Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
Số hiệu: 41/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 số 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Quan điểm

1. Bám sát quan điểm phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường.

2. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả; chuẩn bị đủ nguồn vắc-xin, thuốc chữa bệnh và nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân.

3. Bám sát tình hình, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế với các giải pháp phù hợp, khả thi, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh có thể kéo dài; tập trung khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực hợp tác công tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải.

4. Bảo đảm an sinh xã hội, an dân, khôi phục và ổn định thị trường lao động, tạo việc làm, cơ cấu lại lực lượng lao động và nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

5. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế.

II. Mục tiêu

1. Phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025: tăng trưởng GRDP bình quân 7,6%/năm.

2. Phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, năm 2023 và các năm tiếp theo, bảo đảm hoàn thành mục tiêu toàn giai đoạn 2021-2025.

3. Phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

III. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch, nâng cao năng lực y tế dự phòng

- Xây dựng, triển khai, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các kế hoạch phòng chống, kiểm soát và thích ứng với dịch bệnh; chuẩn bị phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp và xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến năng lực đối phó. Phát huy sức mạnh của người dân, hệ thống chính trị cơ sở trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm các quy định trong kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Chính phủ; áp dụng các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động đến sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực, hiệu quả kiểm soát dịch bệnh; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh.

- Tiếp tục duy trì khả năng sẵn sàng của các cơ sở bệnh viện điều trị Covid-19 và tùy theo tình hình dịch bệnh từng bước chuyển dần về chức năng ban đầu. Duy trì khu cách ly điều trị bệnh Covid-19 tại tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Củng cố chất lượng điều trị của các cơ sở y tế trong hệ thống 3 tầng điều trị Covid-19; bảo đảm nguồn nhân lực y tế có đủ số lượng và năng lực chuyên môn cần thiết; bảo đảm đầy đủ thiết bị hồi sức tối thiểu theo phân tầng điều trị, tăng cường số giường oxy bảo đảm cho số người bệnh cần hỗ trợ hô hấp. Nâng cao năng lực các bệnh viện, các cơ sở y tế, trạm y tế lưu động điều trị Covid-19, các cơ sở cách ly tập trung.

- Tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin cho nhân dân; cập nhật kịp thời thông tin tiêm chủng vào Hệ thống thông tin tiêm chủng của Quốc gia, phục vụ cho việc theo dõi Chứng nhận ngừa Covid-19 của Sổ Sức khỏe điện tử thống nhất trên cả nước, thuận tiện cho việc kiểm soát dịch bệnh.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở. Bảo đảm 100% trạm y tế đều có bác sỹ làm việc ít nhất 02 ngày/tuần. Thường xuyên luân phiên bác sỹ từ Trung tâm y tế huyện về làm việc định kỳ 2 - 3 ngày/tuần tại trạm y tế xã và ngược lại luân phiên bác sỹ tại trạm y tế xã về trung tâm y tế huyện làm việc để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến xã. Ưu tiên bố trí nhân lực, đặc biệt là bác sĩ, đầu tư cơ sở vật chất và điều chuyển trang thiết bị y tế cho các xã thuộc vùng 3 và vùng 2.

2. Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm

- Ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, cập nhật, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng bổ sung lao động còn thiếu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề; đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động để đáp ứng với quy trình sản xuất kinh doanh mới của doanh nghiệp. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid có giải pháp để động viên tinh thần của người lao động.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý lao động, tiền lương phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay và những thay đổi mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Có định hướng cho doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh lâu dài.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách giảm nghèo, chính sách cho đồng bào dân tộc và các chính sách xã hội khác.

- Thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của Chính phủ như: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

- Đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn như hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu; hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo,… Kết nối và cung cấp thông tin người dân gặp khó khăn cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp, mạnh thường quân và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân triển khai các hoạt động hỗ trợ được thuận lợi, đúng mục đích, đúng đối tượng.

- Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quyền hạn và trong điều kiện khả năng nguồn lực của tỉnh.

