Công văn 1592/BNN-TCLN thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trình lâm sinh nguồn ngân sách nhà nước
Số hiệu: 1592/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1592/BNN-TCLN
V/v: thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư các công trình lâm sinh nguồn ngân sách nhà nước.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 23 tháng 4 năm 2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2787/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, có một số vướng mắc sau:

- Ở các tỉnh phía Nam mùa vụ trồng rừng thường kết thúc vào các tháng cuối năm. Do vậy, việc nghiệm thu rừng trồng chỉ có thể tiến hành sau đó 3 tháng, đến hết ngày 31/3 của năm sau và thời gian thanh toán vốn với Kho bạc nhà nước cần được kéo dài đến hết ngày 30/4 của năm sau.

- Đối với các công trình đầu tư xây dựng lâm sinh thực hiện trong năm 2011: do năm 2011 là thời điểm chuyển giao từ Dự án 661 sang Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 2011-2020 nên kế hoạch chậm, nhiều địa phương chưa thể thanh quyết toán vốn trước thời hạn 30/3.

Để tạo điều kiện cho các địa phương thanh toán vốn phù hợp với đặc thù sản xuất lâm sinh và tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị cho phép thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư hàng năm của các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh để thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

1. Cho phép kế hoạch vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn ngân sách nhà nước của năm được cấp phát cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31/3 của năm sau và thời gian thanh toán vốn của Kho bạc nhà nước được thực hiện đến hết ngày 30/4 của năm sau.

2. Riêng đối với kế hoạch năm 2011: cho phép kế hoạch vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn ngân sách nhà nước của năm 2011 được cấp phát cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31/3/2012 và thời gian thanh toán vốn của Kho bạc nhà nước được thực hiện đến hết ngày 30/6/2012.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Phó Thủ tướng Hoàn Trung Hải (báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (báo cáo);
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa