Thông báo 2373/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp giao ban tháng 5/2012 công trình hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 2373/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2373/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN THÁNG 5/2012 CÔNG TRÌNH HỒ TẢ TRẠCH, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 19 tháng 5 năm 2012, tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch – tỉnh Thừa Thiên Huế, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kiểm tra hiện trường và chủ trì họp giao ban tiến độ thi công vượt lũ công trình Hồ Tả Trạch. Tham dự làm việc có Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Cục Quản lý XDCT (Cục XD), Ban quản lý đầu tư và XDTL 5 (Ban 5), Lãnh đạo và đại diện các nhà thầu: Tổng công ty tư vấn XDTL Việt Nam (HEC), Công ty CP Tư vấn XDTL 2 (HEC2), Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4, Tổng công ty XD Trường Sơn, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty XD 384, Công ty CP xây dựng 47, Công ty CP thủy điện Bitexco, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế và đại diện một số đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Ban 5, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công về kết quả thực hiện, một số vướng mắc, các kiến nghị và ý kiến của Cục XD, Thứ trưởng có ý kiến kết luận như sau:

Bộ đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ đầu tư, các nhà thầu (đặc biệt là Tổng công ty XDTL 4, Tổng công ty XD Trường Sơn và Công TNHH tập đoàn Sơn Hải) đã thi công hoàn thành và vượt tiến độ yêu cầu chống lũ tiểu mãn trong điều kiện rất khó khăn về kinh phí. Tuy vậy khối lượng còn lại phải hoàn thành từ nay đến lũ chính vụ còn rất lớn, đề phòng diễn biến thời tiết bất thường xảy ra, các nhà thầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành và vượt tiến độ chống lũ chính vụ.

Một số nội dung công việc cần thực hiện trong thời gian tới:

1. Ban 5 chỉ đạo các bộ phận có liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công tuy nen với nhà thầu Cavico xong trong tháng 5 báo cáo Bộ kết quả thực hiện.

Yêu cầu Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA) và Công ty Cavico Việt Nam làm việc thống nhất, khẳng định công nợ giữa 2 bên, báo cáo Ban 5 hướng tiếp tục xử lý các nội dung thi công phần thiết bị cơ khí còn lại của gói thầu, trước mắt đề nghị COMA tiếp tục triển khai lắp đặt các bộ phận thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn chống lũ cho công trình.

2. Ban 5 và các đơn vị có liên quan, khẩn trương rà soát hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh bổ sung hợp đồng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành (lưu ý đối với gói thầu tuy nen và tràn xả lũ).

3. Về việc thi công móng nhà máy thủy điện Tả Trạch:

Do công tác chuẩn bị thủ tục chậm và một số yếu tố khách quan, việc thi công nổ mìn đào móng nhà máy đến nay chưa hoàn thành. Đồng ý cho gia hạn thời gian thi công nổ mìn đào móng theo đề nghị của chủ đầu tư, Cục XD khẩn trương có văn bản cho phép nhà thầu tiếp tục thi công nhưng phải bảo đảm an toàn chống lũ tiểu mãn và hoàn thành móng nhà máy trước lũ chính vụ. Ban 5 phối hợp với Bitexco quá trình thực hiện, tuân thủ theo văn bản 577/BNN-XD ngày 12/3/2012, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình.

4. Về chất lượng công trình xây dựng: Chất lượng công trình phải ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là công tác giám sát đối với đập đất đoạn lòng sông. Ban 5 khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng giám sát chất lượng công trình trình Bộ xem xét.

5. Tư vấn thiết kế sớm hoàn chỉnh tổng thể kiến trúc các hạng mục công trình, Ban 5 xem xét tham khảo các chuyên gia chuyên ngành kiến trúc bảo đảm mỹ quan chung cho toàn bộ công trình sau khi hoàn thành.

6. Về công tác quản lý vận hành:

Việc bàn giao các hạng mục công trình đã hoàn thành cần thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đây là công trình thủy lợi có quy mô lớn, có nhiệm vụ điều tiết chống lũ cho sông Hương do vậy lực lượng quản lý nên luân chuyển các cán bộ quản lý đã có kinh nghiệm từ các công trình khác được đào tạo kỹ thuật chuyên môn tiếp nhận và quản lý vận hành công trình. Ban 5 phối hợp với đơn vị quản lý khai thác sớm tổ chức thực hiện.

Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế chuẩn bị quy trình vận hành hồ chứa nước Tả Trạch có liên quan đến quy trình vận hành hệ thống liên hồ thuộc lưu vực Sông Hương, sông Bồ, để quản lý vận hành khai thác công trình đảm bảo an toàn.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Ban 5, các nhà thầu;
- Bitexco;
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.