Thông báo 187/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra tình hình khai thác cầu Việt Trì và cầu Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ
Số hiệu: 187/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI BUỔI KIỂM TRA TÌNH HÌNH KHAI THÁC CẦU VIỆT TRÌ VÀ CẦU HẠC TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 11 tháng 7 năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì đoàn kiểm tra tình hình khai thác cầu Việt Trì và cầu Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Chính phủ và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau khi đi kiểm tra tại hiện trường, Phó Thủ tướng đã chủ trì họp với các cơ quan tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của đại diện các cơ quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành và địa phương đã rất quyết tâm, nỗ lực thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ đi với việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, góp phn thực hiện thành công ba đột phá chiến lược, nhằm sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để huy động nguồn lực của xã hội, tháo gỡ nhiều vướng mắc trong công tác đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường chất lượng các công trình, dự án của Ngành. Năng lực và chất lượng của hạ tầng giao thông vận tải ngày càng được tăng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư theo hình thức PPP còn thiếu và chậm được hoàn thiện; năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước còn hạn chế... Trong đó có việc quản lý, khai thác cầu Việt Trì và cầu Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ đã gây nhiều dư luận, bức xúc như: Giao thông chưa thuận tiện, sự lựa chọn của người dân bị hạn chế và giá thu phí sử dụng đường bộ còn cao...

Đkhắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu:

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tchức đánh giá toàn diện về an toàn của cầu Việt Trì, xây dựng phương án và tổ chức lưu thông qua cầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình khai thác và thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

- Bộ Giao thông vận tải phối hp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ rà soát lại tổng mức đầu tư, từ đó xác định giá phí, thời gian thu phí sử dụng đường bộ qua cầu Hạc Trì theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của người dân, nhà nước và doanh nghiệp đầu tư Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc đề xuất phương án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 2 đoạn Việt Trì - Vĩnh Yên nhằm khai thác đồng bộ, hiệu quả với hệ thống hạ tng hiện có.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, XD, KHĐT, TC;
- UBND các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc;
- Tổng cục Đường bộ VN;
- Tổng công ty Đường sắt VN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.