Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
Số hiệu: 22/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Hiện nay, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đang diễn ra hết sức phức tạp, một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng kẽ hở của pháp luật, lợi dụng danh nghĩa hoạt động bán hàng đa cấp chân chính để biến tướng theo phương thức bán hàng đa cấp bất chính với nhiều hành vi, thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, gây hoang mang trong dư luận xã hội và gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi của nhân dân, nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp và Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 09/3/2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; chủ động thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, các hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp trên địa bàn, đặc biệt lưu ý các hành vi có khả năng vi phạm Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP , đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định, nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng, …

- Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ thông báo bán hàng đa cấp; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện công bố công khai điều kiện, thời gian, trình tự và thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo hướng thuận lợi, minh bạch và

hiệu quả.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP . Kiểm tra đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hoá của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt là hàng hoá được sản xut, gia công trong nước. Đồng thời phối hợp để làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công Thương tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để nâng cao năng lực, nghiệp vụ giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hình thức đa cấp hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, huy động tài chính trái phép, kinh doanh trái phép...để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Chủ động, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

- Đưa lĩnh vực bán hàng đa cấp vào đối tượng quản lý đặc biệt, thường xuyên theo dõi, giám sát để ngăn chặn kịp thời và xử lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trình cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung kịp thời.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với Sở Công

Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc mua bán các sản phẩm bán hàng đa cấp thuộc danh mục quản lý của ngành, đặc biệt là đối với sản phẩm là thực phẩm chức năng; xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định

- Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về hình thức kinh doanh đa cấp; trong đó tập trung:

+ Thông tin đến người dân các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân, người tham gia bán hàng đa cấp chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

+ Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn để từ đó tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Thực hiện công bố công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, hình thức xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe và để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

7. Cục Thuế: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gian lận khác để trốn thuế đối với các tổ chức, cá nhân nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp ngay tại cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tổ chức đăng ký, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và người nơi khác đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật, đồng thời vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác nắm bắt thông tin, kịp thời thông tin về Sở Công Thương những trường hợp có nghi vấn về bán hàng đa cấp trá hình để phối hợp xử lý.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp thông qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm, hội nghị... nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân; chủ động nắm tình hình hoạt động của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, kịp thời thông tin những trường hợp có dấu hiệu vi phạm với cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý.

10. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện (vào ngày cuối tuần thứ 3 của tháng cuối Quý) qua Sở Công Thương để tổng hợp. Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi có vướng mắc, phát sinh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo QB, Đài PTTH QB;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh
- Lưu: VT, KTTH, CVCN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang