Thông báo 2461/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại buổi làm việc với lãnh đạo Hội sinh vật cảnh Việt Nam
Số hiệu: 2461/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2461/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM

Ngày 24 tháng 5 năm 2012, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Hội sinh vật Cảnh Việt Nam về tiến độ triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, cùng dự làm việc có các đại diện của Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Cục Trồng trọt, Trung Tâm Khuyến nông quốc gia.

Sau khi nghe Cục Trồng trọt báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị có liên quan, Thủ trưởng Nguyễn Đăng Khoa kết luận như sau:

- Trung Tâm khuyến nông quốc gia thay Cục Trồng trọt là đơn vị thường trực phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

- Vụ Kế hoạch đề xuất đưa danh mục “Quy hoạch phát triển sinh vật cảnh Việt Nam” vào kế hoạch năm 2013, làm cơ sở cho triển khai thực hiện.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Hội Sinh vật cảnh Việt Nam;
- Vụ Kế hoạch;
- Cục Trồng trọt;
- Trung Tâm Khuyến nông quốc gia;
- Lưu VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.