Thông báo 406/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp lần thứ 14 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải
Số hiệu: 406/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 14 BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VN TẢI

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì phiên họp ln thứ 14 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải (GTVT) để kiểm điểm tình hình thực hiện các công trình, dự án. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ GTVT và các thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ GTVT báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá cao các Bộ, ngành và địa phương, các thành viên Ban chỉ đạo đã cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của Ban chỉ đạo, tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc đđẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, tiến độ một số công trình còn chậm so với yêu cầu do một số nguyên nhân như: công tác giải phóng mặt bằng khó khăn, chậm bàn giao; dự án có sự điều chỉnh nhưng chậm hoàn thiện thủ tục; việc phân bổ vốn trong quá trình thực hiện dự án còn chưa phù hợp nên dự án phải chờ vn...

Trong thời gian tới, Bộ GTVT và các Bộ, ngành, địa phương cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục của các dự án, xác định rõ thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương) để thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Đồng thời, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện, không để vướng mc làm chậm tiến độ dự án.

Trong quá trình thực hiện đầu tư, cần tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cân đi vốn; xử lý vướng mắc phát sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công trình, khắc phục thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia để chỉ đạo triển khai đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, đgiảm slượng cơ quan phối hợp liên ngành và thuận tiện trong tổ chức thực hiện, đng ý bổ sung Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Dự án mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất vào danh mục để chỉ đạo chung trong Ban chỉ đạo các dự án, công trình trọng đim ngành GTVT.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Bộ Giao thông vận tải

- Chỉ đạo chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai các công trình, dự án nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng;

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành để kiểm soát giá thành công trình.

- Đối với các kiến nghị về cân đối vốn: Bộ GTVT thực hiện trong kế hoạch đã được giao; chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ sung vốn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án quan trọng như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Dự án mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất; Dự án cảng hàng không Long Thành; Báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao.

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT đáp ứng tiến độ yêu cầu như: Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện; cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi; Hòa Lạc - Hòa Bình; hầm đường bộ Đèo Cả và 17 dự án thành phần sử dụng vốn dư (lần 1) của dự án mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và đường dẫn;...

- Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị để khởi công 17 dự án thành phần sử dụng vốn dư (lần 2) của dự án mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây nguyên; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án CHK Quốc tế Long Thành.

2. Bộ Xây dựng

- Sớm triển khai Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” để nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng nói chung và công trình giao thông nói riêng, chống thất thoát, lãng phí.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT xác định suất vốn đầu tư đường cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương xác định nguồn mỏ vật liệu cát xây dựng; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thay thế nhằm ổn định giá vật liệu xây dựng.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT giải quyết kịp thời các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức PPP, đảm bảo đúng quy định;

- Xem xét, tổng hợp nhu cầu vốn trung hạn cho các dự án công trình giao thông; đặc biệt là nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét bố trí bổ sung vốn TPCP để đầu tư các dự án thuộc danh mục nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội và phối hợp với Bộ Tài chính để bố trí kế hoạch vốn đối ứng, vốn nước ngoài cho các dự án ODA và vốn vay ưu đãi.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn thuộc trách nhiệm của Bộ đối với các công trình, dự án trọng điểm.

4. Bộ Tài Chính: Phối hợp với Bộ GTVT giải quyết nhanh các vướng mắc trong công tác giải ngân, công tác tạm ứng hợp đồng; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng, vốn vay cho các dự án ODA và vốn vay ưu đãi; tăng cường quản lý công tác kiểm soát vốn đầu tư theo quy định.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ GTVT và các địa phương xây dựng kế hoạch rà soát các mỏ vật liệu đảm bảo chất lượng, trữ lượng; hướng dẫn thủ tục khai thác mỏ đảm bảo cung cấp kp thời nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT; đặc biệt sớm có giải pháp ổn định nguồn cung và ổn định giá vật liệu cát đáp ứng nhu cầu, tiến độ thi công các công trình, dự án.

6. Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp ổn định nguồn cung và ổn định giá vật liệu cát đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công các công trình xây dựng. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ các dự án. Thực hiện quản lý đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm do mình quyết định đầu tư.

III. ĐI VỚI CÁC DỰ ÁN CỤ TH

1. Dự án đường Hồ Chí Minh: Yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có dự án đường Hồ Chí Minh đang triển khai, giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án để thi công đáp ng tiến độ. Cụ thể: trên địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nng (La Sơn - Túy Loan), bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 10 năm 2017; địa phận tỉnh Bình Phước, Tây Ninh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa), bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 8 năm 2017; địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang (Lộ Tẻ - Rạch Sỏi), bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2017; 03 dự án thành phần phía Bắc: địa phận tỉnh Bắc Cạn (đoạn Ngân Sơn - Nà Phặc), địa phận tỉnh Thái Nguyên (Chợ Mới - Chợ Chu), địa phận tnh Tuyên Quang (cầu Bình Ca và đường dẫn đầu cầu), bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho dự án trước ngày 15 tháng 9 năm 2017 để thi công đáp ứng tiến độ.

2. Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành:

- Giao Bộ GTVT chỉ đạo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, chủ động điều tiết kinh phí để kịp thời chi trả, bàn giao mặt bằng phù hợp với điều kiện thi công; đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu đảm bảo kế hoạch tiến độ của dự án.

- Giao Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án ký hợp đồng vay phụ đối với khoản vay lần 2 đã ký Hiệp định vay với ADB.

3. Dự án đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi:

- Giao Bộ GTVT chỉ đạo VEC phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác GPMB, chủ động điều tiết kinh phí để kịp thời chi trả, bàn giao mặt bằng phù hợp với yêu cầu điều kiện thi công; đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu đoạn sử dụng nguồn vốn WB đảm bảo kế hoạch tiến độ của dự án;

- Yêu cầu UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vấn đề người dân cản trở thi công, để dự án triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

4. Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết: Giao Bộ GTVT trao đi với Ngân hàng Thế giới về chủ trương triển khai Dự án trong Chương trình đầu tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đồng thời, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hoàn trả kinh phí Bitexco đã chi trả trong quá trình chuẩn bị dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng BOT:

- Yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ GPMB để bàn giao cho dự án theo đúng kế hoạch.

- Bộ GTVT chỉ đạo Nhà đầu tư điều chỉnh nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định, đảm bảo bố trí nguồn kinh phí cho công tác GPMB và chi phí triển khai công tác chuẩn bị khác như chi phí lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh,...

6. Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án, sớm lựa chọn nhà đầu tư để hoàn thành Dự án vào năm 2019, đồng bộ với đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

7. Dự án nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT:

Yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp, đất công chưa phê duyệt phương án bồi thường; sớm bố trí tái định cư hoặc tạm cư cho các hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư; chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên và các cơ quan chức năng của Thành phố khẩn trương lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt phương án di dời hạ tầng kỹ thuật để Nhà đầu tư có thể triển khai thi công ngay trên phạm vi mặt bằng được bàn giao.

8. Dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BOT:

- Yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng 8 năm 2017;

- Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

9. Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa theo hình thức Hợp đồng BOT và BT:

Yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa (Dự án hầm Đèo Cả); tỉnh Bình Định, Phú Yên (Dự án hầm Cù Mông); tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nng (Dự án hầm Hải Vân) đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Dự án thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.

10. Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cân đối, bố trí vốn đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án theo đúng quy định.

11. Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 2, Bến Thành - Tham Lương: UBND thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án theo đúng quy định pháp luật.

12. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông:

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc sớm hoàn thành các thủ tục để Hiệp định vay bổ sung có hiệu lực;

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sớm bổ sung kế hoạch vốn sau khi Hiệp định vay bổ sung có hiệu lực bảo đảm nguồn lực tài chính thực hiện vả hoàn thành Dự án;

- Yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cơ chế rút vốn để bảo đảm giải ngân cho phần khối lượng đã hoàn thành, phù hợp với thời hạn giải ngân của Hiệp định 250 triệu USD.

13. Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân: Bộ GTVT triển khai thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5921/VPCP-CN ngày 07 tháng 6 năm 2017.

14. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, Yên Viên - Ngọc Hồi: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, bố trí bổ sung vốn đối ứng năm 2017 để thực hiện và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ dự án và yêu cầu của Nhà tài trợ.

15. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo:

- Yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện điều chỉnh dự án trong tháng 9 năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 108/TTg-KTN ngày 12 tháng 12 năm 2016 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc khu đô thị mới Tây Hồ Tây đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; sớm phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng ga C5, C9.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND thành phố Hà Nội rà soát vốn trung hạn 2016 - 2020 cho Dự án để bảo đảm khẩn trương triển khai Dự án theo đúng kế hoạch.

16. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 3, Nhổn - ga Hà Nội:

- Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các hợp đồng vay lại và bổ sung kế hoạch vốn phn vay lại theo đề nghị của Thành phố để kịp thời giải ngân cho các gói thầu 6, 7 và 8.

- Yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 4 ga ngầm đáp ứng tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ.

17. Dự án luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 (sử dụng nguồn vốn dư giai đoạn 1): Giao Bộ GTVT xây dựng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho phép đầu tư giai đoạn 2 (sử dụng nguồn vốn dư) tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV để đảm bảo ổn định tuyến luồng, nâng cao hiệu quả đầu tư của Dự án.

18. Dự án cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (Dự án Cảng Lạch Huyện): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung kế hoạch vốn cho dự án.

19. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành:

UBND tỉnh Đồng Nai và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1165/TTg-CN ngày 10 tháng 8 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo và các Bộ, địa phương, cợ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các thành viê
n Ban Chỉ đạo;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo;
- Các
Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD;
- Ngân h
àng Nhà nước VN;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Đà N
ng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2).Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng