Thông báo 1421/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Rượu mơ Choya Mutenka Honkaku Umeshu
Số hiệu: 1421/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 22/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1421/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/ 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 15/2022/XĐTMS ngày 21/3/2022 của Công ty cổ phần URI Việt Nam, mã số thuế: 0101394657;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Rượu mơ Choya Mutenka Honkaku Umeshu

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu mơ Choya Mutenka Honkaku Umeshu

Ký, mã hiệu, chủng loại: Choya Mutenka Honkaku Umeshu 1800 ml

Nhà sản xuất: Choya Umeshu Co.,LTD

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Đường

+ Quả mơ Nhật Bản

+ Rượu mạnh từ mật mía (cane spirit)

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Uống trực tiếp không cần pha loãng

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ Tỷ trọng 1,065

+ Nồng độ cồn 10,5 ± 0,2% v/v

+ Hàm lượng chất rắn không bay hơi 20.8 ± 0,2% w/v

+ Axit tổng (tính theo axit citric) 7,9 ~ 8,1 g/l

- Thông số kỹ thuật: Đóng chai dung tích 1800 ml

- Quy trình sản xuất: Rượu mạnh chưng cất từ mật mía + quả mơ Nhật Bản tươi + đường → Khuấy, ngâm ủ trong bể chứa lót thủy tinh → Phân tách thành dịch ngâm + quả mơ (được bảo quản) → Trộn đều các bình dịch mơ ngâm với nhau → Lọc → Đóng chai

 - Công dụng theo thiết kế: Đồ uống chứa cồn

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Rượu mơ Choya Mutenka Honkaku Umeshu

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Đường

+ Quả mơ Nhật Bản

+ Rượu mạnh từ mật mía (cane spirit)

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Uống trực tiếp không cần pha loãng

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ Tỷ trọng 1,065

+ Nồng độ cồn 10,5 ± 0,2% v/v

+ Hàm lượng chất rắn không bay hơi 20.8 ± 0,2% w/v

+ Axit tổng (tính theo axit citric) 7,9 ~ 8,1 g/l

- Thông số kỹ thuật: Đóng chai dung tích 1800 ml

- Quy trình sản xuất: Rượu mạnh chưng cất từ mật mía + quả mơ Nhật Bản tươi + đường → Khuấy, ngâm ủ trong bể chứa lót thủy tinh → Phân tách thành dịch ngâm + quả mơ (được bảo quản) → Trộn đều các bình dịch mơ ngâm với nhau → Lọc → Đóng chai

- Công dụng theo thiết kế: Đồ uống chứa cồn

Ký, mã hiệu, chủng loại: Choya Mutenka Honkaku Umeshu 1800 ml

Nhà sản xuất: Choya Umeshu Co.,LTD

thuộc nhóm 22.08 “Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.”, phân nhóm 2208.70 “- Rượu mùi:”, mã số 2208.70.10 “- - Có nồng độ cồn không vượt quá 57% tính theo thể tích” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần URI Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty cổ phần URI Việt Nam (Tầng 5 tháp B, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội);
- Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.