Chương trình phối hợp 18/CTrPH-MTTW-UBATGTQG năm 2016 về "Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" giai đoạn 2016-2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ban hành
Số hiệu: 18/CTrPH-MTTW-UBATGTQG Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Người ký: Trần Thanh Mẫn, Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CTrPH-MTTW-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

“VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG” GIAI ĐOẠN 2016-2021

- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;

- Căn cứ Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị;

Trên cơ sở tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTrPH-MTTW-UBATGTQG ngày 30 tháng 12 năm 2011 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thống nhất ban hành Chương trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2021 (gọi tắt là Chương trình phối hợp), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn hoá giao thông trong các tầng lớp nhân dân, làm cho phong tràoToàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thôngtrở thành phong trào rộng khắp trong cả nước.

b. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cộng đồng dân cư; xây dựng khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

c. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban An toàn giao thông các cấp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phát huy tốt vai trò của mỗi bên, trên tinh thần hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin công việc theo quy định.

2. Yêu cầu

a. Việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp này là nhiệm vụ thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban An toàn giao thông các cấp để tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, tạo thêm nguồn lực trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện kỷ cương, trật tự giao thông, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

b. Góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm giảm đến mức thấp nhất về thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban An toàn giao thông các cấp.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp điều hành của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tuyên truyền việc thực hiện văn hóa giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện.

- Căn cứ tình hình thực tế, gắn với từng thời điểm để tuyên truyền cụ thể về các nội dung:

+ Tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; hậu quả tai nạn giao thông; các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

+ Tuyên truyền, vận động, phổ biến rộng rãi đến từng khu dân cư, hộ gia đình, người dân quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em nói riêng khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

+ Phổ biến quy định của pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện.

+ Tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa; xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, vận động người đi đò tự giác mặc áo phao, chủ phương tiện chở khách ngang sông được cấp phép mới được phép hoạt động, phương tiện phải đủ đăng ký, đăng kiểm dụng cụ cứu sinh.

+ Tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn, an ninh hàng không dân dụng.

2. Vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

- Tuân thủ quy tắc giao thông; thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiệnngười điều khiển phương tiện giao thông; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức tốt đợt ra quân phát quang, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, phơi phóng các sản phẩm từ nông - lâm - ngư nghiệp làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp mỹ quan, che khuất tầm nhìn của phương tiện tham gia giao thông.

- Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực bảo vệ các công trình giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương về những thiệt hại, hư hỏng của các công trình giao thông, đồng thời tố giác những hành vi xâm phạm hành lang lộ giới cũng như làm hư hại đến các công trình giao thông công cộng.

3. Công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và phát động các phong trào tự quản của nhân dân trong giám sát việc xây dựng, bảo trì công trình kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hành lang an toàn giao thông, kiểm soát xe chở quá tải trọng quy đnh; phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý những hành vi vi phạm pháp luật an toàn giao thông làm thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người dân.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về an toàn giao thông

- Phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả đã được đánh giá trong giai đoạn 2011- 2016 ở khu dân cư đang hoạt động có hiệu quả, như: “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Tổ tự quản”, “Nhóm tự quản”, “Đoạn đường tự quản”, “Liên gia tự quản”, “Dòng họ tự quản”, “Xứ đạo tự quản”...

- Tổ chức khảo sát, chỉ đạo điểm; hướng dẫn, xây dựng các mô hình tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phù hợp giai đoạn mới.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

a. Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp:

- Tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Bổ sung nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới vào tiêu chí xây dựng, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá, Khu dân cư văn hoá và tiêu chí đánh giá cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Vận động nhân dân góp công, góp sức, hiến đất cùng nhà nước xây dựng các công trình giao thông, nhất là việc xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn, đáp ứng tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

b. Xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như:­ các mô hình “khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, "Tổ tự quản ", “Nhóm tự quản”, “Đoạn đường tự quản”, “Liên gia tự quản”, “Dòng họ tự quản”, “Xứ đạo tự quản”...

c. Phối hợp các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua các phong trào thi đua của tổ chức mình lồng ghép triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

d. Phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức hoạt động “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” hàng năm, nhằm cảnh báo hậu quả và các nguy cơ gây tai nạn giao thông, tuyên truyền kêu gọi toàn dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

đ. Phối hợp với các ngành chức năng chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát và phản biện của nhân dân trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

e. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tập huấn cán bộ Mặt trận về tình hình nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, pháp luật an toàn giao thông và đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp này.

2. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

a. Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng kế hoạch Năm an toàn giao thông hàng năm, xác định mục tiêu, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các đề án quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; bảo đảm tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng các dự án hạ tầng giao thông, xử lý dứt điểm điểm đen về tai nạn giao thông; siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện gắn với tái cơ cấu thị phần các lĩnh vực vận tải; tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, công tác quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả; thực hiện các giải pháp cấp bách chống ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông trọng điểm; đặc biệt là đổi mới hình thức, nội dung và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đến từng người dân.

b. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất nội dung, kế hoạch hàng năm, tổ chức hội nghị tập huấn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và cung cấp tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động.

c. Các cơ quan thành viên của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức vận động cán bộ công chức, công nhân lao động trong bộ, ngành gương mẫu hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

d. Hỗ trợ kinh phí cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phát động phong trào; tập huấn, kiểm tra, khảo sát, chỉ đạo điểm và nhân rộng điển hình, mô hình điểm; sơ kết, tổng kết và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp này.

đ. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố phối hợp và tạo điều kiện về kinh phí, tài liệu tuyên truyền và các nguồn lực, điều kiện đảm bảo phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hằng năm, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm tiếp theo; Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ nguồn lực bảo đảm cho việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ Chương trình phối hợp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban An toàn Giao thông cùng cấp nghiên cứu xây dựng nội dung Chương trình phối hợp, tổ chức thực hiện tại địa phương.

3. Hằng năm, gắn việc kiểm điểm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với việc bình xét gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với Ban An toàn giao thông tiến hành kiểm điểm, đánh giá biểu dương cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc tham gia phong trào; lấy tháng 9 hàng năm để chỉ đạo cao điểm về tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

4. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì họp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để đánh giá tình hình phối hợp tổ chức thực hiện phong trào, có báo cáo gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia. Tổ chức sơ kết 3 năm và tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp.

5. Giao Ban Phong trào cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông cùng cấp kịp thời phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để xem xét, điều chỉnh./.

 

TM. UỶ BAN ATGT QUỐC GIA
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trương Quang Nghĩa
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH -TỔNG THƯ KÝ
Trần Thanh Mẫn

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư,
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng: Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội;
- Các thành viên Uỷ ban UBATGTQG;
- Các cơ quan thành viên của UBATGTQG;
- Ban Thường trực MTTW;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố;
- Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố;
- Lưu VPTTUBATGTQG, VPMTTW.