Thông báo 456/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc COVID-19
Số hiệu: 456/TB-BYT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Vũ Thị Kim Anh
Ngày ban hành: 02/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 456/TB-BYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO NGƯỜI MẮC COVID-19

Ngày 30/3/2022 tại Bộ Y tế, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc COVID-19. Tham dự cuộc họp có đại diện Cục Y tế dự phòng; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Dược; các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế; Bệnh viện Nhi Trung ương; Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Kiên Giang; đại diện Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (USCDC) tại Việt Nam và các chuyên gia.

Sau khi nghe Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trình bày về cơ sở khoa học và bằng chứng về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên đã mắc COVID-19, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trình bày về cơ sở khoa học và bằng chứng về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (USCDC) tại Việt Nam trình bày chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19 và ý kiến phát biểu của các đơn vị, chuyên gia dự họp, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế có ý kiến kết luận như sau:

1. Đến nay, chưa có đầy đủ bằng chứng để hiểu rõ về các biến chủng của SAR-CoV-2, tuy nhiên việc áp dụng các biện phòng chống đặc biệt là tiêm chủng là rất quan trọng. Việt Nam đã từng bước mở rộng các nhóm đối tượng tiêm trên 18 tuổi, trên 12 tuổi với tỷ lệ tiêm chủng cao và sắp tới là triển khai cho nhóm trên 5 tuổi.

2. Các đơn vị liên quan cần tiếp tục tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19 và tiêm chủng trên thế giới và tại Việt Nam để đề xuất chính sách sử dụng vắc xin COVID-19 trong thời gian tới. Mặc dù các số liệu tại Việt Nam chưa được thu thập đầy đủ nhưng với số ca mắc đã ghi nhận hơn 9,3 triệu ca mắc thì đây là nguồn dữ liệu rất lớn để phân tích, đánh giá.

3. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Y tế dự phòng tổng hợp về tình hình dịch bệnh COVID-19 với các biến chủng từ trước tới nay để phân tích làm cơ sở khoa học báo cáo Chính phủ và công bố thông tin cho cộng đồng.

4. Giao các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và các Viện nghiên cứu thu thập dữ liệu đối tượng đã tiêm chủng, đánh giá hiệu quả bảo vệ của vắc xin, tỷ lệ nhiễm, tái nhiễm, số mắc nặng thuộc địa bàn được phân công quản lý để phân tích và đề xuất việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong gian tới, báo cáo về Bộ Y tế để tổng hợp.

5. Giao Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi các tỉnh, thành phố và Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố phân tích tình hình bệnh nhi mắc COVID-19 đến khám, nhập viện, mắc nặng, tử vong, mắc Hội chứng MIS-C trên địa bàn gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

6. Đối với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19:

- Thống nhất chủ trương tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng, tiêm các liều cơ bản cùng loại vắc xin cho trẻ.

- Các đối tượng trên 12 tuổi đã mắc COVID-19 tiêm vắc xin phòng COVID-19 sau khi hồi phục từ 3-6 tháng.

7. Giao Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh tổng hợp cơ sở khoa học và bằng chứng, đề xuất thời điểm triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 phù hợp cho người đã mắc COVID-19 từ 12 tuổi trở lên, gửi Cục Y tế dự phòng trước ngày 31/3/2022 để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

8. Giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổng hợp cơ sở khoa học và bằng chứng, đề xuất thời điểm triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 phù hợp cho người đã mắc COVID-19 từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, gửi Cục Y tế dự phòng trước ngày 31/3/2022 để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

9. Đề nghị các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các Viện, Bệnh viện được giao nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và Sở Y tế tỉnh, thành phố chuẩn bị việc tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Dự kiến vắc xin sẽ về Việt Nam đầu tháng 4/2022, đề nghị các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, kế hoạch tiêm để triển khai tiêm ngay cho trẻ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp (để thực hiện);
- Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Vũ Thị Kim Anh

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.