Kế hoạch 11102/KH-UBND năm 2021 về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới
Số hiệu: 11102/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thị Hoàng
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: 15/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11102/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TNG BƯỚC PHỤC HỒI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH ĐỒNG NAI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Đồng Nai đã và đang tập trung toàn lực để dập dịch, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tăng cường giãn cách xã hội, thần tốc xét nghiệm nhiều vòng, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin hạn chế thấp nhất số lượng ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là trên hết và trước hết, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đchuẩn bị cho lộ trình trở lại bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thúc đy phục hồi kinh tế trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai và cả nước dần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khôi phục dn các hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch qua đó góp phần giữ ổn định tăng trưởng kinh tế, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh khi dịch được kiểm soát.

c) Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống cho người dân.

d) Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm an toàn phòng chống dịch, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng con người, đi đôi với việc khôi phục kinh tế, giải quyết công ăn việc làm và an sinh xã hội.

b) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động, chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, người dân kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết với tinh thần hỗ trợ tối đa, từng bước phục hồi nền kinh tế thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn tiếp diễn.

c) Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động của người dân và doanh nghiệp trong phòng, chống dịch COVID-19.

II. TIÊU CHÍ, NGUYÊN TẮC THC HIỆN LỘ TRÌNH

1. Tiêu chí

Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và mức nguy cơ của các vùng.

Mức độ nguy cơ theo quy mô cấp xã (căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19):

a) Vùng đỏ (nguy cơ rất cao): Khi có một trong số các yếu tố dịch tễ sau:

- Có chùm F0 chưa rõ nguồn lây.

- Hoặc có F0 xác định được nguồn lây nhiễm từ khu công nghiệp, trường học, siêu thị ln và các khu vực có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát, khó truy vết.

b) Vùng cam (nguy cơ cao): Những xã, phường, thị trấn chưa thuộc mức “Nguy cơ rất cao” nhưng được đánh giá là có mức “Nguy cơ cao” khi có một trong số các yếu tố dịch tễ sau:

- Có F0 chưa rõ nguồn lây.

- Hoặc có F0 xác định được nguồn lây trong nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ dân sinh, bệnh viện... có nguy cơ lây nhiễm cao.

- Hoặc liền kvới xã, phường, thị trấn hoặc địa bàn có điều kiện qua lại thuận tiện được đánh giá nguy cơ rất cao.

c) Vùng vàng (nguy cơ): Những xã chưa thuộc mức “Nguy cơ cao” nhưng dược đánh giá là mức “Nguy cơ” khi có một trong số các yếu tố dịch tễ sau:

- Có F0 xác định được nguồn lây trong cng đồng.

- Hoặc có F1, người đi về từ vùng dịch trong nhà máy, cơ sở sản xut kinh doanh, chợ dân sinh, bệnh viện... có nguy cơ lây nhiễm cao.

- Hoặc liền kề với xã, phường, thị trấn hoặc địa bàn nguy cơ cao và có điều kiện qua lại thuận tiện.

- Hoặc có nguy cơ xâm nhập cao từ nhập cảnh trái phép và cách ly nhiều.

d) Vùng xanh: Những xã, phường, thị trấn không thuộc các mức trên.

2. Nguyên tắc

a) Mở dần từng bước lộ trình bình thường mới đối với các vùng và đảm bảo phải tuyệt đối an toàn.

b) Tình hình dịch, mức độ nguy cơ, tiêu chí kiểm soát dịch, tỷ lệ tiêm vắc xin thường xuyên được đánh giá và cập nhật để phục vụ cho việc quyết định thực hiện và chuyển đổi giữa các vùng.

c) Lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới tại các huyện, thành phố do UBND cấp huyện quyết định (có trao đổi thống nhất cùng ngành y tế). Thời gian cần thiết để chuyển trạng thái tốt nhất là 07 ngày để thông báo cho cộng đồng và chuẩn bị việc thực hiện.

d) Các tiêu chí (tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và mức nguy cơ của các vùng) được đánh giá định kỳ (01 lần/tuần) ở tất cả các cấp (từ xã/phường/thtrấn đến huyện/thành phố) để áp dụng các biện pháp phù hợp (Chỉ thị 16* hoặc Chỉ thị 15* hoặc Chỉ thị 19* hoặc Bình thường mới *)

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bắt đầu lúc 00 giờ, ngày 20 tháng 9 năm 2021. Quá trình thực hiện, vừa đánh giá, vừa rút kinh nghiệm, đra các nhiệm vụ tiếp theo trên cơ sở kết quả thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế, tiến đến khôi phục các hoạt động trong môi trường sống chung với COVID-19.

Trong thời gian từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến 00 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021: Đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại văn bản s 10569/UBND-KGVX ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc tham gia lưu thông và cấp giấy đi đường đối với các nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại văn bản số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021, văn bản số 10616/UBND-KGVX ngày 04/9/2021, văn bản số 10856/UBND-KGVX ngày 08/9/2021 (các giấy đi đường đã được cấp theo mẫu tại các văn bản nêu trên đến hết ngày 15/9/2021 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 19/9/2021, không cần cấp lại giấy đi đường mới).

IV. CÁC NỘI DUNG TỪNG BƯỚC PHỤC HỒI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI

(Đính kèm Phụ lục)

V. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIP TRONG VÀ NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP

1. Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện các phương án 03 tại chỗ:

Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các phương án đã đăng ký; ngoài ra, đđảm bảo sản xuất liên tục, không làm đứt gãy chuỗi sản xuất Doanh nghiệp được thực hiện thêm các nội dung sau:

a) Doanh nghiệp được lựa chọn, thực hiện hoán đổi hoặc bổ sung người lao động để duy trì sản xuất nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp không có trường hợp F0 trong vòng 14 ngày trước khi thực hiện hoán đổi và phải đảm bảo an toàn cho người lao động khi thực hiện hoán đổi.

- Người lao động được hoán đổi ra, vào doanh nghiệp hoặc bổ sung vào doanh nghiệp đảm bảo phải ở khu vực vùng xanh tại địa phương, phải được tiêm vắc xin ít nhất 01 mũi (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

- Khi thực hiện hoán đổi hoặc bổ sung thì người lao động vào doanh nghiệp phải được xét nghiệm lần 01 vào ngày đầu tiên bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, bố trí ở vùng đệm ít nhất 03 ngày và xét nghiệm lại lần 02 bng phương pháp RT-PCR trước khi đưa vào sản xuất. Đối với người lao động trở về địa phương thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính (còn hiệu lực trong vòng 03 ngày).

- Việc hoán đổi tùy theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với nguyện vọng của người lao động, số lượng hoán đổi do doanh nghiệp quyết định.

b) Phối hợp chính quyền địa phương cho người lao động đi, về hàng ngày, với các điều kiện sau:

- Tỷ lệ lao động: 07 ngày đầu tiên tổ chức cho từ 10% đến 20% tổng số lao động của doanh nghiệp đi về hàng ngày, sau đó cứ mỗi 07 ngày tăng thêm từ 10% đến 20% cho đến khi hết số lượng lao động của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp không có trường hợp F0 trong vòng 14 ngày trước khi thực hiện và phải đảm bảo an toàn cho người lao động khi thực hiện việc đi, về hàng ngày.

- Tổ chức đi lại cho người lao động hàng ngày đảm bảo an toàn không lây nhiễm.

- Người lao động được đi, về hàng ngày đảm bảo phải ở khu vực vùng xanh tại địa phương, phải được tiêm vắc xin ít nhất 01 mũi (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

- Doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm định kỳ theo kế hoạch chủ động của doanh nghiệp.

2) Đối với các doanh nghiệp không thực hiện 03 tại chỗ trước đây nhưng hiện tại có nhu cầu hoạt động tr lại: Doanh nghiệp lựa chọn thực hiện 1 trong 2 trường hợp sau:

a) Thực hiện việc đăng ký các phương án 03 tại chỗ theo quy định (03 tại ch; 01 cung đường - 02 địa điểm hoặc linh động kết hợp cả 02 phương án trên), trong đó, đáp ứng điều kiện về người lao động như sau:

- Người lao động đảm bảo phải ở khu vực vùng xanh tại địa phương, phải được tiêm vắc xin ít nhất 01 mũi (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày, có kết quả âm tính lần 01 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 01 và ngày thứ 03 bằng phương pháp RT-PCR (mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5 hoặc mẫu gộp 10).

- Doanh nghiệp phải tổ chức xe đón chở người lao động vào công ty để thực hiện phương án 03 tại chỗ.

b) Cho người lao động đi, về hàng ngày nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Tổ chức đi lại cho người lao động hàng ngày đảm bảo không lây nhiễm.

- Người lao động được đi, về hàng ngày đảm bảo phải ở khu vực vùng xanh tại địa phương, phải được tiêm vắc xin ít nhất 01 mũi (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày; có kết quả xét nghiệm âm tính.

- Doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm định kỳ theo kế hoạch chủ động của doanh nghiệp.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và địa phương triển khai hướng dẫn quy trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại chi tiết phù hợp từng giai đoạn trên kết quả kiểm soát dịch bệnh theo hướng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người lao động và người dân. Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề quan trọng của chuỗi sản xuất kinh doanh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai phối hợp các địa phương hướng dẫn, tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động thực hiện phương án “03 tại chỗ” hoặc “01 cung đường, 02 địa điểm” hoặc áp dụng cùng lúc 02 phương án trên chặt chẽ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, chủ động tham mưu các giải pháp an toàn về phòng, chống dịch: tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục theo quy định, trong đó có quy trình phối hợp chính quyền địa phương khi thực hiện hoán đổi người lao động và lộ trình di chuyển của người lao động đi, về đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

3. Tùy theo mức độ kiểm soát dịch bệnh và độ tiêm bao phủ vắc xin, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh giải pháp phòng, chống dịch phù hợp đối với các hoạt động cộng đồng theo tiến trình từng bước phục hồi các sinh hoạt của xã hội theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện phục hồi kinh tế tại địa phương; có giải pháp thúc đy tiến độ các dự án trong quá trình từng bước bình thường các hoạt động kinh tế trong môi trường sống chung với COVID-19.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện cập nhật và thông tin hàng ngày danh sách các vùng xanh, vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng trên địa bàn tỉnh để các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động, người dân được biết và hướng dẫn người dân thực hiện theo các quy định. Đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

6. Công an tỉnh hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ quản lý việc di chuyển của người dân từ các vùng đảm bảo phù hợp với tình hình mới; btrí lực lượng phù hợp với chủ trương kiểm soát các vùng từ ngày 20/9/2021; phối hợp Sở Giao thông vận tải cấp mã QR đối với xe đưa đón người lao động của các doanh nghiệp; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tại các chốt giáp ranh các tỉnh/thành phố (cấp tỉnh), huyện/thành phố đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định.

7. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan: Chủ động thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chủ động tham mưu đxuất UBND tỉnh các nội dung để chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tỉnh Đồng Nai.

8. UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

a) Chủ động xây dựng Kế hoạch từng bước phục hi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại địa phương và kịch bản phòng chống dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn cấp huyện, cấp xã; xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế trên địa bàn. Xác định và chịu trách nhiệm về bảo vệ và mở rộng các vùng xanh; kiểm soát hiệu quả và chuyển hóa vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ tại địa phương để có kế hoạch triển khai sát thực tế, khả thi và hiệu quả (người dân từ vùng xanh nếu vào vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng thì không được quay trở lại vùng xanh cho đến khi các vùng này trở thành vùng xanh; người dân từ vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng không được vào vùng xanh trừ các trường hợp công vụ).

b) Chủ động rà soát, lập danh sách từng hộ gia đình, cá nhân sống và làm việc trên địa bàn quản lý (kể cả những người dân đang ở tạm trú, ở trọ, sống lang thang....) để xây dựng phương án giãn cách, giảm mật độ người dân, công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ, tập trung đông người ra vào khu vực, địa phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch; rà soát, tổng hợp, lập danh sách, tổ chức tiêm vắc xin và quản lý các đối tượng chưa được tiêm vắc xin từ nơi khác trở về địa phương.

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc cho người lao động đi, về hàng ngày hoặc đón người lao động trở về địa phương sau khi kết thúc thực hiện các phương án 03 tại chỗ hoặc đưa người lao động từ địa phương đến doanh nghiệp tham gia, hoán đổi phương án 03 tại ch; hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp.

d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. Xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương không tuân thủ hoặc không đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

9. Trong những trường hợp cần thiết chưa được quy định trong Kế hoạch này; khi triển khai không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch thì sẽ được xem xét giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là Kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-T9 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch Covid 19;
- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19;
- TT T
U, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng, ch
ng dịch Covid-19 tnh;
- VP TU, các Ban Đảng TU, các đoàn thể tỉnh;
- Các sở ban ngành;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh n
ghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các P, B, TT, CTTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoàng

 

PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh)

Biện pháp

Chỉ thị 16*

(Vùng đỏ, cam, vàng)

Chỉ thị 15*

(Vùng xanh và dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin)

Chỉ th 19*

(Vùng xanh và 60-70% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin)

Bình thường mới *

(Vùng xanh và trên 70% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin)

1. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

- Yêu cầu người dân khai báo y tế điện tử khi có triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ; thực hiện khai báo y tế di chuyển bắt buộc trên các ứng dụng được Bộ Y tế công nhận.

- Thực hiện xử lý các phản ánh của người dân về khai báo y tế, yêu cầu trợ giúp.

- Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành phòng chống dịch; trong chuyển tuyến điều trị, quản lý ca bệnh và y tế từ xa (kết nối cơ sở y tế tuyến trên vơi tuyến dưới; kết nối cơ sở y tế và bác sĩ tới người dân)

- Triển khai ứng dụng CNTT trong tổ chức thu mẫu và trả kết quả xét nghiệm điện tử.

- Triển khai tiêm vắc xin trên nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và cấp chứng nhận tiêm điện tử theo quy định của Bộ Y tế.

- Yêu cầu người dân khai báo y tế điện tử khi có triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ trên các ứng dụng được Bộ Y tế công nhận.

- Tăng cường kiểm soát việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào các địa điểm.

- Thực hiện xử lý các phản ánh của người dân trên các ứng dụng khai báo y tế.

- Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành phòng chống dịch; trong chuyển tuyến điều trị, quản lý ca bệnh và y tế từ xa (kết nối cơ sở y tế và bác sĩ tới người dân)

- Triển khai ứng dụng CNTT trong tổ chức thu mẫu và trả kết quả xét nghiệm điện tử.

- Triển khai tiêm vắc xin trên nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và cấp chứng nhận tiêm điện tử theo quy định của Bộ Y tế.

- Tăng cường truyền thông yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng quản lý tiếp xúc gần và thực hiện khai báo y tế khi có triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ trên các ứng dụng được Bộ Y tế công nhận.

- Thực hiện kiểm soát việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào các địa điểm.

- Thực hiện xử lý các phản ánh của người dân trên các ứng dụng khai báo y tế và triển khai ứng dụng hỗ trợ truy vết bằng công nghệ.

- Triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành phòng chống dịch và đẩy mạnh triển khai y tế từ xa.

- Triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý và cấp chứng nhận xét nghiệm điện tử theo quy định của Bộ Y tế.

- Triển khai tiêm vắc xin trên nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và cấp chứng nhận tiêm điện tử theo quy định của Bộ Y tế.

- Tăng cường truyền thông yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng quản lý tiếp xúc gần và thực hiện khai, báo y tế khi có triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ trên các ứng dụng được Bộ Y tế công nhận.

- Thực hiện kiểm soát việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào các địa điểm.

- Thực hiện xử lý các phản ánh của người dân trên các ứng dụng khai báo y tế và triển khai ứng dụng hỗ trợ truy vết bằng công nghệ.

- Triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành phòng chống dịch và đẩy mạnh triển khai y tế từ xa.

- Triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý và cấp chứng nhận xét nghiệm điện tử theo quy định của Bộ Y tế.

- Triển khai tiêm vắc xin trên nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và cấp chứng nhận tiêm điện tử theo quy định của Bộ Y tế.

2. Số lượng người tập trung ngoài trời, trong nhà và khoảng cách tiếp xúc

- Tiếp tục duy trì phong tỏa vùng theo quy định tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế.

- Tăng cường hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng.

- Hội họp, các sự kiện tập trung dưới 20 người trong 1 phòng và bảo đảm giãn cách nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

- Dưới 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; nếu đã được tiêm đliều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

- Giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại các địa điểm công cộng.

- Hội họp, các sự kiện tập trung dưới 30 người trong 1 phòng và bảo đảm giãn cách nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều tri khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

- Dưới 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc dã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

- Giữ khoảng cách tối thiểu 1m tại các địa điểm công cộng.

Dưới 30 người nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

3. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục thể thao, giải trí

- Dừng hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thể dục, ththao, giải trí.

- Đám tang, đám cưới không quá 20 người, đảm bảo khoảng cách và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt.

- Dừng tất cả các hoạt đng thể thao, giải trí tại các địa điểm, công cộng.

- Dưới 20 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

- Dưới 30 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

- Hoạt đng thể dục thể thao, giải trí ngoài trời: Cho phép các hoạt động thể dục, thể thao, giải trí ngoài trời không quá 20 người nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày. Giữ khoảng cách tối thiểu 1m tại các địa điểm công cộng.

Hoạt động thể thao, giải trí trong nhà: Cho phép các hoạt động thể dục thể thao, giải trí trong nhà dưới 30 người và bảo đảm giãn cách nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

- Cho phép mở lại các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, thể thao, giải trí, đám tang, đám cưới, đảm bảo 5K.

- Dưới 30 người nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

4. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách công cộng (đường bộ, đưng thủy)

- Hoạt động vận chuyển nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch

- Ngưng hoạt động vận chuyển khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh, xe hợp đồng, trừ các phương tiện: vận chuyển công nhân, chuyên gia, taxi, Shipper, xe cung ứng, phân phối, giao nhận hàng, phục vụ phòng, chống dịch đã được Sở Giao thông vận tải cấp mã QR.

- Ngưng hoạt động hoạt vận chuyển khách ngang sông.

- Hoạt động vận chuyển nông sản, nguyên, vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch

- Ngưng hoạt động vận chuyển khách công cộng nội tnh, liên tỉnh, xe hợp đồng, trừ các phương tiện: vận chuyển công nhân, chuyên gia, taxi, Shipper, xe cung ứng, phân phối, giao nhận hàng, phục vụ phòng, chống dịch đã được Sở Giao thông vận tải cấp mã QR.

- Ngưng hoạt động hoạt vận chuyển khách ngang sông.

- Hoạt động vận chuyển nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch

- Ngưng hoạt động vận chuyển khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh, xe hợp đồng, trừ các phương tiện: vận chuyển công nhân, chuyên gia, taxi, Shipper, xe cung ứng, phân phối, giao nhận hàng, phục vụ phòng, chống dịch đã được Sở Giao thông vận tải cấp mã QR.

- Ngưng hoạt động hoạt vận chuyển khách ngang sông.

- Hoạt động vận chuyển nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch

- Ngưng hoạt động vận chuyển khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh, xe hợp đồng, trừ các phương tiện: vận chuyển công nhân, chuyên gia, taxi, Shipper, xe cung ứng, phân phối, giao nhận hàng, phục vụ phòng, chống dịch đã được Sở Giao thông vận tải cấp mã QR.

- Ngưng hoạt động hoạt vận chuyển khách ngang sông.

5. Kinh doanh dịch vụ thiết yếu, sản xuất nông nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho người, hàng hóa, phương tiện ra, vào vùng phong tỏa, trừ những người làm nhiệm vụ, lương thực, hàng hóa thiết yếu và phương tiện vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu.

- Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động bao gồm: công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu; phân bón, thuốc thú y...); tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bổ trdoanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, tang lễ, sản xuất nông nghiệp...;

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, được bán mang đi.

- Cơ sở được phép hoạt động phải:

+ Đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

+ Đánh giá nguy cơ lây nhiễm hàng tuần, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch, trên ứng dụng (App) Antoancovid.

+ Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử trí khi có F0 được phê duyệt

+ Thực hiện xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động (là các trường hợp có nguy cơ cao) tại các cơ sở, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu.

+ Nếu sử dụng người lao động lưu trú tại vùng có nguy cơ rất cao thì phải tổ chức ăn, nghỉ tập trung đảm bảo phòng, chống dịch. Bố trí đưa đón người lao động nếu lưu trú tập trung ngoài cơ sở.

- Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động bao gồm: công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh, doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu; phân bón, thuốc thú y...); tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và btrợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu. chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, tang lễ, sản xuất nông nghiệp...;

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, được bán mang đi.

- Cơ sở được phép hoạt động phải:

+ Đáp ứng đầy đủ các quy định, về phòng, chống dịch.

+ Đánh giá nguy cơ lây nhiễm 2 tuần/lần, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch trên, ứng dụng (App) Antoancovid.

+ Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử trí khi có F0 được phê duyệt.

+ Thực hiện xét nghiệm 7 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động (là các trường hợp có nguy cơ cao) tại. các cơ sở, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu.

+ Nếu sử dụng người lao động lưu trú tại vùng có nguy cơ rất cao thì phải tổ chức ăn, nghỉ tập trung đảm bảo phòng, chống dịch. Bố trí đưa đón người lao động nếu lưu trú tập trung ngoài cơ sở.

- Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động bao gồm: công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu; phân bón, thuốc thú y ); tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch, bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, tang lễ, sản xuất nông nghiệp...;

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, được bán mang đi. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ) được hoạt động bình thường.

- Cơ sở được phép hoạt động phải:

+ Đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

+ Đánh giá nguy cơ lây nhiễm 2 tuần/lần, đánh, giá mức độ an toàn phòng, chống dịch trên ứng dụng (App) Antoancovid.

+ Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử trí khi có F0 được phê duyệt.

+ Thực hiện xét nghiệm 7 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động (là các trường hợp có nguy cơ cao) tại các cơ sở, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu.

+ Nếu sử dụng người lao động lưu trú tại vùng có nguy cơ rất cao thì phải tổ chức ăn, nghỉ tập trung đảm bảo phòng, chống dịch. Bố trí đưa đón người lao động nếu lưu trú tập trung ngoài cơ sở.

6. Các dịch vụ không thiết yếu

Dừng các dịch vụ không thiết yếu (vũ trường, karaoke, quán bar, mát xa,...).

Dừng các dịch vụ không thiết yếu (vũ trường, karaoke, quán bar, mát xa,...).

Dừng các dịch vụ không thiết yếu (vũ trường, karaoke, quán bar, mát xa,...).

Dùng các dịch vụ không thiết yếu (vũ trường, karaoke, quán bar, mát xa,...).

7. Hoạt động cơ sở giáo dục, đào tạo

Tổ chức học trực tuyến (qua internet, trên truyền hình); cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả.

Tổ chức học trực tuyến (qua internet, trên truyền hình); cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả.

Tổ chức học trực tuyến (qua internet, trên truyền hình); cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả.

Tổ chức học trực tuyến (qua internet, trên truyền hình); cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp với. điều kiện, của địa phương và cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả.

8. Hoạt động cơ quan, công sở

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

- Giảm 50% số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến.

- 100% s người làm việc nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc chữa khỏi bệnh COVID-19

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

- Giảm số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến.

- 100% số người làm việc nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc chữa khỏi bệnh COVID-19

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

- Hoạt động bình thường; tăng cường làm việc trực tuyến.

- 100% s người làm việc nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc chữa khỏi bệnh COVID- 19

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

- Hoạt động bình thường; tăng cường làm việc trực tuyến.

- 100% s người làm việc nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc chữa khỏi bệnh COVID- 19

9. Hoạt động trung tâm thương mại, siêu thị, chợ

- Siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép mở nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định, thường xuyên đánh giá nguy cơ và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn theo quy định

- Các chợ đầu mối tiếp tục được hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch thường xuyên đánh giá nguy cơ và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn theo quy định.

- Được phép hoạt động đối với siêu thị, cửa hàng tiện ích nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế số lượng người vào cùng một thời điểm. Thường xuyên đánh giá nguy cơ và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn theo quy định.

- Các chợ đầu mối, chợ truyền thống (lương thực, thực phẩm) tiếp tục được hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch thường xuyên đánh giá nguy cơ và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn theo quy định.

- Được phép hoạt động đối với siêu thị, cửa hàng tiện ích nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế số lượng người vào cùng một thời điểm. Thường xuyên đánh giá nguy và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn theo quy định.

- Các chợ đầu mối, chợ truyền thống (lương thực, thực phẩm) tiếp tục được hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch thường xuyên đánh giá nguy cơ và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn theo quy định.

- Được phép hoạt động bình thường, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thường xuyên đánh giá nguy cơ và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn theo quy định

10. Tham quan, du lịch

Dừng các hoạt động tham quan, du lịch

Dừng các hoạt động tham quan, du lịch

Dừng các hoạt động tham quan, du lịch

Dừng các hoạt động tham quan, du lịch

11. Các sự kiện, lễ hội ngoài trời (phố đi bộ, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, mít tinh, phát động...)

Dừng

Dừng

Dừng

Dưới 30 người nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

12. Các hoạt động giải trí, văn hóa khoa học nghệ thuật

Dừng

Dừng

Dừng

Dưới 30 người, nếu đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày.

13. Đi lại của người dân

Người dân tuyệt đối ở trong nhà (trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai, hỏa hoạn, và các trường hợp đặc biệt khác).

- Người dân được đi lại bình thường trong vùng xanh trong nội xã; không được di chuyn đến vùng khác.

- Người tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc đã chữa khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày được đi lại bình thường, không hạn chế.

Người dân được đi lại bình thường trong vùng xanh trong nội huyện; không được di chuyển đến vùng khác.

- Người tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc đã chữa khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày được đi lại bình thường, không hạn chế.

Người dân được đi lại bình thường trong vùng xanh nội tỉnh; không được di chuyn đến vùng khác.

- Người, tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc đã chữa khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày được đi lại bình thường, không hạn chế.

14. Xét nghiệm

- Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần (từ 2-3 ngày/lần), lấy mẫu đơn kháng nguyên nhanh hoặc ly mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nhà ở/hộ gia đình;

- Xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng đồng.

- Xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động có nguy cơ cao tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu.

- Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở/hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần (5-7 ngày/lần), lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nhà ở/hộ gia đình;

- Xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng đồng.

- Xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động (là các trường hợp có nguy cơ cao) tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, người trực tiếp cung cấp dịch, vụ thiết yếu.

- Hướng dẫn người dân tự lấy mẫu và xét nghiệm có sự giám sát của nhân viên y tế.

- Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở/hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 1 ln (5-7 ngày/lần), lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nhà ở/hộ gia đình;

- Tiếp tục xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng đồng.

- Xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động (là các trường hợp có nguy cơ cao) tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu.

- Hướng dẫn người dân tự lấy mẫu và xét nghiệm có sự giám sát của nhân viên y tế.

- Xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp...đến cơ sở KCB, tại cộng đồng.

- Xét nghiệm tầm soát, lấy mẫu toàn bộ hoặc đại diện thành viên nhà ở, hộ gia đình, trong phòng là người có tần suất tiếp xúc nhiều bên ngoài và người sống ở khu vực nguy cơ tập trung đông người nguy cơ cao.

- Xét nghiệm 5-7 ngày/lần đối với người lao động có nguy cơ cao tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu.

- Hướng dẫn và khuyến khích người dân tự xét nghiệm hàng tuần bng test nhanh đối với người ở khu vực đông dân cư và người phải đi lại, tiếp xúc nhiều .