3. Hỗ trợ phục hồi hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để thúc đẩy các ngành kinh tế của tỉnh phát triển

- Hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức các phương thức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với các diễn biến khác nhau của dịch nhằm duy trì thông suốt hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có dịch.

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định; hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên nền tảng số, thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại; đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động...

- Triển khai nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, tiền điện, tiền nước cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của chính phủ.

- Thực hiện các giải pháp bảo đảm dự trữ và cung cấp hàng hóa nhằm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các hàng hóa thiết yếu. Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ. Triển khai thực hiện miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

- Vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị, tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, tập trung, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc, dễ dàng gắn kết với các doanh nghiệp, thương lái, kết nối tiêu thụ và quảng bá sản phẩm. tiếp tục khôi phục, tăng đàn heo, ổn định phát triển đàn gia cầm, gia súc ăn cỏ và phát triển một số loại vật nuôi lợi thế trong điều kiện có dịch Covid-19 và sau dịch.

- Xây dựng chương trình kích cầu du lịch, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tích cực tham gia. Tổ chức Hội chợ Du lịch trực tuyến tỉnh hàng năm; duy trì vận hành Sàn thương mại điện tử du lịch tỉnh. Tiếp tục thực hiện các nội dung ký kết thỏa thuận với các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ, trong đó triển khai các chương trình tour liên kết giữa các tỉnh, thành để đa dạng hóa sản phẩm cả vùng.

4. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước

- Tập trung vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm, đầu tư kết cấu hạ tầng, có tác động lan tỏa lớn, có khả năng giải ngân nhanh, phù hợp với quy hoạch, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, trong đó: bảo đảm cân đối vốn để hoàn thành dự án Đường 991B, Cầu Phước An, 04 tuyến đường ven biển[1]; ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đường Vành đai IV; cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án Đường trục chính Bà Rịa - Vũng Tàu và dự án Đoạn nối đường cao tốc đến đường trục chính.

- Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn: (i) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án thuộc Chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan; (ii) Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; (iii) Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; (iv) Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; (v) Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; (vi) Kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; (vii) Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; (viii) Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

5. Tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao và thông tin truyền thông phù hợp với tình hình dịch bệnh tại từng thời điểm

5.1. Về hoạt động giáo dục đào tạo

- Tiếp tục rà soát, triển khai tinh giản các chương trình và không tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì đối với các kiến thức đã tinh giản và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập trung hoàn thành các nội dung cốt lõi; tích hợp một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian, bảo đảm quy định của chương trình.

- Thực hiện kế hoạch dạy và học linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh Covid-19, tổ chức hình thức dạy học phù hợp. Tổ chức cho học sinh đến trường và dạy học trực tiếp; đồng thời xây dựng phương án xử lý khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 tại trường học.

5.2. Về hoạt động văn hóa, thể thao

- Chuyển đổi hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật từ trực tiếp sang trực tuyến và vừa trực tiếp, vừa trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân; thực hiện giới thiệu về hội thi, hội diễn và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các phương tiện truyền thông của tỉnh; thiết kế maket, video clip đăng tải các hoạt động của hội thi trên các nền tảng số, mạng xã hội: Zalo, Facebook, Youtube…

- Từng bước mở cửa đón khách tham quan, thưởng lãm đối với hệ thống di tích, bảo tàng trên địa bàn toàn tỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí (karaoke, vũ trường, rạp chiếp phim…) thực hiện các biện pháp an toàn khi mở cửa hoạt động trở lại, bảo đảm an toàn, hiệu quả tương ứng với từng cấp độ dịch.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh và quốc gia kèm theo các phương án về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức.

5.3. Về thông tin và truyền thông

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 2207/QĐ- UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, bảo đảm tiến độ đã đề ra.

- Triển khai các nền tảng chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp (quản lý công nhân, tình trạng tiêm vaccine,…). Tập hợp, chia sẻ các khóa học trực tuyến nhằm nâng cao tay nghề và kỹ năng cho người lao động, xây dựng các nền tảng đáp ứng nhu cầu sử dụng và quản lý về cung cầu lao động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kết nối các sàn thương mại điện tử nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nông sản.

- Đánh giá kết quả dự án hoạt động thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) tỉnh àu làm cơ sở để triển khai dự án Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) của tỉnh.

- Đưa vào vận hành Nền tảng thanh toán trực tuyến của tỉnh để đáp ứng việc thanh toán dịch vụ công mức độ 4. Đưa vào sử dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện và đồng thuận của nhân dân; tăng cường đấu tranh với các hoạt động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo tinh thần “tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả thực chất của công tác truyền thông trong phòng chống dịch Covid-19, kịp thời điều chỉnh, bổ sung để thông tin đến được với mọi người dân, doanh nghiệp theo cách dễ tiếp cận, dễ hiểu nhất, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian triển khai thực hiện: giai đoạn 2022 - 2023; một số nhiệm vụ, giải pháp có thể kéo dài thời gian thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương và khả năng nguồn lực của tỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh.

2. Cơ chế, chính sách, nguồn lực để thực hiện kế hoạch

- Nguồn vốn theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước (gồm: ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện) bố trí triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao:

- Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý trong quá trình thực hiện.

- Theo dõi, đánh giá, giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ ngày 15 tháng 8 năm 2022, tháng 8 năm 2023 và tháng 4 năm 2024 có báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này. Khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động của thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp theo quy định của Chính phủ và Kế hoạch này; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “xin - cho”, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp; chủ động tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

- Chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai các giải pháp của từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản trị xã hội và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống, kiểm soát, thích ứng với dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chuẩn bị phương án trong tình huống khẩn cấp và xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng năng lực đối phó. Phát huy sức mạnh của người dân, hệ thống chính trị cơ sở trong tổ chức thực hiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

- Đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; không để tình trạng đầu tư công chậm trễ, kéo dài, kém hiệu quả; báo cáo tình hình giải ngân đầu tư công định kỳ hàng tháng và báo cáo đề xuất việc điều chuyển, bổ sung vốn cho các dự án khi cần thiết.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phó, ngăn chặn các hành vi tiêu vực, tham nhũng, trục lợi chính sách; bảo đảm công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện.

3.2. Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi, tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh gửi Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này định kỳ trước ngày cuối tháng 8 năm 2022, tháng 8 năm 2023 và tháng 4 năm 2024 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết trên cơ sở đề xuất của của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ ngày 25 tháng 8 năm 2022, tháng 8 năm 2023 và tháng 4 năm 2024 báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp (nếu cần thiết), trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế đặc thù chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công.

3.4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh cân đối vốn ngân sách hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

3.5. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các các bộ, cơ quan trung ương và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp y tế an toàn, phù hợp với tình hình mở cửa các hoạt động kinh tế - xã hội.

3.6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của Trung ương; đồng thời nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh (nếu có).

3.7. Sở Công Thương

- Theo dõi chặt chẽ hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất; bảo đảm ổn định thị trường hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

- Phối hợp với Công ty điện lực tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ giá điện, tiền điện cho doanh nghiệp, người dân theo hướng dẫn của Trung ương.

3.8. Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo, du lịch, dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật bảo đảm an toàn dịch bệnh.

3.9. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, các chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp,…; kịp thời ngăn chặn, phản bác, xử lý nghiên các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực, cản trở công tác phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế. Bảo đảm kết nối trực tuyến để chỉ đạo thông suốt từ Tỉnh đến từng xã, phường, thị trấn.

3.10. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; đồng thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương tháo gỡ các vướng

3.11. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của chính phủ và các quy định có liên quan để hỗ trợ phục hồi doanh doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

3.12. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối với với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến chính sách tiền tệ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH8

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 [1] Gồm: Nâng cấp, mở rộng đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp thành phố Vũng Tàu; Xây mới cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng khu du lịch Thùy Dương huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ; Nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, đoạn nhánh kết nối với đường Tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến; Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thuỷ đến Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.