Thông báo 220/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn triển khai Quyết định 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư 58/2012/TT-BTC
Số hiệu: 220/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/TB-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN VỀ CÁC CÔNG VIỆC PHẢI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2012/QĐ-TTG NGÀY 19/1/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 58/2012/TT-BTC NGÀY 12/04/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Triển khai thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính. Để bảo đảm việc thực hiện được thống nhất và đúng tiến độ, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, cụ thể như sau:

1. Giao Tổng cục Hải quan chủ trì

+ Ban hành quy trình kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa của người nước ngoài xuất cảnh.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/6/2012.

+ Đăng tải Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg , Thông tư 58/2012/TT-BTC trên Website hải quan, Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Thuế, Báo Hải quan điện tử, Báo Hải quan, Thời báo Tài chính, …

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 05/06/2012

+ Xây dựng chuyên mục HỎI - ĐÁP theo nội dung quy định của Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg , Thông tư 58/2012/TT-BTC bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh để đăng tải nội dung lên Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan, Website Tổng cục Thuế, Tạp chí Hải quan, Tạp chí Thuế, Báo Hải quan, Thời báo Tài chính, …

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/06/2012.

+ Gửi file mềm Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg , Thông tư 58/2012/TT-BTC , các câu hỏi HỎI - ĐÁP bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh và phối hợp với các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Ngân hàng TMCP là đại lý thí điểm, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để đăng tải trên Website và báo, tạp chí của các cơ quan này.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/06/2012.

+ Có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đề nghị bố trí 2 quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa tại mỗi sân bay (một quầy trong và một quầy ngoài khu cách ly) và 02 quầy hoàn thuế cho ngân hàng thương mại là đại lý thí điểm trong khu cách ly.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/5/2012.

+ Bố trí nhân sự, tập huấn nghiệp vụ, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị máy móc (bàn quầy, camera, máy vi tính, máy scan, máy in, máy photocopy …), làm mẫu dấu cho 2 quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa của cơ quan hải quan;

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/06/2012.

+ Làm việc và có văn bản với Tổng Công ty hàng không, các Hãng hàng không, Cục Quản lý xuất nhập cảnh để đề nghị cung cấp thông tin về Tổ bay (Danh sách tổ bay hoặc đặc điểm nhận biết Hộ chiếu của người nhập xuất cảnh thuộc Tổ bay).

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/06/2012

+ Xây dựng phần mềm và hệ thống đường truyền kết nối giữa cơ quan hải quan với cơ quan xuất nhập cảnh, Ngân hàng, Doanh nghiệp.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2012.

+ Kiện toàn, sắp xếp, bố trí nhân sự tại Tổng cục Hải quan để tham mưu, chỉ đạo xử lý, trả lời các vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2012.

2. Giao Tổng cục Thuế chủ trì

+ Ban hành quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng thí điểm.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/06/2012

+ Xây dựng nội dung, in ấn tờ rơi về chính sách hoàn thuế GTGT bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh để cung cấp cho các tuyến lữ hành, khách sạn, sân bay, các doanh nghiệp bán hàng thí điểm, trụ sở cơ quan thuế, cơ quan hải quan, …

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/06/2012

+ Giao Tổng cục Thuế chủ trì làm bảng hiệu mẫu (Lôgô) để cung cấp cho doanh nghiệp bán hàng thí điểm, Ngân hàng TM là đại lý thí điểm và cơ quan hải quan, gắn tại cửa hàng, quầy hoàn thuế, quầy kiểm tra hóa đơn.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/06/2012.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng thông báo để các đơn vị biết và tổ chức triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế (để t/h);
- Vụ PC, CST (để phối hợp t/h);
- KBNN, Thời báo Tài chính (để phối hợp t/h):
- Vụ TCCB, VPB (để phối hợp t/h);
- Lưu VT, VP (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi