Thông báo 398/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong buổi đến thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
Số hiệu: 398/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TRONG BUỔI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA IV

Ngày 06 tháng 8 năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện Bộ Nội vụ (lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) báo cáo về công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Phó Thủ tướng có ý kiến kết luận như sau:

Mộc bản Triều Nguyễn là khối tư liệu quý giá, là những bộ biên niên sử bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm dùng để in ra thành sách, có nội dung phong phú và đa dạng, là nguồn sử liệu tin cậy để khảo cứu, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Với giá trị đặc biệt đó, Mộc bản Triều Nguyễn đã được UNESCO vinh danh là Di sản tư liệu thế giới (Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam).

Thay mt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của ngành lưu trữ, đặc biệt là tập thcông chức, viên chức, người lao động Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) trong việc giữ gìn, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn.

Về những nội dung đề xuất, kiến nghị của Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước), Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ:

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu và lập phương án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phù hợp để lưu giữ an toàn và phát huy tốt nhất giá trị của khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn tài liệu để tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các Bảo tàng trong nước và nước ngoài tổ chức trưng bày, triển lãm nhằm quảng bá các di sản tư liệu thế gii của Việt Nam (Mộc bản, Châu bản Triều Nguyễn) được UNESCO vinh danh, đặc biệt tuyên truyền, giới thiệu những nội dung liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện xã hội hóa một phần các hoạt động khai thác, quảng bá, phát huy giá trị tài liệu Mộc bản, Châu bản Triều Nguyễn nói riêng và các tài liệu lưu trữ có giá trị nói chung.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các Bộ: VHTTDL
, NG, TTTT, KHĐT, TC;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3), TTT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.