Thông báo 4709/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Đầu nối tròn
Số hiệu: 4709/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 04/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4709/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điu của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số VES19 ngày 01/9/2021 của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Điện Tử Việt (MST: 0108242653) và hồ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

 

Tên thương mại: Đầu nối tròn

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đầu nối tròn nhiều chân có chứa các tiếp điểm dùng để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện, truyền dữ liệu hoặc truyền tín hiệu điện.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 62GB-16F12-10PN.

Nhà sản xuất: Amphenol Limited.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Thông tin do doanh nghiệp cung cấp tại đơn đề nghị xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Sản phẩm là đầu nối đực, có phần vỏ bằng kim loại, có các chân cắm một đầu được hàn trực tiếp vào các dây dẫn, đầu còn lại sẽ tiếp xúc với đầu nối của đầu cái, có lớp cách điện giữa chân cắm và vỏ kim loại. Sản phẩm không dùng để đấu ni cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang, không dùng cho cáp đồng trục.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Đầu đực sẽ kết nối với đầu cái, các chân cắm của hai đầu sẽ tiếp xúc tương ứng.

- Thông số kỹ thuật: Điện áp (max) 7,5A-700V AC/DC; 10 chân pin.

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để nối cho dây cáp, để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện, truyền dữ liệu hoặc truyền tín hiệu điện.

3. Kết quả xác định trước mã số:

 

Tên thương mại: Đầu nối tròn dạng phích cắm (plug connector)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đầu nối tròn dạng phích cắm (plug connector), sử dụng cho điện áp không quá 1000V, dòng điện dưới 16A, dùng để nối dây dẫn để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện, truyền dữ liệu hoặc truyền tín hiệu điện.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 62GB-16F12 - 10PN

Nhà sản xuất: Amphenol Limited.

thuộc nhóm 85.36 “Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đấu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang”, phân nhóm “- Đui đèn, phích cắm và cắm”, phân nhóm 8536.69 - - Loại khác, phân nhóm “- - - Loại khác, mã số 8536.69.92 “- - - - Dòng điện dưới 16A tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

 

 

 

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Điện Tử Việt biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Điện Tử Việt (Tầng 3, số 79+81 ngõ 193 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để
t/hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Toàn (3b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

*Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.