Kế hoạch 142/KH-UBND thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2016
Số hiệu: 142/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; Hướng dẫn số 77/HD-HNCT ngày 24/3/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2016, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn Thành phố năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục đích

- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, “Kính lão trọng thọ” của con cháu với bố mẹ, ông bà.

- Thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi, đặc biệt, vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Yêu cầu

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng xã hội, các cán bộ, hội viên người cao tuổi, triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

3. Chỉ tiêu thực hiện

Đảm bảo từ 80 - 100% người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa được thăm hỏi, tặng quà (tối thiểu 500.000đồng/người) và được trợ giúp thông qua các hình thức khác.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam

“Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa”

2. Thời gian thực hiện: Từ 25/9 đến 31/10/2016

3. Nội dung

a) Công tác tuyên truyền

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Người cao tuổi, Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh việc thực thi các chính sách đối với người cao tuổi, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

- Tuyên truyền các hoạt động của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa”; các gương điển hình tiêu biểu, các mô hình của cộng đồng trong công tác chăm sóc người cao tuổi; vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo đời sống người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên người cao tuổi trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

b) Tổ chức vận động các nguồn lực hỗ trợ, cải thiện đi sống cho người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo đời sống người cao tuổi trên địa bàn Thành phố; phấn đấu 80% trở lên người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa được thăm hỏi, tặng quà (mức ti thiu 500.000 đng/người) và trợ giúp thông qua các hình thức khác.

- Khuyến khích các địa phương vận động được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương khó khăn có đông người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội.

- Vận động gia đình người cao tuổi thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà, lập sổ tiết kiệm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ.

c) Tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

- Triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và lập sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở các xã, phường, thị trấn quy định tại Thông tư số 35/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế, đặc biệt quan tâm khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tư vấn, động viên, hướng dẫn người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội của Thành phố. Khuyến khích các cơ quan, đoàn thể, các gia đình, cá nhân nhn nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, sức khỏe yếu, không tự phục vụ trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa nhân dịp ngày lễ, tết, ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10.

- Lập kế hoạch, tổ chức các chương trình tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn khám và chữa mắt cho người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

d) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Gắn hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” với chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, giao lưu thơ, ca, đồng diễn thể dục thể thao, thi đấu cờ tướng, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn... thu hút đông đảo người cao tuổi và nhân dân tham gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm toàn diện triển khai, thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp các Sở, ngành, hội, đoàn thể liên quan tuyên truyền phbiến và vận động nhân dân thực hiện tốt Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa nhân dịp ngày lễ, tết, ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10.

- Tổng hợp tình hình thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn Thành phố, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc, trạm y tế xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện tốt Thông tư số 35/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tổ chức ưu tiên khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe ngưi cao tuổi; phổ biến những kiến thức về tự chăm sóc nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, tư vấn, hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình người cao tuổi.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố thông tin tuyên truyền về Luật Người cao tuổi; Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

- Xây dựng các chương trình, các chuyên đề dành riêng cho người cao tuổi. Phối hợp Ban đại diện Hội Người cao tui thành phố Hà Nội và các hội, đoàn thể tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10.

4. Sở Ni v

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Ban Công tác người cao tuổi.

- Phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

5. Sở Tài chính

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã quản lý, sử dụng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách, hỗ trợ các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng Thành phố dành thời lượng tuyên truyền Luật Người cao tuổi trước, trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; phối hợp đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, các chuyên đề phổ biến kiến thức về tự chăm sóc nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, tư vấn, hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình người cao tuổi; tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các hội, đoàn thể Thành phố chỉ đạo các đơn vị thành viên hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; tổ chức phát động thi đua thực hiện tốt Luật Người cao tuổi và vận động người dân, hội viên, tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

8. Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn Thành phố năm 2016 chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa”.

- Hướng dẫn Hội Người cao tuổi các cấp triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn Thành phố; phối hợp cơ sở y tế khám sức khỏe định kỳ và lập sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở các xã, phường, thị trấn; tham mưu chính quyền địa phương tổ chức các chương trình tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn khám và chữa mắt cho người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và UBND Thành phố.

9. Báo Hà Nội Mi, Báo Kinh tế và Đô thị, TTXVN-Phân xã Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Luật Người cao tuổi, các chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

10. UBND các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch của Thành phố, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động của Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận, huyện, thị xã và Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trn. Tổ chức tt các hoạt động tuyên truyn, chăm sóc phát huy vai trò người cao tui.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp Hội Người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể tại địa phương và gia đình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn theo quy định.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các hội, đoàn thể Thành phố, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện gửi Thường trực Ban Công tác người cao tui Thành phố -  Sở Lao động Thương binh và Xã hội (số 75, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) trước ngày 10/11/2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và UBND Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam;
- Trung ương Hội NCT Việt Nam;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội;
- Ban Đại diện Hội NCT thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo: HNM, KT&ĐT, TTXVN-Phân xã Hà Nội,

- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công, phòng KGVX, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý