Thông báo 197/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Số hiệu: 197/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 09 tháng 7 năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra thực địa khu vực Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Dự án) và m việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, gồm có: đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tnh ủy tỉnh Đồng Nai, đại diện Lãnh đạo các Bộ và ACV, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

1. Đánh giá, nhận định chung

Tỉnh Đồng Nai nằm trong khu kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của khu vực và là một trong những tỉnh dẫn đầu của cả nước về phát triển khu công nghiệp, kêu gọi và thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tích cực, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đã đạt được nhng kết quả quan trọng.

Nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá cao (7,85%), trong đó công nghiệp tăng 8,87%, dịch vụ tăng 9,3%, nông nghiệp tăng 3,3%; xuất khẩu tăng 5,3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 11,14%; thu ngân sách tăng 9%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2014. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thống nhất với báo cáo đánh giá, nhận định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 tại Báo cáo số 5822/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, tỉnh Đồng Nai đang phải đi mặt với những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa: Do thu hút đầu tư mạnh nên sự dịch chuyển lao động về tỉnh Đồng Nai tăng cao đã tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng đô thị, như hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, đặc biệt là nhà ở; trong khi nguồn vốn đầu tư thiếu, nếu không có các giải pháp hữu hiệu sẽ dẫn đến phát triển thiếu bền vững.

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của tỉnh Đồng Nai

Trong 6 tháng cuối năm 2016, tỉnh Đồng Nai cần có giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đặt ra; đặc biệt, chú trọng công tác huy động nguồn lực đầu tư, giải ngân tốt hơn đối với các công trình, dự án đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh để có tăng trưởng tốt hơn so với các năm trước.

Tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển dịch vụ logistics; tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tổ chức rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, đặc biệt quy hoạch chung xây dựng của tỉnh, quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông và các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực khác. Chú trọng việc gắn kết quy hoạch phát triển công nghiệp với quy hoạch phát triển đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; chú trọng công tác chỉnh trang đô thị; lưu ý cần hạn chế việc tăng quy mô đô thị Biên Hòa, xây dựng các khu đô thị tập trung gắn với việc phát triển các khu công nghiệp, trong đó đặc biệt huy động các nguồn vốn để phát triển các khu nhà ở cho công nhân đảm bảo đầy đủ các dịch vụ tại chỗ, như: các chợ, trung tâm mua sắm, trường học, nhà trẻ, cơ sở khám, chữa bệnh, các khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí...

3. Về các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai

a) Về phân cấp quản lý và điều tiết ngân sách của Tỉnh: Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý chung để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương có điều kiện, trong đó có Đồng Nai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến nút giao thông Ngã tư Vũng Tàu: Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, xem xét sự phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Về mở rộng tuyến Quốc lộ 1: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý cụ thể theo thẩm quyền đối với đề nghị mở rộng tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Đồng Nai; đồng thời, nghiên cứu, xử lý đề xuất của tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư thêm tuyến tránh thị xã Long Khánh.

d) Về việc chtrả cho giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và kết nối giao thông với sân bay Long Thành: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty đầu tư đường cao tốc Việt Nam (VEC) đxử lý theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

đ) Vđầu tư nghĩa trang phục vụ di dời, giải phóng mặt bằng khu vực Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Nai chủ động lựa chọn địa điểm, quy mô, hình thức đầu tư phù hợp và trin khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, gn với công tác giải phóng mặt bng của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

e) Về việc triển khai nút giao khác mức tại nút giao trên tuyến Quốc lộ 51: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền.

g) Về vấn đề cải cách thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ động làm việc với các bộ, ngành liên quan để kết nối phần mềm của tỉnh với phần mềm quản lý của các bộ, ngành nhằm tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi.

II. VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

1. Về tình hình thực hiện Dự án

Đây là dự án quan trọng quốc gia, dự án lớn nhất của nước ta trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015. Dự án này có mục tiêu là xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F (theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế -ICAO) và hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường hàng không quốc tế của khu vực; theo Nghị quyết của Quốc hội dự kiến đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2025.

Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan với tinh thn trách nhiệm cao, đã chủ động thực hiện nhiều nội dung công việc liên quan đến trin khai Dự án.

Trong thời gian tới, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh Đng Nai phải tập trung hoàn thiện các điều kiện đkhởi công sân bay Long Thành vào thời gian sớm nhất - vào năm 2019, sớm hơn 02 năm so với trình tự thực hiện.

2. Về các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

a) Về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc Nhà ga: Trên cơ sở các ý kiến đã góp ý về phương án thiết kế kiến trúc, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, ly ý kiến các hội nghnghiệp và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư bằng các hình thức phù hợp theo quy định; đng thời giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là Chủ tịch Hội đng thi tuyển kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhanh chóng tổ chức Hội đồng để lựa chọn phương án kiến trúc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về đề nghị công tác lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán tiến hành song song với lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu cụ thể, đề xuất chung trong cơ chế đặc thù, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Về công tác thu xếp vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chỉ đạo ACV nghiên cứu, đề xuất bố trí nguồn vốn, kể cả phương án vốn trái phiếu Chính phủ để đáp ứng yêu cầu giải quyết từng nhiệm vụ cụ thể liên quan đến Dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Về cơ chế đặc thù thực hiện công tác xây dựng khu tái định cư: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan liên quan (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính...) sớm hoàn thiện xây dựng cơ chế đặc thù theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2089/VPCP-KTN ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn ứng trước phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm cả việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựn
g, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm
, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, NC, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục