Kế hoạch 618/KH-UBND năm 2021 về thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế khi có 10.000 người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số hiệu: 618/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Đào Quang Khải
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THU GOM, VẬN CHUYỂN, LƯU GIỮ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ KHI CÓ 10.000 NGƯỜI MẮC COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 232/TTr-STNMT ngày 20/9/2021, về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế khi có 10.000 người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Hạn chế, giảm thiểu tối đa tác động của chất thải y tế ra ngoài môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh từ chất thải.

2. Yêu cầu

- Xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly, đảm bảo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Ưu tiên xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế và các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải tại địa phương để đảm bảo khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý. Đảm bảo việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh đáp ứng theo các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Phân định rõ các nhiệm vụ trong công tác phối hợp thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng chống dịch COVID-19

1.1. Về thu gom, phân loại

a. Phân loại chất thải

- Tất cả chất thải rắn phát sinh từ khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ của bệnh nhân, khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người tham gia thực hiện các công việc quản lý chất thải y tế, vệ sinh dụng cụ đựng chất thải, giặt là, vệ sinh môi trường đều được coi là chất thải lây nhiễm (sau đây gọi là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2) và phải được phân loại ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Những đám máu hoặc các chất tiết sinh học như chất nôn, phân có trên các bề mặt môi trường phải được loại bỏ ngay bằng cách lau bằng khăn hoặc gạc tẩm dung dịch khử khuẩn có chứa 0,5% Clo hoạt tính. Nếu lượng máu, chất tiết nhiều, phải thực hiện lau nhiều lần cho đến khi loại bỏ hoàn toàn trên bề mặt (Lưu ý: mỗi lần lau dùng một khăn). Tất cả các khăn/gạc sau khi lau phải được bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Phân, nước tiểu của người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 phải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở y tế để xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Dịch tiết đường hô hấp, dịch tiết cơ thể (đờm, dãi, dịch mũi họng, dịch phế quản, dịch dẫn lưu,…) của người bệnh phải được ngâm bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 1% Clo hoạt tính với tỷ lệ 1:1 trong thời gian ít nhất 10 phút, sau đó đổ vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở y tế.

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (gồm: mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm của người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19) phát sinh từ quá trình lấy mẫu xét nghiệm, từ phòng xét nghiệm phải được xử lý sơ bộ bằng thiết bị hấp hoặc thiết bị khử khuẩn khác trước khi tiếp tục phân loại, thu gom, xử lý như chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2 nêu trên.

b. Thu gom chất thải

- Trước khi thu gom, túi đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải có màu vàng, bên ngoài thùng có biểu tượng cảnh báo chất gây bệnh, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Thùng thu gom chất thải phải có thành cứng, có bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và được lưu giữ tạm thời tại khu vực cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19.

- Thu gom thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ nơi lưu giữ tạm thời về khu lưu giữ tập trung trong khuôn viên của cơ sở y tế ít nhất 2 lần/ngày hoặc khi cần; Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài.

- Người thu gom chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 cần được trang bị đồ bảo hộ như: Quần áo phòng dịch (loại dùng 01 lần), găng tay cao su, dung dịch vệ sinh tay chứa cồn, khẩu trang, mặt nạ chống bắn giọt,…

1.2. Về vận chuyển, xử lý chất thải

- Vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 bằng một trong các biện pháp sau:

+ Tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ thùng chứa chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trước khi chuyển lên phương tiện vận chuyển chuyên dụng.

+ Vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để xử lý ngay trong ngày tại cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng hoặc các phương tiện khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trong quá trình vận chuyển, thùng đựng chất thải luôn được đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải.

+ Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phải được ưu tiên xử lý ngay trong ngày bằng lò đốt hoặc bằng thiết bị hấp chất thải lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Xử lý nước thải y tế: Nước thải phát sinh từ các khu vực cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị (bao gồm cả khu vực rửa dụng cụ đựng chất thải, khu vực vệ sinh) người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong cơ sở y tế phải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến và tăng cường xử lý khử khuẩn nước thải đầu ra, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT) trước khi xả thải ra môi trường.

1.3. Tại khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung, khu điều trị người mắc Covid -19

- Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, trang phục phòng hộ cá nhân phát sinh từ khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung phải được phân ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Thực hiện vận chuyển thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2 đến cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng để xử lý trong ngày. Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trong quá trình vận chuyển, thùng đựng chất thải luôn được đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải.

- Việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2 thực hiện theo mục 1.1 và mục 1.2 ở trên.

1.4. Tại phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú

- Chất thải phát sinh từ phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bao gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng thải bỏ của người được cách ly phải được bỏ vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi, sau đó bỏ vào thùng đựng chất thải có lót túi, có nắp đậy kín đặt ở trong phòng của người được cách ly.

- Trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 phải thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thu gom tất cả các loại chất thải phát sinh từ phòng cách ly của người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 để vận chuyển, xử lý như đối với chất thải lây nhiễm thực hiện theo mục 1.1 và mục 1.2 ở trên. Hết thời gian cách ly, nếu người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì thu gom túi đựng chất thải và xử lý như chất thải thông thường.

1.5. Tại cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế

- Bố trí phương tiện vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận, đảm bảo an toàn, không làm phát tán mầm bệnh trong suốt quá trình vận chuyển.

- Chất thải chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phải ưu tiên xử lý ngay trong ngày.

2. Quản lý, xử lý chất thải y tế theo từng cấp độ dịch

2.1. Cấp độ 1:

- Tình huống xảy ra: Xuất hiện ca mắc ở Bắc Ninh với số trường hợp mắc đến 3.000 người; lượng chất thải rắn y tế phát sinh khoảng 4.500 kg/ngày, nằm trong khả năng thu gom, xử lý của các đơn vị xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh (Đính kèm danh sách cơ sở xử lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển và xử lý theo địa bàn) và khả năng xử lý của các cơ sở phát sinh đối với mô hình xử lý chất thải y tế tại chỗ; nước thải y tế phát sinh nằm trong khả năng thu gom, xử lý của khu vực cách ly, phòng cách ly, cơ sở cách ly y tế tập trung.

- Phương án thu gom, xử lý chất thải rắn y tế phát sinh:

+ Bố trí thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 tạm thời tại các khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung, khu điều trị người mắc Covid -19, phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; tổ chức thu gom về khu lưu giữ tập trung trong khuôn viên của cơ sở y tế ít nhất 2 lần/ngày hoặc khi cần; Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài.

+ Đối với mô hình xử lý chất thải y tế tập trung: Yêu cầu các đơn vị xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh thực hiện phương án thu gom với tần suất là 01 lần/ngày tại các khu điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cách ly, phòng cách ly, cơ sở cách ly y tế tập trung theo địa bàn được phân công.

+ Đối với mô hình xử lý chất thải y tế tại chỗ: các cơ sở phát sinh thực hiện thu gom, xử lý theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

- Phương án thu gom, xử lý nước thải phát sinh: Cơ sở phát sinh nước thải thực hiện thu gom, xử lý nước thải theo hồ sơ bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và theo hướng dẫn về xử lý nước thải y tế.

2.2. Cấp độ 2:

- Tình huống xảy ra: Xuất hiện ca mắc ở Bắc Ninh với số trường hợp mắc từ 3.000 đến 5.000 người; lượng chất thải rắn y tế phát sinh khoảng 4.500 đến 7.500 kg/ngày, nằm trong khả năng thu gom, xử lý của các đơn vị xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh (Đính kèm danh sách cơ sở xử lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển và xử lý theo địa bàn) và khả năng xử lý của các cơ sở phát sinh đối với mô hình xử lý chất thải y tế tại chỗ; nước thải y tế phát sinh nằm trong khả năng thu gom, xử lý của khu vực cách ly, phòng cách ly, cơ sở cách ly y tế tập trung.

- Phương án thu gom, xử lý chất thải rắn y tế phát sinh:

+ Bố trí tăng số lượng thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 tạm thời tại các khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung, khu điều trị người mắc Covid -19, phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; tổ chức thu gom về khu lưu giữ tập trung trong khuôn viên của cơ sở y tế ít nhất 2 lần/ngày hoặc khi cần; Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài.

+ Đối với mô hình xử lý chất thải y tế tập trung: Yêu cầu các đơn vị xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh thực hiện phương án thu gom với tần suất là 01-02 lần/ngày tại các khu điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cách ly, phòng cách ly, cơ sở cách ly y tế tập trung theo địa bàn được phân công.

+ Đối với mô hình xử lý chất thải y tế tại chỗ: các cơ sở phát sinh thực hiện thu gom, xử lý theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

- Phương án thu gom, xử lý nước thải phát sinh: Cơ sở phát sinh nước thải thực hiện thu gom, xử lý nước thải theo hồ sơ bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và theo hướng dẫn về xử lý nước thải y tế. Các đơn vị phát sinh nước thải y tế báo cáo ngay UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Xây dựng về tình trạng nước thải y tế phát sinh nằm ngoài khả năng thu gom, xử lý để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn, kịp thời theo quy định.

2.3. Cấp độ 3

- Tình huống xảy ra: Xuất hiện ca mắc ở Bắc Ninh với số trường hợp mắc từ 5.000 đến 10.000 người; lượng chất thải rắn y tế phát sinh khoảng 7.500 đến 15.000 kg/ngày, nằm trong khả năng thu gom, xử lý của các đơn vị xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh (Đính kèm danh sách cơ sở xử lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển và xử lý theo địa bàn) và khả năng xử lý của các cơ sở phát sinh đối với mô hình xử lý chất thải y tế tại chỗ; nước thải y tế phát sinh nằm trong khả năng thu gom, xử lý của khu vực cách ly, phòng cách ly, cơ sở cách ly y tế tập trung.

- Phương án thu gom, xử lý chất thải rắn y tế phát sinh:

+ Bố trí tăng số lượng thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 tạm thời tại các khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung, khu điều trị người mắc Covid -19, phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; tổ chức thu gom về khu lưu giữ tập trung trong khuôn viên của cơ sở y tế ít nhất 2 -3 lần/ngày hoặc khi cần; Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài.

+ Đối với mô hình xử lý chất thải y tế tập trung: Yêu cầu các đơn vị xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh thực hiện phương án thu gom với tần suất là 01-03 lần/ngày tại các khu điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cách ly, phòng cách ly, cơ sở cách ly y tế tập trung theo địa bàn được phân công.

+ Đối với mô hình xử lý chất thải y tế tại chỗ: các cơ sở phát sinh thực hiện thu gom, xử lý theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

- Phương án thu gom, xử lý nước thải phát sinh: Cơ sở phát sinh nước thải thực hiện thu gom, xử lý nước thải theo hồ sơ bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và theo hướng dẫn về xử lý nước thải y tế. Các đơn vị phát sinh nước thải y tế báo cáo ngay UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Xây dựng về tình trạng nước thải y tế phát sinh nằm ngoài khả năng thu gom, xử lý để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn, kịp thời theo quy định.

3. Xử lý chất thải khi có người mất vì COVID-19

Việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải của người mất vì COVID-19 thực hiện theo mục 1.1 và mục 1.2 ở trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh)

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, khu cách ly cộng đồng trên địa bàn thực hiện phân loại chất thải, tự giám sát chặt chẽ việc thu gom, phân loại ngay tại nơi phát sinh; quản lý chất thải và vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19.

- Rà soát các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh, lập danh sách cơ sở cách ly tập trung, cơ sở chữa trị bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh có công trình xử lý chất thải y tế nằm trong khuôn viên cơ sở báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Rà soát hiện trạng khối lượng chất thải phát sinh của các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; hiện trạng xử lý đối với các cơ sở đang tiếp nhận xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh báo cáo về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trường.

- Chỉ đạo các bệnh viện có năng lực xử lý tiếp nhận xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, cách ly cộng đồng.

- Căn cứ quy định của pháp luật tổng hợp dự toán kinh phí phục vụ công tác xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 của các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ của các bệnh viện có tiếp nhận xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2, trường hợp một trong các cụm xử lý quá tải phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh để lựa chọn một trong các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tỉnh còn khả năng tiếp nhận xử lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì hướng dẫn các phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại và các biện pháp xử lý nước thải y tế phù hợp theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, cách ly cộng đồng.

- Làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối các cơ sở có chức năng xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn thực hiện thu gom, xử lý chất thải cho các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, cách ly cộng đồng theo từng cấp độ và tình huống của dịch COVID-19; đảm bảo tần suất thu gom và xử lý triệt để ngay trong ngày.

- Phối hợp với Sở y tế rà soát, bổ sung các bệnh viện có công trình xử lý chất thải y tế nằm trong khuôn viên cơ sở đủ điều kiện để bổ sung vào kế hoạch xử lý chất thải y tế theo cụm.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, bố trí nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Các bệnh viện có năng lực xử lý tại chỗ chất thải y tế

- Chủ động xây dựng phương án tiếp nhận xử lý chất thải có nguy cơ chứa Covid-19 từ các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, cách ly cộng đồng.

- Báo cáo hiện trạng tiếp nhận, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS- CoV-2 (khối lượng tiếp nhận, đơn vị đề nghị xử lý, kinh phí xử lý, nguồn kinh phí xử lý...) về Sở Y tế.

- Báo cáo Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp công trình xử lý chất thải y tế quá tải, không đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải có nguy cơ chứa Covid-19 từ các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, cách ly cộng đồng.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng phương án phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 cụ thể đối với từng kịch bản diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

- Căn cứ quy định của pháp luật lập dự toán kinh phí phục vụ công tác xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 cụ thể đối với từng kịch bản diễn biến dịch bệnh trên địa bàn từng huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh) tổng hợp.

- Chỉ đạo các đơn vị, chức năng thuộc thẩm quyền quản lý tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, cách ly cộng đồng trên địa bàn tự giám sát chặt chẽ việc thu gom, phân loại ngay tại nơi phát sinh; quản lý chất thải và vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Phối hợp trong công tác thu gom, phân loại ngay tại nơi phát sinh; quản lý chất thải và vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, cách ly cộng đồng trên địa bàn quản lý.

- Giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 của huyện, thị xã, thành phố hoặc các đơn vị, chức năng phù hợp của huyện ký hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 làm cơ sở thực hiện việc chuyển giao, giám sát, nghiệm thu khối lượng và thanh toán cho hoạt động thu gom, xử lý tại các khu cách ly tập trung, khu dân cư cách ly y tế trên địa bàn quản lý.

+ Trường hợp xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm liên hệ bệnh viện của cụm xử lý trên địa bàn để ký hợp đồng;

+ Trường hợp xử lý chất thải y tế tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng trên địa bàn tỉnh: Chủ động liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng phụ trách thu gom và xử lý trên địa bàn để ký hợp đồng xử lý.

- Bố trí kinh phí để chủ động trang bị thùng lưu giữ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 cho các khu cách ly y tế tập trung; bố trí phương tiện vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly cộng đồng đến cơ sở bệnh viện có năng lực xử lý theo đúng quy định;

- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải phát sinh từ phòng cách ly y tế tại nhà, khu dân cư cách ly y tế, các điểm chốt phòng dịch thực hiện theo mục 4 phần B của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành "hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19", đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

6. Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

- Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận; đối với chất thải phát sinh từ các doanh nghiệp có người mắc COVID-19 thực hiện quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu gom, vận chuyển, chất thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định.

7. Chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận; đối với chất thải phát sinh từ các doanh nghiệp có người mắc Covid-19 thực hiện quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch SARS-CoV-2 theo quy định, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức phun khử trùng chất thải trước khi chuyến giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý.

- Chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp: Thông tin nội dung văn bản này đến các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của mình; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm soát công tác quản lý, xử lý chất thải phát sinh tại các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện theo quy định; kịp thời phát hiện sai phạm và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

8. Các Sở, Ngành có liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này

9. Đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh

- Chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực thu gom chất thải có nguy cơ lây chứa SARS-CoV-2 tại địa bàn được phân công để xử lý theo quy định đảm bảo hiệu quả; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng tần suất thu gom, xử lý chất thải khi có yêu cầu.

- Các cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Ban chỉ đạo của tỉnh, huyện.

Trên đây là Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT Huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, NN.TN, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Quang Khải

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CÓ ĐỦ CHỨC NĂNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Kèm theo Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Tên cơ sở

Đại chỉ văn phòng, liên hệ

Địa bàn thu gom

1

Công ty CP Môi trường Thuận Thành

Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh (Người liên hệ: Ông Đoàn Văn Hữu - Phó Tổng giám đốc Công ty, SĐT 0914.278.483)

Huyện Thuận Thành, Gia Bình và Tiên Du

2

Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

(Người liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó Giám đốc Công ty, SĐT 0981.138.567)

Huyện Quế Võ và Yên Phong

3

Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

(Người liên hệ: Bà Hoàng Thị Hạnh - Phó Giám đốc Công ty, SĐT 0966.969.286)

Thành phố Bắc Ninh

4

Công ty TNHH xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

(Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc Công ty, SĐT 0986.430.555)

Huyện Lương Tài

5

Công ty TNHH ĐTTM & PT Bình Nguyên

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

(Người liên hệ: Ông Nguyễn Đình Duẩn - Giám đốc Công ty, SĐT 0978.945.067)

Thị xã Từ Sơn