu thể hiện Đã hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp mà trên sổ BHXH hoặc tờ rời và tờ bìa sổ BHXH có dấu đóng hưởng trợ cấp thất nghiệp (do người lao động có đơn xin bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi Sở LĐTBXH đã ban hành quyết định hưởng) thì căn cứ vào phiếu xác nhận in từ trang tra cứu để làm cơ sở bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp.

- Trường hợp kết quả tìm kiếm: hưởng trợ cấp thất nghiệp mà trên sổ BHXH hoặc tờ rời và tờ bìa sổ BHXH không có dấu đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổ nghiệp vụ tự đóng dấu hưởng vào sổ theo mẫu và điền thông tin vào, không chuyển sổ BHXH về Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc BHXH/TP để đóng dấu (riêng phòng Thu, phòng CST chuyển sổ về phòng CĐBHXH để đóng dấu hưởng trợ cấp thất nghiệp). Mu như sau:

ĐÃ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Theo QĐ s: ………………………/…./………

Từ ngày………………/……………/………….

Đến ngày ……………./……………../…………

- Trong quá trình tra cứu nếu có vướng mắc về kỹ thuật đề nghị liên hệ phòng Công nghệ thông tin để được hỗ trợ (A.Dũng số nội bộ 1719; A.Thuận số nội b 1717).

Đề nghị Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan, Giám đốc BHXH quận (huyện) triển khai đến cán bộ nghiệp vụ để biết và thực hiện. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH/TP để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ BHXH/TP;
- Phòng QLT; phòng
Cấp sổ, thẻ;
- Lưu: VT, P.CĐ(2).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến