Kế hoạch 92/KH-UBND về phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Số hiệu: 92/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành: 22/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP GẮN VỚI CÁC ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, DU LỊCH LÀNG NGHỀ, DU LỊCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nhiệm vụ UBND Thành phố triển khai tại Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 11/10/2021 về thực hiện Chương trình số 04-TTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 27/12/2021 về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2022. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2021, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố về những giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố.

- Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Tiếp tục triển khai mở rộng việc xây dựng hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, áp dụng theo tiêu chí, nhận diện quy định tại Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 về ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP và Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 về ban hành và áp dụng bộ tiêu chí, mẫu thiết kế biển hiệu/ biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương.

- Phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn, các điểm bán tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng... trên địa bàn Thành phố. Tổ chức lễ khai trương và đưa các điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm đi vào hoạt động đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và UBND Thành phố.

- Hỗ trợ giới thiệu, kết nối sản phẩm OCOP của Hà Nội, các tỉnh, thành phố vào các Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, siêu thị, cửa hàng... trên địa bàn Thành phố, đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng.

Việc triển khai nội dung tổ chức phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung Ương, địa phương và thành phố Hà Nội.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Phát triển tối thiểu 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố, đồng thời tổ chức Lễ khai trương, quảng bá Điểm OCOP.

- Triển khai xây dựng tối thiểu 01 Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển du lịch tại các huyện, thị xã.

- Tổ chức 03 - 05 Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, kết hợp tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP với các kênh phân phối, Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP nhm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 03 sao trở lên tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố (Tuần lễ có quy mô khoảng 60 gian hàng, kết hợp khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm). Phối hợp với các tỉnh, thành phố để giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

- Tổ chức 01 Đoàn công tác liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội tại các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả Chương trình.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tiếp tục khảo sát lựa chọn các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP căn cứ theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương, cụ thể: Tại khu vực các cửa hàng ở nhà ga, sân bay, bến xe, bến tàu; các trạm, điểm dừng, nghỉ trên cao tốc, quốc lộ; các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; các cửa hàng trong khu du lịch, nhà hàng, khách sạn; các khu vực làng nghề truyền thống; các khu trung tâm dịch vụ thương mại cấp huyện, cấp xã, các điểm công nghiệp; các trung tâm hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Tổ chức lễ khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các quận, huyện, thị xã, trung tâm thương mại, siêu thị. Kiểm tra, giám sát việc vận hành duy trì hoạt động tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã khai trương qua các năm.

2. Công bố các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố đạt tiêu chí theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương trên các Cổng thông tin điện tử các sở, ngành; Tuyên truyền về Chương trình phát triển hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2022.

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai phát triển hình thức thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP;

4. Tổ chức các Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, kết hợp tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP với các kênh phân phối, Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 03 sao trở lên tại Hà Nội.

5. Tổ chức Đoàn công tác liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội tại tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả Chương trình.

6. Tuyên truyền về Chương trình phát triển hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP năm 2022 theo các hình thức xây dựng phóng sự trên Truyền hình Hà Nội, bài viết trên báo, tạp chí, in tờ rơi, tgấp phát tại các hội nghị, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và Chương trình Người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

- Nguồn ngân sách Nhà nước: Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo. Các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán chi ngân sách năm 2022 đã giao cho các cơ quan, đơn vị.

- Nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; các nguồn vốn hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của Trung ương và Thành phố, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ Công Thương, UBND Thành phố, Ban chỉ đạo Chương trình OCOP Thành phố theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao, Du lịch và UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát lựa chọn các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo quy định tại Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 và Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ Công Thương.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc vận hành duy trì các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã khai trương qua các năm.

- Công bố các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố trên Cổng thông tin điện tử các sở, ngành và tuyên truyền về Chương trình phát triển hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP năm 2022.

- Tổ chức lễ khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các quận, huyện, thị xã, trung tâm thương mại, siêu thị. Ngân sách Thành phố hỗ trợ tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm từ nguồn chi thưng xuyên, chuyển về Sở Công Thương để tổ chức thực hiện (dự kiến hỗ trợ khoản 20 điểm).

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng tối thiểu 01 Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển du lịch tại các huyện, thị xã.

- Chủ trì, tổ chức 03 - 05 Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, kết hợp tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP với các kênh phân phối, Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; Đoàn công tác liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội tại tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả Chương trình.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Công Thương giới thiệu, lựa chọn các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP căn cứ theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương; tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam với các nhà phân phối nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 03 sao trở lên tại Hà Nội.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu, báo cáo UBND xem xét, bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách Thành phố để triển khai Kế hoạch theo quy định.

4. Các Sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao:

- Phối hợp với Sở Công Thương giới thiệu, khảo sát lựa chọn các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn.

- Tổ chức đưa các tour du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, gắn với tham quan các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; tổ chức các lễ hội du lịch làng nghề, du lịch nông thôn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan mua sắm tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

5. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Rà soát các địa điểm theo tiêu chí của Bộ Công Thương và hướng dẫn của Sở Công Thương để tiếp tục triển khai các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn. Mỗi quận, huyện, thị xã đăng ký tối thiểu 02 Điểm OCOP trở lên. Đối với các đơn vị đã có điểm OCOP khai trương và đi vào hoạt động, đăng ký tối thiểu 01 điểm mới trở lên; Bố trí kinh phí hỗ trợ lắp đặt biển hiệu nhận diện, giá kệ hàng hóa trong các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

- Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát, vận hành việc duy trì các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã khai trương tại địa phương. Báo cáo trường hợp các Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP dừng hoạt động, đồng thời bổ sung thay thế địa điểm mới.

- Giới thiệu các sản phẩm của địa phương đạt tiêu chuẩn hạng 03 sao trở lên và điểm bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tham gia các Hội nghị kết nối cung cầu, các Chương trình xúc tiến thương mại của Thành phố.

6. Đề nghị các Hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Lựa chọn đim giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đảm bảo đáp ứng tiêu chí theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí đim giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm để tham gia mạng lưới điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội.

- Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đồng thời duy trì hoạt động của các điểm sau khi đã khai trương.

- Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do các Sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức nhằm đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Kết ni tiêu thụ sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trên đây là Kế hoạch “Triển khai các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022” của thành phố Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo gửi về Sở Công Thương để tham mưu tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó chủ tịch UBND Thành phố;
- VP Thành ủy; các ban HĐND Thành phố;
- Các Sở: CT, TC, NN&PTNT, VHTT, DL;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, TH;
- Lưu: VT, KT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền