Thông báo 373/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam
Số hiệu: 373/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

Ngày 10 tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp và làm việc với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) báo cáo một số kết quả hoạt động và đề xuất, kiến nghị, ý kiến phát biểu của các đồng chí Đoàn Chủ tịch Hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Trong thời gian qua hoạt động của Hội đã có nhiều đổi mới: về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tham mưu, đề xuất, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, vận động tài trợ các hoạt động tri ân, từ thiện; huy động xã hội hóa đóng góp để xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các di tích Trường Sơn. Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hội tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn, ngày càng có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó có lực lượng Bộ đội Trường Sơn. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo hướng người có công ngày càng được quan tâm chăm sóc, bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng, tránh bị lạm dụng.

Về một số kiến nghị của Hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về quan tâm chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội Vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm giúp đỡ các hoạt động Hội: Thủ tướng Chính phủ ghi nhận kiến nghị của Hội và giao các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ để Hội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động theo Điều lệ Hội.

2. Về đưa nội dung kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn vào chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Nhà nước trong 2 năm 2019 - 2020: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tổng hợp vào chương trình chung kỷ niệm các ngày Lễ lớn, báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

3. Về đề nghị các cơ quan liên quan giúp đỡ đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường sơn, Binh đoàn 12 - Binh đoàn Trường Sơn đang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng để tiếp tục làm nhiệm vụ của mình: Giao các cơ quan liên quan, trực tiếp là Bộ Quốc phòng và các địa phương nơi Binh đoàn 12 - Binh đoàn Trường Sơn đang hoạt động, hỗ trợ, giúp đỡ để Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng.

4. Về đề nghị Chính phủ Lào xếp hạng di tích đường Trường Sơn là di tích Quốc gia để lưu giữ lâu dài tình đoàn kết chiến đấu Việt Lào; đề nghị lực lượng Bộ đội Trường Sơn trực tiếp chiến đấu trên đất Bạn được hưởng chế độ khen thưởng của Nhà nước Lào: Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng trao đổi với Bạn để xem xét việc công nhận và xếp hạng di tích; khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích theo pháp luật của nước Bạn.

5. Về đề án xây dựng “Công viên đồi hoa trắng” trên đường 20 Quyết thắng Quảng Bình để tưởng niệm và tri ân các Liệt sỹ trẻ tuổi: Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý sớm, Hội có kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án.

6. Về việc Hội và Binh đoàn 12 - Binh đoàn Trường Sơn tiếp tục tìm kiếm quy tập mộ Liệt sỹ Trường Sơn: Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Hội; đây cũng là nguyện vọng tha thiết của Đảng, Chính phủ và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Giao Bộ Quốc phòng (chủ trì Đề án 1237), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (chủ trì Đề án 150) và các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp nhận, xử lý thông tin và hỗ trợ Hội trong việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

7. Về đề nghị được Bộ Tài chính hỗ trợ một phần kinh phí để mua sắm trang thiết bị và thuê trụ sở làm việc: Đề nghị Hội làm việc với Binh đoàn 12 - Binh đoàn Trường Sơn để xem xét hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động của Hội; Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trên tinh thần tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời Hội cần chủ động huy động các nguồn lực xã hội theo quy định.

8. Về các ý kiến đề nghị giữ phiên hiệu Binh đoàn 12, công nhận di tích lịch sử Quốc gia đường Tây Trường Sơn, xây dựng cụm tượng đài Trường Sơn bất tử: Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội có văn bản chính thức gửi các cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp, triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Binh đoàn 12 - Binh đoàn Trường Sơn;
- Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐHB

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục