Thông báo 1443/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Matrice 30 Series (M30T)
Số hiệu: 1443/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 22/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số 08-22/CV ngày 28/3/2022 và công văn số 18-CV/2022 ngày 20/4/2022 của Công ty cổ phần Thiết bị Thắng Lợi (MST: 0100516510) và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Matrice 30 Series (M30T).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Camera tích hợp trên Drone dùng để chụp ảnh, quay phim khảo sát.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Matrice 30 Series (M30T).

Nhà sản xuất: DJI (Trung Quốc)

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Thông tin hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp:

- Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Camera tích hợp trên Drone dùng để chụp ảnh, quay phim khảo sát.

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Mặt hàng gồm: bộ khung, cánh quạt, mô tơ, pin cho mô tơ, camera, bộ điều khiển, màn hình theo dõi ảnh chụp gắn trên bộ điều khiển, cấu tạo cụ thể: một thiết bị bay không người lái đã được tích hợp các camera, các camera này được gắn liền cùng nhau thành một khối và không thể tháo rời. Mặt hàng gồm có 03 camera được tích hợp trên drone là: Zoom camera, Wide camera và Thermal camera.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng bộ điều khiển để điều khiển Drone, để bay và chụp những điểm nhìn bằng mắt thường. Cài các chế độ của máy bay ví dụ: độ cao, hướng gió, vận tốc để bay chụp với lịch trình trên cài sẵn trên máy

- Thông số kỹ thuật: Zoom camera (camera thu phóng) sử dụng cảm biến 1/2inch CMOS độ phân giải 48Mp; Wide camera (camera góc rộng) sử dụng cảm biến 1/2inch CMOS độ phân giải 12Mp; Thermal camera (camera nhiệt); bộ nhớ trong 64Gb, hỗ trợ thẻ nhớ microSD 512Gb. Drone (kích thước lớn nhất: 470x585x215mm (LxWxH), kích thước nhỏ nhất: 365x215x195mm (LxWxH), khoảng cách truyền tối đa: 15 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC))

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để quay phim chụp ảnh sự kiện, cho cá nhân hoặc làm dịch vụ, những góc quay mà máy ảnh thông thường không có góc đẹp, những vị trí mà con người không thể tới được ví dụ mỏm núi, thung lũng sâu; kiểm tra các điểm nối của đường dây điện cao áp để phát hiện hư hỏng tránh sự cố nghiêm trọng; phát hiện các điểm cháy trong rừng sâu để thông báo cho cơ quan phòng cháy chữa cháy xử lý...

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Matrice 30 Series (M30T).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Camera tích hợp trên Drone dùng để chụp ảnh, quay phim khảo sát.

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Mặt hàng gồm: bộ khung, cánh quạt, mô tơ, pin cho mô tơ, camera, bộ điều khiển, màn hình theo dõi ảnh chụp gắn trên bộ điều khiển, cấu tạo cụ thể: một thiết bị bay không người lái đã được tích hợp các camera, các camera này được gắn liền cùng nhau thành một khối và không thể tháo rời. Mặt hàng gồm có 03 camera được tích hợp trên drone là: Zoom camera, Wide camera và Thermal camera.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng bộ điều khiển để điều khiển Drone, để bay và chụp những điểm nhìn bằng mắt thường. Cài các chế độ của máy bay ví dụ: độ cao, hướng gió, vận tốc để bay chụp với lịch trình trên cài sẵn trên máy

- Thông số kỹ thuật: Zoom camera (camera thu phóng) sử dụng cảm biến 1/2inch CMOS độ phân giải 48Mp; Wide camera (camera góc rộng) sử dụng cảm biến 1/2inch CMOS độ phân giải 12Mp; Thermal camera (camera nhiệt); bộ nhớ trong 64Gb, hỗ trợ thẻ nhớ microSD 512Gb. Drone (kích thước lớn nhất: 470x585x215mm (LxWxH), kích thước nhỏ nhất: 365x215x195mm (LxWxH), khoảng cách truyền tối đa: 15 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC)))

Ký, mã hiệu, chủng loại: Matrice 30 Series (M30T).

Nhà sản xuất: DJI (Trung Quốc)

thuộc nhóm 85.25 “Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh”, phân nhóm 8525.80 “- Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghì hình ảnh”, phân nhóm  - - Camera ghi hình ảnh”, mã số 8525.80.39 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi (6 Hòa Mã P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.