Công văn 16559/BTC-QLG năm 2016 tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát
Số hiệu: 16559/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16559/BTC-QLG
V/v tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Từ đầu năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2016 đã có những kết quả tích cực: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, công tác điều hành giá còn nhiều áp lực do các yếu tố như nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp lễ, Tết; diễn biến thất thường của thời tiết tác động tới giá lương thực, thực phẩm; giá xăng dầu thế giới có xu hướng hồi phục; việc tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại một số địa phương theo lộ trình thị trường. Ngoài ra, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và độ trễ của chính sách tín dụng dự kiến sẽ tác động tới tình hình lạm phát. Do đó, công tác điều hành giá trong những tháng cuối năm cần tiếp tục được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ, quyết liệt để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

2. Đ góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2016 (kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng ở mức dưới 5%), Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Công Thương và các sở, ban ngành chức năng, các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai một số việc trọng tâm sau đây:

- Rà soát, đánh giá lại nhu cầu và nguồn cung hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn những tháng cuối năm 2016 và dịp Tết Đinh Dậu 2017, chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung - cầu, tập trung vào những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người dân. Triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, st giá, đầu cơ,... gây tăng giá cục bộ trong các dịp lễ, Tết.

Các địa phương xảy ra bão lũ cần có biện pháp bình ổn giá kịp thời theo quy định tại Luật Giá đi với những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn.

- Theo dõi sát tình hình giá cả thị trường và diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại địa phương (nhất là đối với các địa phương có CPI 10 tháng đầu năm tăng cao hơn CPI chung của cả nước) để kịp thời có biện pháp bình n giá theo quy định của pháp luật nhằm bình n thị trường, giá cả, kim chế tc độ tăng CPI của địa phương; đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá trên địa bàn; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng thời gian cao điểm đ tăng giá, phí tùy tiện, trái pháp luật hoặc tăng giá dây chuyền khi yếu tố hình thành giá không có biến động lớn.

- Kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch; hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách địa phương; hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá theo thẩm quyền; đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá (nếu có) đến tình hình kinh tế xã hội và CPI của địa phương để có phương án và lộ trình điều chỉnh phù hợp, tránh điều chỉnh vào cùng một thời điểm đy CPI tăng cao.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo số 639/TB- BCĐĐHG ngày 31/10/2016 thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 19/10/2016.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung nêu trên và báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính diễn biến giá cả thị trường, các biện pháp đã thực hiện và những vướng mắc cần giải quyết để Bộ xử lý theo thm quyn hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng nhà nước;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế, Vụ Ngân sách nhà nước;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Hiếu