Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2021 về phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 204/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Ngọc Hè
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-BNN-CN ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển chăn nuôi tập trung theo chuỗi giá trị hàng hóa, theo nhu cầu thị trường; nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến và từng bước cải tiến đàn giống vật nuôi nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại ngành chăn nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của thành phố Cần Thơ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hướng dẫn và hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh (ATDB) trên gia súc, gia cầm nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ở động vật, không để dịch bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan rộng.

- Hướng dẫn và hỗ trợ xây dựng các mô hình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) trên gia súc, gia cầm nhầm liên kết với chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi (trứng gia cầm).

- Tuyên truyền, khuyến khích hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết từ chăn nuôi - giết mổ - chế biến - tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân có hoạt động động chăn nuôi nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi và phát triển chăn nuôi bền vững.

- Cải tiến và phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng con giống (bò, heo, dê, gia cầm) chất lượng cao và tăng cường công tác quản lý giống đối với các loại vật nuôi trên địa bàn thành phố.

- Cơ cấu lại hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch, giảm dần số lượng cơ sở, tăng quy mô công suất, đổi mới dây chuyền thiết bị, công nghệ giết mổ tiên tiến và bảo quản, chế biến sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong sản xuất.

3. Chỉ tiêu đạt được

- Mức tăng trưởng giá trị sản xuất, giai đoạn 2021 - 2025 trung bình từ 4 đến 5%/năm.

- Quy mô đàn đến năm 2025: gia cầm đạt 2.100.000 con; đàn heo 150.000 con; đàn bò duy trì 5.000 con; đàn dê duy trì 4.000 con. Sản lượng thịt gia súc, gia cầm đạt 46.800 tấn. trong đó: gia súc đạt 32.760 tấn, gia cầm đạt 14.040 tấn, đáp ứng khoảng 70% - 80% nhu cầu thị trường.

- Phấn đấu nâng tỷ lệ đàn heo nuôi trang trại đạt 50% - 60% so với tổng đàn heo của thành phố; đàn gia cầm dạt 15% - 20% so với tổng đàn gia cầm; cung cấp con giống gia súc, gia cầm đạt trên 100.000 con heo giống, 2.000.000 con gia cầm giống.

- Hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng trên 50 mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh và 25 mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP.

- Đến năm 2025, sắp xếp lại hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch; kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm đạt trên 95%; tỷ trọng gia súc và gia cầm được giết mổ tập trung phấn đấu theo phương thức giết mổ bán công nghiệp đạt 70% và công nghiệp đạt 30%; tỷ trọng thịt gia súc, gia cầm được chế biến so với tổng sản lượng thịt là từ 15% đến 25%.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2021 - 2025.

2. Phạm vi thực hiện: tại các quận, huyện của thành phố Cần Thơ (trừ quận Ninh Kiều).

3. Đối tượng: tập trung phát triển các đối tượng vật nuôi chính, chủ lực của thành phố như: bò, heo, gia cầm (gà, vịt) và các đối tượng vật nuôi khác đáp theo nhu cầu thị trường và của người tiêu dùng.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phát triển chăn nuôi tập trung đảm bảo các yêu cầu về an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp như: dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP), bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc, bệnh tai xanh ở heo, bệnh cúm gia cầm; dịch bệnh gia súc, gia cầm đã gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho người chăn nuôi và gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và an toàn thực phẩm.

Hiện nay, bệnh DTHCP chưa có vắc xin phòng bệnh và thêm một số bệnh mới tại Việt Nam như Viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò và một số chủng vi rút cúm gia cầm mới. Để phát triển chăn nuôi bền vững và hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh cần kết hợp đồng bộ các giải pháp trong phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm, bao gồm các giải pháp lâu dài như chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chăn nuôi VietGAHP. chăn nuôi an toàn sinh học,... và bảo vệ sinh môi trường, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển và cơ cấu lại ngành nông nghiệp của thành phố.

a) Mục tiêu: hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ở động vật, không để dịch bệnh nguy hiểm như bệnh DTHCP, bệnh tai xanh ở heo, bệnh LMLM gia súc, bệnh dại chó, mèo và bệnh cúm gia cầm A/H5N1, H5N6, H5N8,... phát sinh và lây lan rộng gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh hiệu quả sẽ là điểm sáng để các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn dịch bệnh (ATDB) trên địa bàn thành phố.

b) Địa điểm và thời gian thực hiện: tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ; giai đoạn 2021 - 2025.

c) Nội dung thực hiện:

- Thông tin, tuyên truyền, tập huấn: tổ chức tập huấn, tuyên truyền và in tờ rơi, tờ bướm hướng dẫn cho các cơ sở chăn nuôi về quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý đàn vật nuôi, xây dựng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thực hành chăn nuôi tốt, kiểm soát được dịch bệnh một cách chủ động và hiệu quả nhất, giảm tối đa chi phí phòng và điều trị bệnh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm,... giúp người chăn nuôi thấy được lợi ích, hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh,... vào trong thực tiễn sản xuất. Giai đoạn 2021 - 2025: tổ chức 25 lớp tập huấn (05 lớp tập huấn/năm, từ 30 - 50 học viên/lớp/ngày); giai đoạn năm 2022 -2024 in ấn khoảng 10.000 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền (5.000 tờ/năm).

- Hỗ trợ xây dựng mô hình cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh:

+ Năm 2021 hỗ trợ 05 mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

+ Giai đoạn 2022 - 2025: hỗ trợ xây dựng trên 50 mô hình (khoảng 15 mô hình/năm) chăn nuôi ATDB đối với các bệnh như DTHCP, LMLM ở heo, tai xanh ở heo, dại chó mèo, cúm gia cầm,...

d) Kinh phí thực hiện:

Ngân sách thành phố chi công tác tổ chức tập huấn, tuyên truyền, in ấn tờ rơi, tờ bướm; hỗ trợ xây dựng mô hình cơ sở an toàn dịch bệnh (kiểm tra, đánh giá; chi phí lấy mẫu và xét nghiệm mẫu; chi phí hỗ trợ chứng nhận ATTB).

Kinh phí người dân chi phí đầu tư ban đầu bao gồm con giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất sát trùng, cải tạo, nâng cấp chuồng trại, thiết bị, hố sát trùng, máy vi tính, sổ sách ghi chép lưu trữ hồ sơ, sử dụng thuốc thú y, hóa chất,...

Tổng kinh phí là 17.678.098.500 đồng, trong đó:

- Thông tin, tuyên truyền, tập huấn, in ấn tờ rơi, tờ bướm: 429.260.000 đồng (kinh phí lồng ghép vào trong các kế hoạch đã được duyệt là 66.092.000 đồng, kinh phí bổ sung kế hoạch này: 363.168.000 đồng).

- Hỗ trợ xây dựng mô hình cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh: 17.248.838.500 đồng.

+ Ngân sách thành phố: 1.449.338.500 đồng (kinh phí lồng ghép trong các kế hoạch đã được duyệt: 842.426.500 đồng, kinh phí bổ sung kế hoạch này: 606.912.000 đồng).

+ Vốn đối ứng của người dân: 15.799.500.000 đồng.

2. Hỗ trợ xây dựng mô hình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP)

Việc áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt theo tiêu chuẩn VietGAHP, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm rõ ràng. Ngành nông nghiệp bước đầu đã thực hiện hỗ trợ chứng nhận VietGAHP cho 04 mô hình chăn nuôi (03 mô hình chăn nuôi heo; 01 mô hình chăn nuôi vịt) để tham gia chuỗi cung ứng và xác nhận thực phẩm an toàn cung cấp cho người tiêu dùng. Đến nay, mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP vẫn chưa phát triển mạnh tại các quận, huyện, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu thị trường của thành phố Cần Thơ.

a) Mục tiêu: tiếp tục phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn thực phẩm, VietGAHP, tuyên truyền, hướng dẫn và xây dựng các mô hình chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn sinh học,... giúp phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; đồng thời, tăng cường sự hỗ trợ liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngày càng tốt hơn.

b) Địa điểm và thời gian thực hiện: tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố cần Thơ; giai đoạn 2021 - 2025.

c) Nội dung thực hiện:

- Hàng năm, lồng ghép nội dung vào các lớp tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP),.... cho người chăn nuôi trên địa bàn thành phố theo các Kế hoạch.

- Căn cứ vào Chiến lược phát triển chăn nuôi của thành phố cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và tình hình thực tế tại các địa phương, tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP cho các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; Giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng 25 mô hình VietGAHP cho cơ sở chăn nuôi heo, gia cầm (05 mô hình/năm).

d) Nguồn kinh phí thực hiện:

Ngân sách thành phố chi khảo sát thực tế các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, lựa chọn cơ sở chăn nuôi phù hợp để triển khai xây dựng mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP; giám sát, kiểm tra và hướng dẫn cơ sở chăn nuôi thực hiện quy trình VietGAH; thuê đơn vị tư vấn, đánh giá chứng nhận VietGAHP cho cơ sở chăn nuôi đạt các tiêu chuẩn VietGahp.

Cơ sở chăn nuôi tham gia xây dựng mô hình chi các chi phí đầu tư như: tiền con giống, tiền thức thức ăn, thuốc thú y, tiền nhân công, tiền cải tạo chuồng trại,... và cam kết thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn để xây dựng mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP; đồng thời, hàng năm thực hiện giám sát theo quy định để duy trì Giấy chứng nhận.

Tổng kinh phí là 7.116.800.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách thành phố: 2.116.800.000 đồng;

- Vốn đối ứng của người dân: 5.000.000.000 đồng.

3. Xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm

Thành phố Cần Thơ có 03 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; trong đó: 01 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sữa bò tươi, sản lượng tiêu thụ bình quân 2.000 tấn/năm; 01 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt heo, bình quân 50 tấn/tháng và 01 chuỗi cung ứng trứng vịt muối, sản lượng tiêu thụ 9,6 - 9,8 triệu quả/năm, sản phẩm chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu.

Các mô hình liên kết này, chủ yếu là liên kết giữa 02 nhà sản xuất chăn nuôi với nhà tiêu thụ, chưa có liên kết của các đơn vị cung cấp vật tư, thức ăn, thuốc thú y,... liên kết còn nhiều bất cập, chưa bền vững, quy mô sản xuất nhỏ, hợp đồng mua bản thời vụ, đầu ra sản phẩm không ổn định,...

a) Mục tiêu:

Tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị, khuyến khích liên kết chăn nuôi khép kín thông qua hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội, doanh nghiệp chăn nuôi,... liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi có đủ tầm, đủ năng lực làm đầu tàu trong liên kết, gắn kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi, người chế biến và người tiêu thụ, nhằm giảm bớt khâu trung gian, giảm chi phí sản xuất, phát triển bền vững,... đáp ứng nhu cầu thị trường của người dân thành phố và phục vụ xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

b) Địa điểm và thời gian thực hiện: tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ; giai đoạn 2021 - 2025.

c) Nội dung thực hiện:

Thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đầu tư vào các lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, chế biến gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; cấp thông tin thị trường cho các bên tham gia liên kết; tăng cường công tác xúc tiến thương mại để giới thiệu các sản phẩm chăn nuôi trong nước và xuất khẩu; hướng dẫn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm đồng bộ theo chuỗi giá trị để hỗ trợ các đối tượng tham gia liên kết theo quy định và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố Cần Thơ về ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực và Danh mục sản phẩm (Quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố.

Nâng cao năng lực cho các tổ chức nông dân hợp tác, chủ cơ sở ngành nghề nông thôn, trang trại, nông dân, ... về năng lực quản trị, tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng lực về thông tin, thương mại, thị trường... để tham gia liên kết có hiệu quả. Khuyến khích các HTX là đầu mối liên kết với doanh nghiệp, thương lái trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến sản phẩm chăn nuôi và liên kết sản xuất theo chuỗi sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm.

4. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại chăn nuôi, cơ cấu lại giống vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất và giá trị

Thành phố Cần Thơ có 66 cơ sở sản xuất và mua bán sản phẩm giống vật nuôi; trong đó: 62 cơ sở chăn nuôi heo sản xuất con giống và tinh heo, cung cấp khoảng 30.000 con heo giống/năm và 100.000 liều tinh heo/năm; 04 cơ sở chăn nuôi vịt sản xuất con giống, cung cấp khoảng 350.000 con vịt giống/năm. Các cơ sở sản xuất này chủ yếu là sản xuất giống thương phẩm và chất lượng giống không ổn định, chưa đáp ứng nhu cầu về số lượng (hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu), chất lượng con giống của người chăn nuôi. Hiện nay, phát triển chăn nuôi, cơ cấu giống vật nuôi của thành phố Cần Thơ chưa có sự chuyển biến tích cực, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố.

a) Mục tiêu:

- Phát triển chăn nuôi của thành phố theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển nhanh phương thức chăn nuôi truyền thống hộ gia đình quy mô nhỏ sang chăn nuôi gia trại, trang trại theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp để tạo điều kiện ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đối xử nhân đạo với vật nuôi, tăng sức cạnh tranh sản phẩm; xử lý tốt chất thải chăn nuôi, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh đô thị, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh việc cải tiến và xây dựng nguồn giống vật nuôi chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi của thành phố và cung ứng sản phẩm cho các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

b) Địa điểm và thời gian thực hiện: tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ; giai đoạn 2022 - 2025.

c) Nội dung thực hiện:

- Tổ chức tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống về những tiến bộ kỹ thuật và công tác quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi theo quy định hiện hành; dự kiến tổ chức 05 lớp/năm, từ 30 - 50 học viên/lớp/ngày.

- Rà soát, đánh giá các cơ sở sản xuất giống hiện có và hướng dẫn các cơ sở về kỹ thuật, điều kiện sản xuất, công bố tiêu chuẩn áp dụng,... phát triển các cơ sở sản xuất giống phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi của thành phố; giới thiệu các cơ sở giống có chất lượng, an toàn dịch bệnh, có giấy chứng nhận kiểm dịch cho các cơ sở chăn nuôi tại địa phương.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình chăn heo sinh sản, bò thịt, bò sữa giống theo quy mô trang trại và cơ sở chăn nuôi gia cầm gắn với ấp nở trứng gia cầm giống tại các quận, huyện để cung cấp con giống cho người chăn nuôi của thành phố và các tỉnh lân cận.

Mức hỗ trợ 50% chi phí mua giống vật nuôi (theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông);

- Hỗ trợ 50 con heo nái hậu bị và 10 con heo đực hậu bị cấp bố mẹ/năm, mỗi huyện xây dựng từ 01 - 05 mô hình chăn nuôi heo nái sinh sản và chăn nuôi heo đực giống theo quy mô trang trại; dự kiến sẽ hỗ trợ 10 con heo nái hậu bị, 02 con heo đực giống hậu bị bố mẹ/cơ sở/năm.

- Hỗ trợ 500 con gà, vịt bố mẹ/năm cho các cơ sở ấp nở cung cấp con giống tại địa phương; dự kiến sẽ hỗ trợ 250 con gà, vịt bố mẹ/cơ sở/năm.

- Hỗ trợ 24 con bò thịt, bò sữa giống/năm cho các cơ sở chăn nuôi bò trên địa bàn thành phố; dự kiến sẽ hỗ trợ 03 con bò thịt, bò sữa giống/cơ sở/năm.

- Hỗ trợ 10 con dê giống hậu bị/năm cho các cơ sở chăn nuôi dê trên địa bàn thành phố; dự kiến sẽ hỗ trợ 05 con dê giống/cơ sở/năm.

d) Nguồn kinh phí thực hiện:

Ngân sách nhà nước chi tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật; khảo sát lựa chọn mô hình, hỗ trợ con giống,....

Cơ sở chăn nuôi đầu tư như: đối ứng 50% con giống được hỗ trợ, tiền thức thức ăn, thuốc thú y, tiền nhân công, tiền cải tạo chuồng trại, cải thiện về điều kiện sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong công tác giống, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tổng kinh phí là 30.122.848.000 đồng.

- Tuyên truyền, tập huấn: 313.168.000 đồng;

- Hỗ trợ con giống vật nuôi: 29.809.680.000 đồng.

+ Ngân sách thành phố: 5.049.680.000 đồng;

+ Vốn đối ứng của người dân: 24.760.000.000 đồng.

5. Cơ cấu lại hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 25 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; trong đó, có 18 cơ sở giết mổ gia súc và 07 cơ sở giết mổ gia cầm. Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã được cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giết mổ đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở có 22 cơ sở xếp loại B và 03 cơ sở không đạt, phải tạm ngưng hoạt động.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y đối với các sản phẩm động vật có nguồn gốc từ các cơ sở giết mổ trên địa bàn, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thuộc diện di dời được vận động, hỗ trợ và yêu cầu phải sớm di dời; bên cạnh đó khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở có nhu cầu xây mới thì đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở hiện có tại địa điểm phù hợp với quy hoạch chăn nuôi, giết mổ của các quận, huyện cũng như phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển chung của thành phố.

a) Mục tiêu: hỗ trợ, hướng dẫn di dời, cải tạo, nâng cấp thành cơ sở giết mổ tập trung, tăng quy mô công suất, đổi mới dây chuyền thiết bị đồng bộ, công nghệ giết mổ tiên tiến và gắn với bảo quản, chế biến sản phẩm, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi theo quy định của pháp luật.

b) Địa điểm và thời gian thực hiện: tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ; giai đoạn 2022 - 2025.

c) Nội dung thực hiện:

- Tổ chức 03 lớp tập huấn/năm (30 học viên/lớp/ngày) về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho chủ cơ sở giết mổ, chủ hộ giết mổ và người trực tiếp tham gia sản xuất, tham gia giết mổ cũng như kinh doanh mua bán.

- Hỗ trợ, hướng dẫn cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ có vị trí phù hợp với quy hoạch và định hướng chung của thành phố thành cơ sở giết mổ tập trung, tăng quy mô công suất giết mổ, gắn với bảo quản, chế biến sản phẩm. Di dời đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, môi trường và không đảm bảo theo định hướng quy hoạch chung của thành phố[1].

- Hằng năm, tổ chức kiểm tra. đánh giá phân loại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Khuyến khích, hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp có đủ năng lực đầu tư vào các lĩnh vực giết mổ, chế biến gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm[2].

d) Nguồn kinh phí thực hiện:

Ngân sách nhà nước chi tập huấn, tuyên truyền; kiểm tra. đánh giá xếp loại cơ sở theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chủ cơ sở sẽ chi phí xét nghiệm mẫu nước cho hoạt động giết mổ và nước thải (nếu có).

Tổng kinh phí là 544.226.100 đồng, trong đó:

- Ngân sách thành phố: 352.601.100 đồng;

- Vốn đối ứng người dân: 191.625.000 đồng.

IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp theo quy định.

2. Lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, chương trình, kế hoạch, dự án khác.

3. Nguồn vốn vay ưu đãi, vốn ODA (nếu có).

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư và các nguồn vốn huy động khác.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực chăn nuôi, thú y, giết mổ, chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo quy định của pháp luật.

V. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách thành phố chi công tác tổ chức tập huấn, tuyên truyền, in ấn tờ rơi, tờ bướm; hỗ trợ xây dựng mô hình cơ sở an toàn dịch bệnh (kiểm tra, đánh giá; chi phí lấy mẫu và xét nghiệm mẫu; chi phí hỗ trợ chứng nhận ATDB), chăn nuôi theo VietGAHP (khảo sát, giám sát, thuê đơn vị tư vấn, đánh giá chứng nhận VietGAHP); liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ con giống vật nuôi (heo nái, heo đực hậu bị, bò thịt, bò sữa, gia cầm giống bố mẹ hậu bị); tập huấn, kiểm tra đánh giá xếp loại cơ sở và hướng dẫn, hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

2. Kinh phí người dân: chi phí đầu tư ban đầu gồm con giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất sát trùng, cải tạo chuồng trại, thiết bị, hố sát trùng, máy vi tính, sổ sách ghi chép lưu trữ hồ sơ sử dụng thuốc thú y, hóa chất, phí thẩm định định kỳ,....

3. Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nội dung Kế hoạch này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện thẩm định và trình UBND cùng cấp phê duyệt (có thể thực hiện lồng ghép vào kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản).

Dự toán kinh phí thực hiện là 55.461.972.600 đồng (Năm mươi năm tỷ, bốn trăm sáu mươi một triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm đồng), trong đó:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 9.710.847.600 đồng, trong đó: kinh phí lồng ghép thực hiện trong các Kế hoạch đã dược duyệt: 1.261.119.600 đồng; kinh phí bổ sung thực hiện là 8.449.728.000 đồng.

- Vốn đối ứng của người chăn nuôi: 45.751.125.000 đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm, chủ động phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố về định hướng, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và điều kiện của các địa phương, thị trường tiêu thụ sản phẩm, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn.

c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, quy hoạch cụ thể vị trí xây dựng, phát triển chăn nuôi, để kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp đủ năng lực có nhu cầu đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

d) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, Phòng Kinh tế quận, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Hội Nông dân. Hội Liên Hiệp phụ nữ quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này, tập trung phát triển chăn nuôi tại các vùng có tiềm năng, lợi thế về chăn nuôi, phát triển sản xuất, cải tiến đàn giống vật nuôi; hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi kê khai hoạt động chăn nuôi, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi thực hành chăn nuôi tốt; tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật có liên quan cho người chăn nuôi; quy trình phòng bệnh, vệ sinh, tiêu độc khử trùng,., để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi; phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ các hoạt động khuyến nông theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến hoạt động khuyến nông; xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học.

- Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương triển khai thực thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời, khuyến khích, kêu gọi và hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác,... thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chỉ tiêu phát triển chăn nuôi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ về chăn nuôi, thú y theo các chương trình, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt.

- Tiếp tục kêu gọi, vận dụng các chủ trương và chính sách hiện hành để hỗ trợ, hướng dẫn nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. Sở Tài chính: chủ động tiếp nhận nguồn kinh phí Trung ương phân phối (nếu có) và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phân bổ kinh phí hàng năm để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nội dung Kế hoạch này.

4. Sở Công Thương: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các chính sách, giải pháp thúc đẩy thị trường, xúc tiến thương mại cho sản phẩm chăn nuôi; tổ chức liên kết với các tỉnh/thành về thị trường tiêu thụ sản phẩm và cung cấp thông tin nhu cầu thị trường tiêu thụ đến các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, người chăn nuôi để có phương án, kế hoạch sản xuất chăn nuôi phù hợp.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương rà soát, hướng dẫn các địa phương quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất để bổ sung diện tích cho vùng, khu phát triển chăn nuôi tập trung.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: tuyên truyền các chủ trương, chính sách và phổ biến các nội dung của Kế hoạch tới người dân, góp phần khuyến khích các hộ nông dân đầu tư vào chăn nuôi theo định hướng, chiến lược phát triển chăn nuôi của thành phố.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Căn cứ Kế hoạch này, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn quận, huyện phù hợp với tiềm năng, lợi thế và quy hoạch của địa phương.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý chăn nuôi trên địa bàn; hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi và tổng hợp báo cáo theo quy định về việc khai báo chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Đoàn thể chính trị xã hội thành phố

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến các nội dung Kế hoạch này đến các hội viên, vận động hội viên tham gia sản xuất phát triển chăn nuôi của thành phố.

9. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn thành phố

- Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

- Tuân thủ và thực hiện các quy định về chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Bảo vệ môi trường,... và các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan, quy định của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Hợp tác với cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động chăn nuôi theo quy định.

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai, tổ chức thực hiện theo Kế hoạch này; đồng thời, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban ngành thành phố và địa phương phản ánh, đề xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- CT, PCT UBND thành phố (1AC);
- UBMT Tổ quốc VN thành phố và các đoàn thể;
- Sở, ban ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- VP. UBND thành phố (2D, 3B);
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu
: VT.HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hè

 [1] Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm ưa vệ sinh thú y; Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

[2] Chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