Thông báo 86/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/3/2022 về nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
Số hiệu: 86/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP NGÀY 16/3/2022 VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì cuộc họp về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (sau đây gọi là Đề án 06). Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Công an và Bộ Tư pháp xây dựng quy trình và hướng dẫn rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư bảo đảm đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở cho Tổ Công tác triển khai Đề án tại địa phương chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã rà soát và thống nhất cách thức xử lý dữ liệu sai lệch. Phối hợp bàn phương án thống nhất triển khai các dịch vụ công liên quan đến dữ liệu hộ tịch và dân cư theo đúng lộ trình của Đề án 06, trên tinh thần không làm thay chức năng quản lý nhà nước mà chỉ tập trung vào khâu tổ chức thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tháo gỡ về mặt kỹ thuật để bảo đảm thuận lợi cho người dân và tối ưu hóa nguồn lực.

Bộ Công an, Bộ Tư pháp lựa chọn Hà Nội và 01 địa phương khác làm thí điểm và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tìm cách làm hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp nghiên cứu đề xuất mô hình kiến trúc dữ liệu tổng hợp của người dân, theo hướng hình thành dữ liệu khai thác dùng chung trong toàn hệ thống cơ quan nhà nước; việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tránh gây phiền hà cho người dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2022.

3. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Sớm hoàn thiện phần mềm đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm tích hợp, khai thác và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tiên phong cùng Bộ Công an trong tạo lập, tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ học sinh, sinh viên, giáo viên và công chức, viên chức ngành giáo dục. Trước mắt ưu tiên triển khai tích hợp phục vụ công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm.

4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo làm tốt việc cập nhật chính xác, đầy đủ ngay từ đầu các dữ liệu mũi tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi vào hệ thống tiêm chủng và hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện các giải pháp “làm sạch” trên 80 triệu dữ liệu mũi tiêm chưa thể xác thực; chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các cơ sở y tế thực hiện có hiệu quả chủ trương thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân.

5. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý người nước ngoài vào Việt Nam sau khi thực hiện chủ trương mở cửa du dịch, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh. Trong đó, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có hướng dẫn cụ thể về khai báo y tế, sử dụng ứng dụng VNEID, kết nối dữ liệu xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài... để phục vụ công tác quản lý hiệu quả.

6. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an, phát huy vai trò Tổ công tác trong làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả, đúng lộ trình đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổ công tác triển khai Đề án;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;

Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KSTT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.