Thông báo 200/TB-VP năm 2022 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 200/TB-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Thị Huỳnh Mai
Ngày ban hành: 21/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DƯƠNG ANH ĐỨC, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ THÀNH PHỐ TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CỦA THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức đã chủ trì cuộc họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Thành Đoàn, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế và ý kiến của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ban Chỉ đạo Thành phố đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương về việc phấn đấu cải thiện khả năng đáp ứng đối với các phường, xã, thị trấn ở mức trung bình, thấp; hiện nay, số lượng ca F0 vẫn tăng ở mức tương đối cao, số ca chuyển nặng có xu hướng tăng chậm, đều, trong đó, số ca chuyển nặng là người chưa tiêm đủ liều vắc xin chiếm tỷ lệ 2/3, do đó, đề nghị các pháo đài tiếp tục phát huy vai trò, tập trung các biện pháp kềm chế, kéo giảm s ca chuyển nặng, giữ vững khả năng kiểm soát dịch của địa phương, tránh tình trạng gây áp lực cho hệ thống y tế; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu thông tin, báo cáo của Sở Y tế về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để đối sánh công tác phòng, chng dịch COVID-19 tại địa phương, từ đó cụ thể hóa, đề ra các biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin, tăng tỷ lệ tiêm vắc xin của các phường, xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ đạt kết quả tích cực nhưng vẫn còn trường hợp người có nguy cơ cao chưa được cập nhật vào danh sách để theo dõi, quản lý, bị mắc COVID-19 và trở nặng, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường, xã, thị trấn phối hợp hệ thống y tế cơ sở tăng cường nắm bắt địa bàn, đẩy mạnh Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, trọng tâm là đợt cao điểm Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, qua đó đánh giá đúng tình hình F0 đã khỏi bệnh, tỷ lệ tiêm vắc xin, kịp thời cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin trên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

2. Sở Y tế rà soát, huy động và điều phối nguồn nhân lực y tế cơ sở hợp lý, đảm bảo duy trì công tác tiêm vắc xin phù hợp với tình hình thực tế, vừa quan tâm nâng chất quản lý và chăm sóc F0, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động chuyển đổi số, giảm thiểu tối đa quy trình thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân khi khai báo F0, áp dụng các biện pháp cách ly tế, cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế đối với người được cách ly tại nhà.

Rà soát các vấn đề phát sinh liên quan đến khu cách ly tập trung, khu điều trị được trưng dụng từ các cơ sở, nhất là cơ sở giáo dục đ bàn giao chuẩn bị năm học mới; rà soát, đi chiếu, quan tâm việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với tình nguyện viên, lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhằm động viên tinh thần, ghi nhận sự đóng góp tích cực, qua đó khuyến khích các đối tượng tiếp tục đồng hành cùng Thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các sở, ngành Thành phố điều chỉnh, cập nhật các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực, phù hợp với tình hình mới, khẩn trương tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố, trong đó chú trọng tính khả thi, hợp lý, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, ổn định thị trường, xử lý triệt để các trường hợp ghim hàng, tăng giá; quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi kinh tế.

4. Sở Du lịch tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch của Thành phố, thông tin các chính sách của Nhà nước, Thành phố, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về du lịch và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ trang thiết bị giúp việc cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin trên Nn tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thuận lợi, nhanh chóng, qua đó, làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá chính xác, khách quan, có kế hoạch theo dõi, bảo vệ kịp thời người thuộc nhóm nguy cơ, góp phần cải thiện tình hình chuyển nặng và tử vong do COVID-19.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành ph thông báo nội dung kết luận nêu trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- Các đơn vị dự họp;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, (VX-TH)
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Huỳnh Mai

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.